Testa dina kunskaper

Slutförd

Besvara följande frågor för att se vad du har lärt dig.

1.

Möjligheten att kombinera flera dataanslutningar beskriver vilket dataanslutningsläge?

2.

Vilken viktig faktor bör du överväga när du ska ändra storlek på gatewaymaskinvaran?

3.

Vilket av följande är INTE ett av alternativen för enkel inloggning (SSO) för användarmappning i den här modulen?