Introduktion till Azure Backup

Nybörjare
Administratör
Lösningsarkitekt
Backup

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Utvärdera om Azure Backup är lämpligt att använda för dina säkerhetskopieringsbehov.
  • Beskriv hur funktionerna i Azure Backup fungerar för att tillhandahålla säkerhetskopieringslösningar för dina behov.

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om navigering i Azure Portal
  • Grundläggande kunskaper om säkerhetskopiering av filer och mappar
  • Grundläggande kunskaper om Azure Files, virtuella Azure-datorer och Azure Managed Disks
  • Grundläggande kunskaper om scenarier för lokal säkerhetskopiering