Entitetsdefinitioner för typer av känslig informationSensitive information type entity definitions

I den här artikeln listas alla definitioner av enheter av typen Känslig information.This article lists all sensitive information type entity definitions. Varje definition visar vad en DLP-princip söker efter för att identifiera varje typ.Each definition shows what a DLP policy looks for to detect each type. Mer information om typer av känslig information finns i Typer av känslig informationTo learn more about sensitive information types, see Sensitive information types

ABA-routningsnummerABA routing number

FormatFormat

Nio siffror som kan vara i ett formaterat eller oformaterat mönsternine digits that may be in a formatted or unformatted pattern

MönsterPattern

 • två siffror i områdena 00-12, 21-32, 61-72 eller 80two digits in the ranges 00-12, 21-32, 61-72, or 80
 • två siffrortwo digits
 • Ett valfritt bindestreckan optional hyphen
 • fyra siffrorfour digits
 • Ett valfritt bindestreckan optional hyphen
 • en siffraa digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En princip har med medelhög säkerhet upptäckt den här typen av känslig information om, inom 300 tecken:A policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_aba_routing hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_aba_routing finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_ABA_Routing hittas.A keyword from Keyword_ABA_Routing is found.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_aba_routing hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_aba_routing finds content that matches the pattern.
  <!-- ABA Routing Number -->
  <Entity id="cb353f78-2b72-4c3c-8827-92ebe4f69fdf" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_aba_routing" />
    <Match idRef="Keyword_ABA_Routing" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_aba_routing" />
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_aba_routingKeyword_aba_routing

 • aba numberaba number
 • aba #aba#
 • abaaba
 • abarouting #abarouting#
 • abaroutingnumberabaroutingnumber
 • americanbankassociationrouting #americanbankassociationrouting#
 • americanbankassociationroutingnumberamericanbankassociationroutingnumber
 • bankrouting #bankrouting#
 • bankroutingnumberbankroutingnumber
 • routning #routing #
 • routningsnrrouting no
 • routningsnummerrouting number
 • routing transit numberrouting transit number
 • routning #routing#
 • RTNRTN

Argentinas national identity (DNI) numberArgentina national identity (DNI) number

FormatFormat

Åtta siffror med eller utan punkterEight digits with or without periods

MönsterPattern

Åtta siffror:Eight digits:

 • två siffrortwo digits
 • en valfri periodan optional period
 • tre siffrorthree digits
 • en valfri periodan optional period
 • tre siffrorthree digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_argentina_national_id hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_argentina_national_id finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_argentina_national_id hittas.A keyword from Keyword_argentina_national_id is found.
<!-- Argentina National Identity (DNI) Number -->
<Entity id="eefbb00e-8282-433c-8620-8f1da3bffdb2" recommendedConfidence="75" patternsProximity="300">
  <Pattern confidenceLevel="75">
   <IdMatch idRef="Regex_argentina_national_id"/>
   <Match idRef="Keyword_argentina_national_id"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_argentina_national_idKeyword_argentina_national_id

 • Argentina National Identity NumberArgentina National Identity number
 • cedulacedula
 • ratdulacédula
 • dnidni
 • documento nacional de identidaddocumento nacional de identidad
 • documento númerodocumento número
 • documento numerodocumento numero
 • registro nacional de las personasregistro nacional de las personas
 • rnprnp

Argentinas unika skatteidentifieringsnyckel (CUIT/CUIL)Argentina Unique Tax Identification Key (CUIT/CUIL)

FormatFormat

11 siffror med streck11 digits with dash

MönsterPattern

11 siffror med ett streck:11 digits with a dash:

 • två siffror i 20, 23, 24, 27, 30, 33 eller 34two digits in 20, 23, 24, 27, 30, 33 or 34
 • ett bindestreck (-)a hyphen (-)
 • åtta siffroreight digits
 • ett bindestreck (-)a hyphen (-)
 • en checksiffraone check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_Argentina_Unique_Tax_Key innehåll som matchar mönstret.The function Func_Argentina_Unique_Tax_Key finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keyword_Argentina_Unique_Tax_Key från hittas.A keyword from Keyword_Argentina_Unique_Tax_Key is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_Argentina_Unique_Tax_Key innehåll som matchar mönstret.The function Func_Argentina_Unique_Tax_Key finds content that matches the pattern.
  <!-- Argentina Unique Tax Identification Key (CUIT/CUIL) -->
   <Entity id="98da3da1-9199-4571-b7c4-b6522980b507" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75" relaxProximity="true">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_Argentina_Unique_Tax_Key" />
     <Match idRef="Keyword_Argentina_Unique_Tax_Key" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_Argentina_Unique_Tax_Key" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_Argentina_Unique_Tax_KeyKeyword_Argentina_Unique_Tax_Key

