Sammanfattning

Slutförd

Du har nu skapat och distribuerat en webbapp till Azure App Service.

I App Service är det enklare att hantera och kontrollera webbappar jämfört med traditionella värdalternativ. Din App Service-plan minskar den tid och det arbete som krävs för att köra och hantera en webbapp, samtidigt som du får tillgång till avancerade molnfunktioner såsom automatisk skalning och Git-integrering.

Rensa

Sandbox-miljön rensar automatiskt resurserna när du är klar med den här modulen.

När du arbetar i din egen prenumeration kan det dock vara klokt att i slutet av ett projekt kontrollera om du fortfarande behöver de resurser som du skapade. Resurser som fortsätter att köras kostar pengar. Du kan ta bort resurser individuellt eller ta bort resursgruppen om du vill ta bort hela uppsättningen resurser.

Läs mer

Testa dina kunskaper

1.

Sant eller falskt: Kan Azure App Service skala din webbapp automatiskt för att klara trafikmängden?

2.

Vilket av följande är inte en giltig automatiserad distributionskälla?