Sammanfattning

Det är enkelt att publicera rapporten på webben och dela den med världen med Power BI Desktop.