Flera datakällor per gateway

Slutförd

Det finns några begränsningar för antalet datakällor som du kan ansluta till via din gateway. Dessutom kan du skapa flera datakällposter för samma datakälla, vilket gör att du kan hantera vilka användare som kan komma åt specifika data i den ursprungliga datakällan. Om du till exempel har en stor Excel datakälla som innehåller företagets finansiella information kan du skapa en datakälla som riktar sig mot konfidentiell ekonomisk information och endast tillåta åtkomst till auktoriserade ekonomianställda. Eller skapa en datakälla för att hämta försäljnings- och marknadsföringsdata och begränsa åtkomsten till endast auktoriserad marknadsföringspersonal.

Skärmbild av Power BI administratörsportalens inmatningssida för datakällsposter.

Via din Power BI datauppsättning kan du välja valfri tillgänglig datakällspost.

Skärmbild av administratörsportalen på sidan för datauppsättningskonfiguration.