 • Dirigeringve Unica de Identificacion TributariaClave Unica de Identificacion Tributaria
 • CUITCUIT
 • unik kod för identifiering av personunique code of labour identification
 • Kodriska Única de Identificación TributariaClave Única de Identificación Tributaria
 • unik id-kodunique labour identification code
 • CUILCUIL
 • Unik skatteidentifieringsnyckelUnique Tax Identification Key
 • Unique Labour Identification KeyUnique Labour Identification Key
 • Unik nyckel för id:tUnique Key of Labour Identification
 • Unik id-kod för arbeteUnique Work Identification Code
 • Unik kod för arbetsidentifieringUnique Code of Work Identification
 • Unik arbetsidentifieringsnyckelUnique Work Identification Key
 • Unik nyckel för arbetsidentifieringUnique Key of Work Identification
 • Unik kod för skatteidentifieringUnique Code of Tax Identification
 • Unik nyckel för skatteidentifieringUnique Key of Tax Identification
 • Unique Labor Identification CodeUnique Labor Identification Code
 • Unik kod för Labor IdentificationUnique Code of Labor Identification
 • Unique Labor Identification KeyUnique Labor Identification Key
 • Unik nyckel för Labor IdentificationUnique Key of Labor Identification
 • skatte-IDtax ID
 • taxID #taxID#
 • taxIdtaxId
 • taxidnumbertaxidnumber
 • tax numbertax number
 • tax notax no
 • skatt #tax #
 • skatt #tax#
 • taxpayer IDtaxpayer ID
 • taxpayer numbertaxpayer number
 • taxpayer notaxpayer no
 • taxpayer #taxpayer #
 • taxpayer #taxpayer#
 • skatteidentitettax identity
 • tax identificationtax identification
 • Número de Identificación FiscalNúmero de Identificación Fiscal
 • número de contribuyentenúmero de contribuyente

Bankkontonummer för AustralienAustralia bank account number

FormatFormat

Sex till tio siffror med eller utan ett bankkontorsnummersix to 10 digits with or without a bank state branch number

MönsterPattern

Kontonumret kan vara 6 till 10 siffror.Account number is 6 to 10 digits.

Bankkontor i Australien:Australia bank state branch number:

 • tre siffrorthree digits
 • ett bindestrecka hyphen
 • tre siffrorthree digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_australia_bank_account_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_australia_bank_account_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_australia_bank_account_number hittas.A keyword from Keyword_australia_bank_account_number is found.
 • Det reguljära uttrycket Regex_australia_bank_account_number_bsb hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_australia_bank_account_number_bsb finds content that matches the pattern.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_australia_bank_account_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_australia_bank_account_number finds content that matches the pattern.

 • Ett nyckelord från Keyword_australia_bank_account_number hittas.A keyword from Keyword_australia_bank_account_number is found.

<!-- Australia Bank Account Number -->
<Entity id="74a54de9-2a30-4aa0-a8aa-3d9327fc07c7" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Regex_australia_bank_account_number" />
    <Match idRef="Keyword_australia_bank_account_number" />
    <Match idRef="Regex_australia_bank_account_number_bsb" />
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_australia_bank_account_number" />
    <Match idRef="Keyword_australia_bank_account_number" />
 </Pattern>
 </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_australia_bank_account_numberKeyword_australia_bank_account_number

 • swift bankkodswift bank code
 • brevkortsbankcorrespondent bank
 • basvalutabase currency
 • USA-kontousa account
 • innehavarens adressholder address
 • bank addressbank address
 • informationskontoinformation account
 • fondöverföringarfund transfers
 • bankavgifterbank charges
 • bankinformationbank details
 • bankinformationbanking information
 • fullständiga namnfull names
 • han/honiaea

Australiens företagsnummerAustralia business number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

11 siffror med valfria avgränsare11 digits with optional delimiters

MönsterPattern

11 siffror med valfria avgränsare:11 digits with optional delimiters:

