Prestandaanalyserare

Slutförd

I Power BI Desktop kan du använda det inbyggda Prestandaanalys för att ta reda på hur vart och ett av dina rapportelement presterar. Med Prestandaanalys kan du se och registrera loggar som mäter hur vart och ett av dina rapportelement presterar när användarna interagerar med dem och vilka aspekter av deras prestanda som tar mest resurser.