Introduktion till kärntekniker i Azure Stack HCI

Nybörjare
Lösningsarkitekt
Administratör
Student
Teknisk chef
Azure
Azure Stack HCI
Windows Server

I den här modulen får du en introduktion till Azure Stack HCI-tekniker. Du får lära dig om kärnteknikerna Azure Stack HCI, inklusive Hyper-V, programvarudefinierad lagring och programvarudefinierade nätverk.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Beskriva Hyper-V och dess komponenter
  • Beskriva Azure Stack HCI och dess komponenter
  • Beskriva programvarudefinierad lagring
  • Beskriva programvarudefinierade nätverk

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om Hyper-V
  • Grundläggande kunskaper om Azure Stack HCI
  • Grundläggande kunskaper om hantering av operativsystemet Windows Server