Bearbeta strömmande data med Azure Databricks strukturerad direktuppspelning

Medel
Datatekniker
Databricks

Lär dig hur Structured Streaming hjälper dig att bearbeta strömmande data i realtid och hur du kan aggregera data över tidsperioder.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Lär dig viktiga funktioner och användningsområden för Strukturerad direktuppspelning.
  • Strömma data från en fil och skriv ut dem till ett distribuerat filsystem.
  • Använd skjutfönster för att aggregera över data i stället för alla data.
  • Använd vattenstämplar för att slänga inaktuella gamla data som du inte har utrymme att behålla.
  • Anslut att Event Hubs läsa och skriva strömmar.

Förutsättningar

Ingen