Arbeta med diagram i rapporten

Slutförd

Det finns två sätt att lägga till ett diagram i rapporten: Välj knappen Diagram, välj Infoga diagram och rita sedan tabellen på arbetsytan.

Högerklicka på rapportens arbetsyta, välj Infoga och välj sedan Diagram.

Infoga diagramval

Högerklicka på Infoga diagram

Välj sedan typ och format för diagrammet.

Diagramtypen

När du har valt en diagramtyp läggs diagrammet till på designytan.

Det tillagda diagrammet

När du väljer diagrammet visas ett nytt fönster till höger. På skärmen Diagramdata kan du formatera diagrammet enligt egenskaperna för värden och axlar.

Välj plustecknet (+) intill varje avsnitt för att välja de kolumner som krävs.

Lägga till fält i diagramavsnitten

Om du vill ha mer information om hur du arbetar med diagram kan du söka i Microsoft-dokumentationen om SSRS-rapporter. Allt material i SSRS-dokumentationen gäller för sidnumrerade Power BI-rapporter.