Sammanfattning

Slutförd

I den här modulen har du fått lära dig hur du kan hjälpa Tailwind Traders att lösa sina programvaruutmaningar med hjälp av virtualiseringstjänster som Azure Virtual Machines, Azure Container Instances och Azure Kubernetes Service (AKS). Du har också lärt dig hur du kan använda:

  • Azure App Service för att skapa webbplatsens klientdel.
  • Azure Functions för att skapa händelsedriven programlogik som bara körs när du behöver den.
  • Azure Virtual Desktop för att snabbt tillhandahålla ett anpassat operativsystem och en programvarumiljö för dina distansarbetare.

Läs mer