Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret på respektive fråga. Välj sedan Check your answers (Rätta dina svar).

Testa dina kunskaper

1.

Du kan använda ett markeringsorakel som implementerar kontrollen ”Är två bitar av indata olika?” till ett tillstånd $\frac12 (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \otimes |1\rangle$, där de första två kvantbitarna är indataregister och den sista kvantbiten är utdatakvantbiten. Vad blir tillståndet efter orakeltillämpningen?

2.

Du försöker lösa ett problem och det visar sig att exakt hälften av de möjliga inmatningarna är lösningar på problemet. Hur påverkar antalet iterationer den lyckade sannolikheten för Grover-algoritmen?

3.

Vilka av de här problemen skulle få ut mesta möjliga av en kvanthastighet som erbjuds av Grovers sökalgoritm?