Lösa modelleringsutmaningar

Slutförd

Modellering av data handlar om att upprätta och underhålla relationer så att du effektivt kan visualisera data i den form som verksamheten kräver. När du skapar dessa relationer kan en vanlig fallgrop vara cirkelrelationer.

Du utvecklar till exempel rapporter för försäljningsteamet och undersöker relationerna mellan tabeller. I en dåligt utformad datamodell har tabell 1 en många-till-en-relation med en kolumn i tabell 2, men tabell 2 har en en-till-många-relation med tabell 3 som har sin egen relation med tabell 1. Det här nätet av relationer är svårt att hantera och blir en avskräckande uppgift när du ska bygga visuella objekt eftersom det inte längre är tydligt vilka relationer som finns. Därför är det viktigt att du kan identifiera cirkelrelationer så att dina data är användbara.

Relationsberoenden

För att förstå cirkelrelationer behöver du först förstå beroenden.

Anta till exempel att du har följande beräknade kolumn Total (Summa) i tabellen Sales.

Sales[‘TotalCost] = Sales[‘Quantity’] * Sales[‘Price’]

TotalCost är beroende av Quantity och Price, så om en ändring sker i kvantitet (Quantity) eller pris (Price) sker också en ändring i TotalCost. I det här exemplet beskrivs ett beroende för en kolumn av andra kolumner men du ka också ha beroenden mellan mått, tabeller och relationer.

Överväg följande relationer mellan dSalesPerson, fSales och dCustomer. En ändring i dCustomer resulterar i en ändring i fSales, vilket resulterar i ändringar i dSalesPerson. Dessa typer av beroenden kan finnas i relationer.

Skärmbild av beroenden i relationer.