 • två siffrortwo digits
 • Ett valfritt bindestreck eller blankstegan optional hyphen or space
 • tre siffrorthree digits
 • Ett valfritt bindestreck eller blankstegan optional hyphen or space
 • tre siffrorthree digits
 • Ett valfritt bindestreck eller blankstegan optional hyphen or space
 • tre siffrorthree digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_australian_business_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_australian_business_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_australian_business_number hittas.A keyword from Keywords_australian_business_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_australian_business_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_australian_business_number finds content that matches the pattern.
   <!-- Australia Business Number -->
   <Entity id="76e83b3b-01ee-4530-aced-e667a6609f49" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_australian_business_number" />
     <Match idRef="Keywords_australian_business_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_australian_business_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_australia_business_numberKeyword_australia_business_number

 • australia business noaustralia business no
 • företagsnummerbusiness number
 • abn #abn#
 • businessid #businessid#
 • företags-IDbusiness id
 • abnabn
 • businessno #businessno#

Australiens företagsnummerAustralia company number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

Nio siffror med avgränsarenine digits with delimiters

MönsterPattern

Nio siffror med avgränsare:nine digits with delimiters:

 • tre siffrorthree digits
 • ett blankstega space
 • tre siffrorthree digits
 • ett blankstega space
 • tre siffrorthree digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_Australian_Company_Number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_Australian_Company_Number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_Australian_Company_Number hittas.A keyword from Keyword_Australian_Company_Number is found.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_Australian_Company_Number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_Australian_Company_Number finds content that matches the pattern.
   <!-- Australia Company Number -->
   <Entity id="b1fba4f7-7b3e-4bb9-8f9a-9366df604dbb" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_Australian_Company_Number" />
     <Match idRef="Keyword_Australian_Company_Number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="65">
     <IdMatch idRef="Func_Australian_Company_Number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_australia_company_numberKeyword_australia_company_number

 • kanacn
 • australiensiska företagnraustralia company no
 • australiensiska företagnr #australia company no#
 • australiens företagsnummeraustralia company number
 • australiensiska företag noaustralian company no
 • australiensiska företag no #australian company no#
 • australiensiskt företagsnummeraustralian company number

Australiens körkortsnummerAustralia driver's license number

FormatFormat

nio bokstäver och siffrornine letters and digits

MönsterPattern

Nio bokstäver och siffror:nine letters and digits:

 • två siffror eller bokstäver (inte teckenkänsliga)two digits or letters (not case-sensitive)
 • två siffrortwo digits
 • Fem siffror eller bokstäver (inte teckenkänsliga)five digits or letters (not case-sensitive)

ELLEROR

 • En till två valfria bokstäver (inte teckenkänsliga)one to two optional letters (not case-sensitive)
 • fyra till nio siffrorfour to nine digits

ELLEROR

 • nio siffror eller bokstäver (inte teckenkänsliga)nine digits or letters (not case-sensitive)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_australia_drivers_license_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_australia_drivers_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_australia_drivers_license_number hittas.A keyword from Keyword_australia_drivers_license_number is found.
 • Inget nyckelord från Keyword_australia_drivers_license_number_exclusions hittas.No keyword from Keyword_australia_drivers_license_number_exclusions is found.
<!-- Australia Drivers License Number -->
<Entity id="1cbbc8f5-9216-4392-9eb5-5ac2298d1356" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_australia_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_australia_drivers_license_number" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_australia_drivers_license_number_exclusions" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_australia_drivers_license_numberKeyword_australia_drivers_license_number

