Planera Azure för SAP-arbetsbelastningar

Avancerat
Administratör
Azure

I den här utbildningsvägen visas hur du planerar en distribution av SAP-lösningar i Azure. Du går även igenom den förberedelse som krävs för migrering av SAP-arbetsbelastningar till Azure.

Förutsättningar

Innan du går den här kursen rekommenderar vi att du har genomfört provet Azure Administrator (AZ-103) eller Azure Solutions Architect (AZ-300) samt SAP HANA- eller NetWeaver-utbildning.

Moduler i den här utbildningsvägen

I den här modulen går du igenom alternativen för Azure-infrastruktur för att vara värd för SAP NetWeaver- och S/4HANA-system i Azure. Du kommer att undersöka skillnaderna mellan erbjudandena för traditionella outsourcers och IaaS-erbjudanden.

I den här modulen granskar du de SAP-vm- och HLI-typer som stöds, os- och DBMS-versionerna för SAP i Azure samt de saps-dataflödesberäkningar som tillhandahålls av virtuella Azure-datorer och HLI.

I den här modulen går du igenom de viktiga steg som krävs för att distribuera SAP-arbetsbelastningar till Azure. Stegen omfattar projektförberedelse, pilot, icke-produktion, produktionsförberedelse, go-live och efterproduktion.