Skapa ett bokmärke

Slutförd

Bokmärken är ett bra sätt att skapa navigering eller ge slutanvändarna fler alternativ kring sin upplevelse. Det är som Tableau-åtgärder och ett begrepp som kallas parametrisering av blad. I grunden är möjligheten att ge slutanvändarna möjlighet att gå mellan två specifika tillstånd i rapporten. Det används oftast för att växla ut visuella objekt i en rapport.

Med Power BI bokmärken avbildar du den aktuella konfigurerade vyn av en rapportsida, inklusive filtrering och tillstånd för visuella objekt.

Du kan till exempel ha ett stapeldiagram i rapporten som visar din försäljning efter kategorier. Du bestämmer dig för att nu vill se värdena som delar av en helhet i stället för att jämföra dem. Du kan växla det visuella objektet mot en trädkarta. Om du tar det ett steg längre kan du byta ut det mot en tabell med mer information. Det här är ett bra alternativ för slutanvändare som ber om att se talen i en tabell. Med bokmärken ger du alternativ.