Introduktion

Slutförd

Datavisualiseringar ger användaren en tydlig uppfattning om vad informationen innebär genom att ge den visuell kontext via grafer, diagram, kartor och/eller diagram. Med visualiseringar blir data lättare att förstå, vilket gör det enklare för företagsanvändare att identifiera trender, mönster och extremvärden i små och stora datamängder.

I slutet av den här modulen lär du dig grunderna för att skapa visuell kontext i Power BI följande begrepp:

  • Skapa visualiseringar

  • Formatering av visualiseringar

  • Lägga till och redigera knappbeskrivningar

  • Villkorsstyrd formatering

  • Skapa anpassade visuella objekt

  • Tillämpa filter

  • Skapa bokmärken

Video: Demo av visuella objekt