Sammanfattning

Slutförd

Vårt mål var att hjälpa dig att avgöra Azure Front Door är ett bra sätt för din organisation. Vi har diskuterat följande kriterier för att hjälpa dig att fatta ditt beslut:

  • Skalbarhet
  • Säkerhet
  • Prissättning
  • Innehållsleverans

Vi tillämpade kriterierna på modulscenariot. Sedan analyserade vi vilken Azure Front Door SKU som uppfyllde ett eller flera av dessa kriterier. Du har lärt Azure Front Door kombinerar funktionerna i Azure Front Door (klassisk), Azure Content Delivery Network och Azure Web Application Firewall. Den här kombinationen ger en snabb, mer tillförlitlig och säker modern CDN som integreras med intelligent hotskydd.

Kriterierna hjälper dig att jämföra Azure Front Door Standard och Azure Front Door Premium med Azure Front Door (klassisk), Azure Content Delivery Network och Azure Web Application Firewall erbjudanden. Detta hjälper dig att bedöma Azure Front Door kan hjälpa dig att förbättra organisationens leverans av appinfrastruktur. Dessutom har du nu en bättre förståelse för hur Azure Front Door kan hjälpa dig att skydda dina appar.

Referenser