Relationer

Slutförd

Relationer är mycket viktiga för dina data. Relationer gör att dina analyser fungerar korrekt mellan flera tabeller. Den här processen görs via ett matchande fält mellan tabeller som kallas relationsfält. Med ett relationsfält kan du korrekt beräkna resultat från olika tabeller och visa rätt information i dina rapporter.

En relationsvy i Power BI med flera relationsfält.