Upprätta en infrastruktur för dataåtkomst i Power BI

Medel
Administratör
Microsoft Power Platform
Power BI

När du arbetar med lokala datakällor måste du konfigurera en gateway mellan Power BI och den lokala datakällan. I den här modulen går vi igenom hur du arbetar med gatewayer och SQL Server Analysis Services-datakällor (SSAS) som används antingen för schemalagd uppdatering eller för live-anslutningar.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Förstå skillnaden mellan gatewayer, de olika anslutningslägen och datauppdateringsmetoderna.
  • Beskriv kraven för gatewaynätverk, var du ska placera gatewayen i nätverket och hur du använder klustring för att säkerställa hög tillgänglighet.
  • Skala, övervaka och hantera gatewayprestanda och användare.

Förutsättningar

  • Kunskaper om Power BI och styrningsmetoder i en BI-miljö. 
  • Vi rekommenderar att du slutför utbildningsvägen Admin på en dag, del 1, innan du påbörjar den här modulen.