Introduktion till dataklassificering och skydd

Nybörjare
Administratör
DevOps-tekniker
Lösningsarkitekt
Säkerhetstekniker
Azure
Azure Active Directory
Microsoft Information Protection

Elever bör känna till och kunna beskriva begrepp för dataklassificering och dataskyddsnyckel.

Utbildningsmål

När du är färdig med modulen kommer du att kunna svara på:

  • Vad är en känslig informationstyp?
  • Vad är dataklassificering?
  • Vad är dataklassificering i samband med datastyrning och sekretessefterlevnad?
  • Vilka är de vanliga scenarierna för att använda dataklassificering?
  • Hur integreras dataklassificering med dataskydd?
  • Vad är dataförlustskydd?
  • Vad är Microsofts tekniker för dataklassificering och -skydd?

Förutsättningar

  • Grundläggande erfarenhet av Azure-tjänster