Konfigurera kontinuerlig dataexport från Azure IoT Central till en Power BI-app

Nybörjare
Utvecklare
IoT
IoT Central
Blob Storage
Power BI
Event Hubs

Den här modulen handlar om kontinuerlig dataexport från IoT Central. Du använder scenariot i Learn-modulen ”Skapa din första Azure IoT Central-app” som du slutförde tidigare, där du styrde en kylbil. I den här modulen lägger du till kontinuerlig dataexport till både Azure Blob Storage och en Event Hub-instans. Sedan skapar du en Power BI-app för att läsa och visa telemetridata på en mobiltelefon.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

 • skapa en anpassad Azure IoT Central-app med hjälp av IoT Central-portalen
 • importera en kapacitetsmodell för en anpassad enhet med hjälp av IoT Central-portalen
 • skapa ett programmeringsprojekt i Visual Studio Code eller Visual Studio för att simulera en kylbil
 • skapa ett lagringskonto och exportera alla inkommande data till det kontot med hjälp av IoT Central-portalen
 • skapa en Azure Event Hub för att skicka data via ett Azure Stream Analytics-jobb med hjälp av IoT Central-portalen
 • skapa en extern app för att visa data med hjälp av Power BI.

Förutsättningar

 • Grundläggande kunskap om syftet med Azure IoT
 • Kunskap om att navigera i Azure IoT Central-portalen
 • Vana att använda Node.js eller C# på nybörjarnivå
 • Vana att använda Visual Studio eller Visual Studio Code på nybörjarnivå
 • Du måste ha eller kunna öppna ett Azure Maps-konto