 • internationella biltillståndinternational driving permits
 • Australian Automobile Associationaustralian automobile association
 • internationellt körtillståndinternational driving permit
 • DriverLicenceDriverLicence
 • DriverLicencesDriverLicences
 • Driver LicDriver Lic
 • Driver LicenceDriver Licence
 • Driver LicencesDriver Licences
 • DriversLicDriversLic
 • DriversLicenceDriversLicence
 • DriversLicencesDriversLicences
 • Drivers LicDrivers Lic
 • Drivers LicsDrivers Lics
 • Drivers LicenceDrivers Licence
 • Drivers LicencesDrivers Licences
 • Driver'LicDriver'Lic
 • Driver'LicsDriver'Lics
 • Driver'LicenceDriver'Licence
 • Driver'LicencesDriver'Licences
 • Driver' LicDriver' Lic
 • Driver' LicsDriver' Lics
 • Driver' LicenceDriver' Licence
 • Driver' LicencesDriver' Licences
 • Driver'sLicDriver'sLic
 • Driver'sLicsDriver'sLics
 • Driver'sLicenceDriver'sLicence
 • Driver'sLicencesDriver'sLicences
 • Driver's LicDriver's Lic
 • Driver's LicsDriver's Lics
 • Driver's LicenceDriver's Licence
 • Driver's LicencesDriver's Licences
 • DriverLic #DriverLic#
 • DriverLics #DriverLics#
 • DriverLicence #DriverLicence#
 • DriverLicences #DriverLicences#
 • Driver Lic #Driver Lic#
 • Driver Lics #Driver Lics#
 • Driver Licence #Driver Licence#
 • Driver Licences #Driver Licences#
 • DriversLic #DriversLic#
 • DriversLics #DriversLics#
 • DriversLicence #DriversLicence#
 • DriversLicences #DriversLicences#
 • Drivers Lic #Drivers Lic#
 • Drivers Lics #Drivers Lics#
 • Drivers Licence #Drivers Licence#
 • Drivers Licences #Drivers Licences#
 • Driver'Lic #Driver'Lic#
 • Driver'Lics #Driver'Lics#
 • Driver'Licence #Driver'Licence#
 • Driver'Licences #Driver'Licences#
 • Driver' Lic #Driver' Lic#
 • Driver' Lics #Driver' Lics#
 • Driver' Licence #Driver' Licence#
 • Driver' Licences #Driver' Licences#
 • Driver'sLic #Driver'sLic#
 • Driver'sLics #Driver'sLics#
 • Driver'sLicence #Driver'sLicence#
 • Driver'sLicences #Driver'sLicences#
 • Driver's Lic #Driver's Lic#
 • Driver's Lics #Driver's Lics#
 • Driver's Licence #Driver's Licence#
 • Driver's Licences #Driver's Licences#

Keyword_australia_drivers_license_number_exclusionsKeyword_australia_drivers_license_number_exclusions

 • aaaaaa
 • DriverLicenseDriverLicense
 • DriverLicensesDriverLicenses
 • Driver LicenseDriver License
 • Driver LicensesDriver Licenses
 • DriversLicenseDriversLicense
 • DriversLicensesDriversLicenses
 • Drivers LicenseDrivers License
 • Drivers LicensesDrivers Licenses
 • Driver'LicenseDriver'License
 • Driver'LicensesDriver'Licenses
 • Driver' LicenseDriver' License
 • Driver' LicensesDriver' Licenses
 • Driver'sLicenseDriver'sLicense
 • Driver'sLicensesDriver'sLicenses
 • Driver's LicenseDriver's License
 • Driver's LicensesDriver's Licenses
 • DriverLicense #DriverLicense#
 • DriverLicenses #DriverLicenses#
 • Driver License #Driver License#
 • Driver Licenses #Driver Licenses#
 • DriversLicense #DriversLicense#
 • DriversLicenses #DriversLicenses#
 • Drivers License #Drivers License#
 • Drivers Licenses #Drivers Licenses#
 • Driver'License #Driver'License#
 • Driver'Licenses #Driver'Licenses#
 • Driver' License #Driver' License#
 • Driver' Licenses #Driver' Licenses#
 • Driver'sLicense #Driver'sLicense#
 • Driver'sLicenses #Driver'sLicenses#
 • Driver's License #Driver's License#
 • Driver's Licenses #Driver's Licenses#

Australiens medicinska kontonummerAustralia medical account number

FormatFormat

10–11 siffror10-11 digits

MönsterPattern

10–11 siffror:10-11 digits:

 • Den första siffran i intervallet 2–6First digit is in the range 2-6
 • En nionde siffra är en kontrollsiffraNinth digit is a check digit
 • Tionde siffran är problemets siffraTenth digit is the issue digit
 • Elfte siffran (valfritt) är det enskilda taletEleventh digit (optional) is the individual number

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_australian_medical_account_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_australian_medical_account_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_Australia_Medical_Account_Number hittas.A keyword from Keyword_Australia_Medical_Account_Number is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
 <!-- Australia Medical Account Number -->
<Entity id="104a99a0-3d3b-4542-a40d-ab0b9e1efe63" recommendedConfidence="85" patternsProximity="300">
  <Pattern confidenceLevel="85">
   <IdMatch idRef="Func_australian_medical_account_number"/>
   <Match idRef="Keyword_Australia_Medical_Account_Number"/>
  </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_Australia_Medical_Account_NumberKeyword_Australia_Medical_Account_Number

