Statusvärden för enheterDevice states

Den här artikeln gäller Microsoft 365 Business Premium.This article applies to Microsoft 365 Business Premium.

Enheter i listan Enhetsåtgärder (Administratörshemsida > Enhetsåtgärder) kan ha följande statusar.Devices in the Device actions list (Admin home > Device actions) can have the following states.

In the Device actions list, you can see the Devices states.

StatusStatus BeskrivningDescription
Managed by Intune (Hanteras av Intune)Managed by Intune
Hanteras av Microsoft 365 Business Premium.Managed by Microsoft 365 Business Premium.
Retire pending (Väntar på att tas ur bruk)Retire pending
Microsoft 365 Business Premium gör sig redo att ta bort företagsdata från enheten.Microsoft 365 Business Premium is getting ready to remove company data from the device.
Retire in progress (Tas nu ur bruk)Retire in progress
Microsoft 365 Business Premium tar för närvarande bort företagsdata från enheten.Microsoft 365 Business Premium is currently removing company data from the device.
Retire failed (Det gick inte att ta ur bruk)Retire failed
Åtgärden att ta bort företagsdata misslyckades.Remove company data action failed.
Dra tillbaka avbrutetRetire canceled
Åtgärden För att dra tillbaka avbröts.Retire action was canceled.
Wipe pending (Rensning väntar)Wipe pending
Väntar på att fabriksåterställning ska starta.Waiting for factory reset to start.
Wipe in progress (Rensning pågår)Wipe in progress
Fabriksinställning har skickats.Factory reset has been issued.
Wipe failed (Det gick inte att rensa)Wipe failed
Kunde inte göra fabriksåterställning.Couldn't do factory reset.
Rensningen har avbrutitsWipe canceled
Fabriksrensningen avbröts.Factory wipe was canceled.
Unhealthy (Ej felfri)Unhealthy
En åtgärd väntar (eller pågår), men enheten har inte checkat in på över 30 dagar.An action is pending (or in progress), but the device hasn't checked in for 30+ days.
Delete pending (Väntar på att tas bort)Delete pending
Ta bort-åtgärd som väntar.Delete action is pending.
Discovered (Identifierad)Discovered
Microsoft 365 Business Premium har upptäckt enheten.Microsoft 365 Business Premium has detected the device.