Migrera dina relationsdata i SQL Server till Azure SQL Database

Nybörjare
Lösningsarkitekt
Administratör
Azure
SQL Database
Migrera

Planera och implementera migrering av relationsdata från SQL Server till Azure SQL Database. Välj lämplig migrationsstrategi för databasen och använd sedan Data Migration Assistant för att genomföra utvärderingen och migreringen.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Välja en migrationsstrategi för dina relationsdata som lagras i SQL Server
  • Utföra en migrering från SQL Server till en enda Azure SQL-databas med migreringsmetod med driftstopp

Förutsättningar

  • Åtkomst till en Azure-prenumeration för att slutföra övningarna
  • Grundläggande kunskap om språket T-SQL
  • Grundläggande kunskaper om relationsdata, till exempel tabeller, rader och databasscheman
  • Grundläggande kunskaper om administration och konfiguration av SQL Server
  • Grundläggande kunskaper om Azure SQL Database