Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret på respektive fråga. Välj sedan Check your answers (Rätta dina svar).

1.

Det är dags att säkerhetskopiera filer och mappar till Azure. Vilket av följande steg bör slutföras först?

2.

Azure Backup kräver vilket av följande?

3.

Infrastrukturchefen vill veta mer om Azure Backup. Vilket av följande beskriver Azure Backup?