 • bankkontoinformationbank account details
 • medicare paymentsmedicare payments
 • amorteringskontomortgage account
 • bank paymentsbank payments
 • informationsgreninformation branch
 • kreditkortslåncredit card loan
 • avdelning för personalavdelningendepartment of human services
 • lokal tjänstlocal service
 • medicaremedicare

Australien passnummerAustralia passport number

FormatFormat

Åtta eller nio alfanumeriska teckeneight or nine alphanumeric characters

MönsterPattern

 • en bokstav (N, E, D, F, A, C, U, X) följt av sju siffror ellerone letter (N, E, D, F, A, C, U, X) followed by seven digits or
 • Två bokstäver (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PU, PW, PX, PZ) följt av sju siffror.Two letters (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PU, PW, PX, PZ) followed by seven digits.

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_australia_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_australia_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keyword_australia_passport_number från hittas.A keyword from Keyword_australia_passport_number is found.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_australia_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_australia_passport_number finds content that matches the pattern.
  <!-- Australia Passport Number -->
  <Entity id="29869db6-602d-4853-ab93-3484f905df50" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75" relaxProximity="true">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_australia_passport_number" />
    <Match idRef="Keyword_australia_passport_number" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Regex_australia_passport_number" />
   </Pattern>
  </Entity> 

NyckelordKeywords

Keyword_australia_passport_numberKeyword_australia_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers
 • passinformationpassport details
 • det här är något som är av samma dag som detimmigration and citizenship
 • Commonwealth of australiacommonwealth of australia
 • department of såsdepartment of immigration
 • national identity cardnational identity card
 • resedokumenttravel document
 • utfärdar behörighetissuing authority

Australiens skattenummerAustralia tax file number

FormatFormat

åtta till nio siffroreight to nine digits

MönsterPattern

Åtta till nio siffror visas vanligtvis med blanksteg enligt följande:eight to nine digits typically presented with spaces as follows:

 • tre siffrorthree digits
 • ett valfritt blankstegan optional space
 • tre siffrorthree digits
 • ett valfritt blankstegan optional space
 • Två till tre siffror där den sista siffran är en bårdtwo to three digits where the last digit is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_australian_tax_file_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_australian_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Inget nyckelord från Keyword_Australia_Tax_File_Number eller Keyword_number_exclusions hittas.No keyword from Keyword_Australia_Tax_File_Number or Keyword_number_exclusions is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
  <!-- Australia Tax File Number -->
  <Entity id="e29bc95f-ff70-4a37-aa01-04d17360a4c5" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
   <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_australian_tax_file_number" />
    <Match idRef="Keyword_Australia_Tax_File_Number" />
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_australia_tax_file_numberKeyword_australia_tax_file_number

 • australiensiskt företagsnummeraustralian business number
 • marginalskattesatsmarginal tax rate
 • medicare – exemedicare levy
 • portföljnummerportfolio number
 • service eller vana att haservice veterans
 • undanhålla skattwithholding tax
 • enskild skatteåterresaindividual tax return
 • tax file numbertax file number
 • tfntfn

Österrikes körkortsnummerAustria driver's license number

FormatFormat

Åtta siffror utan blanksteg och avgränsareeight digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

åtta siffroreight digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_austria_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_austria_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_austria_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_austria_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Austria Driver's License Number -->
   <Entity id="682f18ce-44eb-482b-8198-2bcb96a0761e" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_austria_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_austria_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_austria_eu_driver är s_license_numberKeywords_austria_eu_driver's_license_number

 • fuschescheinfuhrerschein
 • füschescheinführerschein
 • FüschescheineFührerscheine
 • FüscheinnummerFührerscheinnummer
 • FüscheinnummernFührerscheinnummern

Österrike-identitetskortAustria identity card

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

En kombination av bokstäver, siffror och specialtecken med 24 teckenA 24-character combination of letters, digits, and special characters

MönsterPattern

24 tecken:24 characters:

 • 22 bokstäver (inte versaler, siffror, omslag, snedstreck eller plustecken22 letters (not case-sensitive), digits, backslashes, forward slashes, or plus signs

