Kom igång med Windows-undersystem för Linux

Nybörjare
Utvecklare
Windows
Visuell Studio-kod

Lär dig hur du aktiverar Windows-undersystem för Linux (WSL), installerar din favoritdistribution av Linux, ställer in en integrerad utvecklingsmiljö med Visual Studio Code med mera.

Hur lång tid det tar att slutföra den här kursen kan variera eftersom du behöver installera flera verktyg.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Aktivera Windows-undersystem för Linux på Windows enhet.
  • Installera en Linux-distribution.
  • Använd Linux-kommandon och arbeta i Windows och Linux-filsystem.
  • Skapa en webbplats med Node.js som körs på WSL.
  • Konfigurera utvecklingsmiljön med Visual Studio Code.
  • Felsöka en Node.js Express-app.
  • Hantera flera Linux-distributioner.

Förutsättningar

  • En dator som kör den aktuella versionen av Windows 10. Kontrollera att du kör den senaste versionen genom att gå till Inställningar > Windows Update.