Centralisera dina kärntjänster med nav- och ekerarkitektur i virtuella Azure-nätverk

Medel
Lösningsarkitekt
Azure
Virtual Network
ExpressRoute

Utforma en nätverksarkitektur i Azure för tillväxt och flexibilitet, säker isolering av kritiska resurser, låg administrationskostnad och kommunikation med lokala nätverksresurser.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Identifiera krav och komponenter för ett nav- och ekernätverk i Azure
  • Identifiera komponenter och begränsningar för anslutning till lokala nätverk
  • Identifiera metoder för säker anslutning i ett nav- och ekernätverk

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för nätverksbegrepp i traditionella nätverk och molnnätverk