Testa dina kunskaper

Slutförd

Besvara följande frågor för att se vad du har lärt dig.

1.

Vad betyder datakornighet?

2.

Vad är skillnaden mellan en faktatabell och en dimensionstabell?

3.

Vad är kardinalitet?