Sammanfattning

Slutförd

I den här modulen har du lärt dig hur du hanterar styrningen av Azure-resurser på olika detaljnivåer. Du fick skapa och underhålla anpassade Azure-roller via skript och i portalen.

I scenariot ville du ge den nya medarbetaren behörighet att övervaka och felsöka de virtuella datorer som är värdar för din webbplats i Azure. Du ville öka säkerheten genom att förhindra att medarbetaren utförde några andra åtgärder. Allt det här gjorde du genom att skapa en anpassad roll i en JSON-fil och sedan tillämpa den med hjälp av Azure CLI.

De inbyggda Azure-rollerna är flexibla och fungerar bra för många organisationer. Du kanske inte behöver skapa någon anpassad roll. Om du däremot har särskilda krav eller vill detaljstyra olika behörigheter bör du överväga att använda anpassade roller.

Läs mer