Publicera rapporten

Slutförd

Alternativet Spara som

Du publicerar rapporten genom att välja Arkiv > Spara som och sedan Power BI-tjänsten. Rapporten visas nu i Power BI-tjänsten. Mer information finns i Publicera datamängder och rapporter från Power BI Desktop.

Bästa praxis

Rapportskapande syftar till att informera och uppmuntra till handling hos rapportanvändaren. Det räcker inte att skapa en rapport med försäljningsinformation – rapportförfattaren bör alltid fundera kring flera frågor:

 • Vilket syfte har den här rapporten?

 • Vem använder rapporten?

 • Hur kan jag hjälpa andra att göra ett bättre jobb?

 • Vad är den viktigaste informationen och hur kan jag framhäva den?

 • Är den här rapporten läsbar?

 • Kan andra ändra de element som de behöver om deras frågor ändras?

 • Har jag visuella objekt som tar uppmärksamhet från rapportens huvudsakliga budskap?

 • Fokuserar den här rapporten på ett enskilt ämne eller ett fåtal ämnen?

 • Tillhandahåller jag all information som användaren förväntar sig att se i rapporten?

Att skapa bra sidhuvuden och sidfötter är ett utmärkt sätt att hjälpa användaren tolka rapporten. Du kan ge användaren vägledning genom att dokumentera varför den här rapporten skapades. Det är en utmärkt idé att lägga till datum och tid för rapportimplementering. Ibland körs rapporter och sparas sedan. Personer som tittar på en rapport vet inte att de tittar på en äldre version, såvida det inte framgår i en sidfot.

Rikta rapporten till lämplig region. De som talar svenska läser uppifrån och ned från vänster till höger. Om du anger viktig information, till exempel summor, längst upp i rapporten blir den informationen lättillgänglig för svensktalande. I Europa läser man inte datum på samma sätt som i USA. Lokalisera dataformat till rätt målanvändare.

Utöver att fokusera på visuella aspekter av rapporten beaktar skickliga rapportförfattare rapportleverans och användning av datakällor. Bättre leverans handlar om hur användaren vill se rapporten. Därför bör rapportförfattare ställa följande frågor för att testa rätt leveransformat och se till att rapporten renderas korrekt i detta format:

 • Vill användarna att rapporten ska skickas till dem i ett e-postmeddelande?

 • Vill användarna ha rapporten i ett utskrivbart format?

 • Läser användarna rapporten i en webbläsare?

Var uppmärksam på rapportsidans höjd och bredd. Kontrollera att rapporten inte hamnar utanför sidan när den renderas för användaren.

Skickliga rapportförfattare skapar rapporter som inte överbelastar datakällan. Om du fortsätter att anropa data som du inte behöver från en datakälla kan datakällan överbelastas, vilket påverkar prestandan på oförutsägbara sätt. Genom att bara hämta viktiga data gör du processen lämplig för andra som använder samma data.