Sammanfattning

Slutförd

Den här modulen har gått igenom hur du kan ta data som är svåra att läsa, skapa beräkningar för och identifiera, och göra data enklare för rapportförfattare och andra att använda. Dessutom har du lärt dig hur du kombinerar frågor så att de blir färre, vilket gör datanavigeringen enklare. Du har även ersatt omdöpta kolumner i läslig form och gått igenom lämpliga namngivningskonventioner för objekt i Power BI.