Gör hybridtjänster tillgängliga på ett säkert sätt med Azure Relay

Nybörjare
Lösningsarkitekt
Utvecklare
Azure
Service Bus

Gör tjänster som körs i ditt lokala nätverk tillgängliga för klienter i molnet på ett säkert sätt, utan att behöva öppna en port i brandväggen eller göra stora ändringar i företagets nätverksinfrastruktur.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Beskriv funktionerna och användningsfallen för Azure Relay.
  • Skapa ett program och gör det tillgängligt via Azure Relay.

Förutsättningar

  • Kunskaper om HTTP-begäranden och -svar
  • Kunskaper om C#-programmering