Beskriva aktivitetslogghändelser

Slutförd

Azure-aktivitetsloggen är en prenumerationslogg som ger inblick i händelser på prenumerationsnivå som har inträffat i Azure. Detta omfattar en mängd data, från Azure Resource Manager-driftsdata till uppdateringar av händelser för tjänsthälsa.

Med aktivitetsloggen kan du bestämma "vad, vem och när" för skrivåtgärder (PUT, POST, DELETE) som ska vidtas för resurserna i din prenumeration. Du kan också förstå status för åtgärden och andra relevanta egenskaper. Via aktivitetsloggarna kan du fastställa:

  • Vilka åtgärder vidtogs för resurserna i din prenumeration?
  • Vem startade åtgärden?
  • När inträffade åtgärden?
  • Status för åtgärden.
  • Värdena för andra egenskaper som kan hjälpa dig undersöka åtgärden.

Aktivitetsloggen visar insamling av information från beräkningsresurser och icke-beräkningsresurser.

Anteckning

Aktivitetsloggar behålls i 90 dagar. Du kan fråga efter alla datumintervall förutsatt att startdatumet inte är mer än 90 dagar bakåt i tiden. Du kan hämta händelser från din aktivitetslogg med hjälp av Azure Portal, CLI, PowerShell-cmdlets och Azure Monitor REST API.