Sammanfattning

Slutförd

I den här modulen har du lärt dig om filterkontext. Du har också lärt dig varför och hur du arbetar med funktionen CALCULATE för att ändra filterkontexten genom att skicka in filter. Dessa filter kan lägga till eller skriva över filterkontexten och de kan ändra filterkontext när du skickar specialfunktioner som REMOVEFILTERS eller KEEPFILTERS. Dessutom har du lärt dig att funktionen CALCULATE kan överföra radkontext till filterkontext, vilket kan krävas när du använder måttuttryck i beräknade kolumner eller iteratorfunktioner.