Upprätta en Power BI miljö

Medel
Administratör
Microsoft Power Platform
Power BI

En Power BI miljö upprättas via Office 365 administrationscenter och finns i Office 365 containrar. Miljön består av Office 365, Azure Active Directory och Power BI. Azure Active Directory (AAD) utgör grunden i miljön eftersom det är där du skapar användare och tilldelar licenser med hjälp av AAD-funktioner.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Fastställa Power BI klientorganisationsplats
  • Skilja mellan användar- och Power BI konton
  • Beskriva attributen för olika Power BI licenstyper

Förutsättningar

Vi rekommenderar att du slutför utbildningsvägen Instrumentpanel på en dag innan du påbörjar den här modulen.