Kunskapstest

Slutförd
1.

Vilken transformering i Flow används för att dirigera datarader till olika dataströmmar baserat på matchande villkor?

2.

Vilken transformering används för att läsa in data till ett datalager eller en beräkningsresurs?