Läsa och skriva data i Azure Databricks

Medel
Datatekniker
Databricks

Arbeta med stora mängder data från flera källor i olika rådataformat. Azure Databricks har stöd för dagliga funktioner för datahantering, till exempel läsningar, skrivningar och frågor.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Använd Azure Databricks att läsa flera filtyper, både med och utan schema.
  • Kombinera indata från filer och datalager, till exempel Azure SQL Database.
  • Transformera och lagra dessa data för avancerad analys.

Förutsättningar

Ingen