Samordna dataförflyttning och -transformering i Azure Data Factory eller Azure Synapse pipeline

Medel
Datatekniker
Datavetare
Data Factory
Synapse Analytics

I den här modulen får du lära dig hur Azure Data Factory kan samordna storskalig dataförflyttning med hjälp av andra Azure Data Platform- och Machine Learning tekniker.

Utbildningsmål

 • Introduktion
 • Förstå datafabrikskontrollflödet
 • Arbeta med datafabrikspipelines
 • Felsöka datafabrikspipelines
 • Lägga till parametrar i datafabrikskomponenter
 • Integrera en notebook-dator Azure Synapse Pipelines
 • Köra datafabrikspaket
 • Kunskapstest
 • Sammanfattning

Förutsättningar

Eleven ska kunna:

 • Logga in på Azure Portal
 • Förklara och skapa resursgrupper
 • Beskriva Azure Data Factory och dess kärnkomponenter
 • Mata in data i Azure Data Factory med hjälp av kopieringsaktiviteten