Planera för molnarbetsbelastningsskydd med hjälp av Azure Defender

Medel
Säkerhetsanalytiker
Azure

Lär dig syftet med Azure Defender, Azure Defender relationen till Azure Security Center och hur du aktiverar Azure Defender.

Utbildningsmål

När den här modulen har slutförts kommer eleven att kunna:

  • Beskriva Azure Defender funktioner
  • Förklara Azure Security Center funktioner
  • Aktivera Azure Defender

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om Azure-tjänster, mer specifikt Azure SQL Database och Azure Storage.
  • Grundläggande kunskaper om virtuella Azure-datorer och virtuella nätverk.