Sammanfattning

Slutförd

Grattis! I den här modulen har du lärt dig grunderna för att använda Git.

Du har lärt dig att:

  • En översikt över versionskontrollsystem (VCS)
  • Viktig Git-terminologi.
  • Skillnaderna mellan Git och GitHub.
  • Så här konfigurerar du Git.
  • Vissa grundläggande Git-kommandon.

Nu vet du tillräckligt om Git för att använda versionskontroll själv i ett grundläggande projekt. Samarbete med andra utvecklare är där versionskontrollen lyser. Kolla in de andra modulerna i den här utbildningsvägen för mer information om hur du använder Git med andra!

Resurser

Här är fler resurser om du vill fördjupa dig: