Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret på respektive fråga. Välj sedan Check your answers (Rätta dina svar).

1.

Vilket av följande är Kubernetes-agenten som bearbetar orkestreringsbegäranden och scheman som kör de begärda containrarna?

2.

Infrastrukturteamet konfigurerar nätverk för Azure Kubernetes-tjänsten. Vilken av följande tjänster passar bäst för interna program som stöder andra arbetsbelastningar i klustret?

3.

Ledningen har valt att flytta alla tjänster till Azure Kubernetes Service. Vilken av följande komponenter bidrar till den månatliga Azure-avgiften?