Skapa automatiserade arbetsflöden för att integrera data och appar med Azure Logic Apps

Nybörjare
Medel
Utvecklare
Azure
Azure-portalen
Logic Apps

Azure Logic Apps är en molntjänst som automatiserar körningen av affärsprocesser. Lär dig hur du kan använda logikappar för att skapa serverlösa arbetsflöden som körs automatiskt när data är tillgängliga.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Beskriv typerna av affärsprocesser som Logic Apps kan automatisera. Beskriver funktionen för anslutningar, utlösare och åtgärder och visar hur du kombinerar dem för att skapa en app.

Definiera ett arbetsflöde med hjälp av inbyggda utlösare, åtgärder och villkorsstyrda operatorer. Arbetsflödet körs automatiskt när data är tillgängliga, bearbetar data i molnet, registrerar resultat i en databas och skickar e-postaviseringar.

Anropa valfritt webb-API från en logikapp med hjälp av den anpassade anslutningsapp.

Definiera ett Logic Apps-arbetsflöde deklarativt som en Resource Manager-mall och distribuera appen med hjälp av Azure-kommandoradsgränssnittet (CLI).