Planera, implementera och administrera villkorlig åtkomst

Avancerat
Administratör
Identitets- och åtkomstadministratör
Säkerhetstekniker
Azure
Azure Active Directory

Villkorlig åtkomst ger detaljerad kontroll över vilka användare som kan göra specifika aktiviteter, komma åt vilka resurser och hur data och system är säkra.

Utbildningsmål

När du är färdig med den här modulen kommer du att kunna:

  • Planera och implementera standardinställningar för säkerhet.
  • Planera principer för villkorlig åtkomst.
  • Implementera principkontroller och tilldelningar för villkorlig åtkomst (mål, program och villkor).
  • Testa och felsöka principer för villkorlig åtkomst.
  • Implementera programkontroller.
  • Implementera sessionshantering.
  • Konfigurera tröskelvärden för smart utelåsning.

Förutsättningar

Ingen