Introduktion

Slutförd

Scenario

Att logga och övervaka tjänsternas hälsotillstånd är en viktig del i dina produktionsprogram. Azure-administratörer fastställer orsakerna till fel och försöker identifiera eventuella problem innan de inträffar.

Azure Monitor är ett viktigt verktyg som hjälper dig i den här processen. Med det här verktyget kan du samla in information om övervakning och diagnostik för dina tjänster. Du kan använda den här informationen till att visualisera och analysera orsakerna till problem som kan uppstå i appen.

Anta att du arbetar i driftteamet för en stor organisation. Organisationen kör storskaliga produktionsappar i molnet. Driftteamet vill konsolidera sina loggdata i en enda tjänst för att få bättre insyn i tjänsterna som helhet och göra loggningen enklare.

Uppmätta färdigheter

Azure Monitor ingår i Exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

Övervaka och övervaka Azure-resurser (10–15 %)

Övervaka resurser med hjälp av Azure Monitor

  • Konfigurera och tolka mått
  • Konfigurera Azure Monitor loggar

Utbildningsmål

I den här modulen får du lära dig följande:

  • Identifiera funktioner och användningsfall för Azure Monitor.
  • Konfigurera och tolka mått och loggar.
  • Identifiera Azure Monitor komponenter och datatyper.
  • Konfigurera aktivitetsloggen.

Förutsättningar

Inga.