Migrera SQL arbetsbelastningar till Azure Managed Instances

Medel
Datatekniker
SQL Database
SQL-hanterad instans
SQL Server

Elever kommer att kunna demonstrera fördelarna och processerna för att flytta en SQL Server databas till en Azure SQL Database hanterad instans.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Utvärdera migreringsscenarier för Azure SQL Database Managed Instance
  • Migrera till Azure SQL Database Managed Instance
  • Läsa in och flytta data till Azure SQL Database Managed Instance

Förutsättningar

Följande krav måste vara uppfyllda:

  • Du måste förstå administration av SQL Server-databasfil
  • Du måste vara inloggad på Azure-portalen
  • Du måste förstå lagringsalternativen i Azure
  • Du måste förstå beräkningsalternativen i Azure