Använda automatiserad maskininlärning i Azure Machine Learning

Nybörjare
AI-tekniker
Datavetare
Machine Learning

Att träna en maskininlärningsmodell är en iterativ process som kräver tid och beräkningsresurser. Automatiserad maskininlärning kan hjälpa dig att göra det enklare.

Utbildningsmål

Lär dig hur du använder användargränssnittet för automatiserad maskininlärning i Azure Machine Learning

Förutsättningar

Erfarenhet av att navigera i Azure-portalen