 • Två bokstäver (inte teckenkänsliga), siffror, omslag, snedstreck, plustecken eller likhetsteckentwo letters (not case-sensitive), digits, backslashes, forward slashes, plus signs, or equal signs

KontrollsummaChecksum

Ej tillämpligtNot applicable

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_austria_eu_national_id_card uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_austria_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_austria_eu_national_id_card från hittas.A keyword from Keywords_austria_eu_national_id_card is found.
   <!-- Austria Identity Card -->
   <Entity id="5ec06c3b-007e-4820-8343-7ff73b889735" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_austria_eu_national_id_card" />
     <Match idRef="Keywords_austria_eu_national_id_card" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_austria_eu_national_id_cardKeywords_austria_eu_national_id_card

 • identitetsnummeridentity number
 • national idnational id
 • personalaus denskö, österreichpersonalausweis republik österreich

Österrike passnummerAustria passport number

FormatFormat

En bokstav följt av ett valfritt blanksteg och sju siffrorOne letter followed by an optional space and seven digits

MönsterPattern

En kombination av en bokstav, sju siffror och ett blanksteg:A combination of one letter, seven digits, and one space:

 • en bokstav (inte en ärendekänslig)one letter (not case-sensitive)
 • ett blanksteg (valfritt)one space (optional)
 • sju siffrorseven digits

KontrollsummaChecksum

ej tillämpligtnot applicable

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_austria_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_austria_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_austria_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_austria_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date1 uttrycket hittar datum i formatet DD.MM.YYYY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date1 finds date in the format DD.MM.YYYY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_austria_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_austria_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_austria_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_austria_eu_passport_number is found.
   <!-- Austria Passport Number -->
   <Entity id="1c96ae4e-303b-447d-86c7-77113ac266bf" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_austria_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_austria_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date1" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_austria_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_austria_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_numberKeywords_eu_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_austria_eu_passport_numberKeywords_austria_eu_passport_number

 • reisepassnummerreisepassnummer
 • reisepassereisepasse
 • No-ReisepassNo-Reisepass
 • Nr-ReisepassNr-Reisepass
 • Reisepass-NrReisepass-Nr
 • PassnummerPassnummer
 • reisessessereisepässe

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Österrikes personnummerAustria social security number

FormatFormat

10 siffror i det angivna formatet10 digits in the specified format

MönsterPattern

10 siffror:10 digits:

 • Tre siffror som motsvarar ett serienummerthree digits that correspond to a serial number
 • en checksiffraone check digit
 • Sex siffror som motsvarar födelsedatumet (DDMMYY)six digits that correspond to the birth date (DDMMYY)

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_austria_eu_ssn_or_equivalent innehåll som matchar mönstret.The function Func_austria_eu_ssn_or_equivalent finds content that matches the pattern.
 • ett nyckelord Keywords_austria_eu_ssn_or_equivalent från hittas.a keyword from Keywords_austria_eu_ssn_or_equivalent is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_austria_eu_ssn_or_equivalent innehåll som matchar mönstret.The function Func_austria_eu_ssn_or_equivalent finds content that matches the pattern.
   <!-- Austria Social Security Number -->
   <Entity id="6896a906-86c9-4d19-a2da-6e43ccd19b7b" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_austria_eu_ssn_or_equivalent" />
     <Match idRef="Keywords_austria_eu_ssn_or_equivalent" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_austria_eu_ssn_or_equivalent" />
     <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="Keywords_austria_eu_telephone_number" />
      <Match idRef="Keywords_austria_eu_mobile_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_austria_eu_ssn_or_equivalentKeywords_austria_eu_ssn_or_equivalent

 • österrike ssnaustrian ssn
 • ehic numberehic number
 • ehic noehic no
 • insurance codeinsurance code
 • insurancecode #insurancecode#
 • insurance number (försäkringsnummer)insurance number
 • insurance noinsurance no
 • denkkenka uppnummerkrankenkassennummer
 • denkkversicherungkrankenversicherung
 • socialsecuritynosocialsecurityno
 • socialsecurityno #socialsecurityno#
 • social security nosocial security no
 • personnummersocial security number
 • social security codesocial security code
 • sozialversicherungsnummersozialversicherungsnummer
 • sozialversicherungsnummer #sozialversicherungsnummer#
 • sofferle sicherheit keinsoziale sicherheit kein
 • solesicherheitkein #sozialesicherheitkein#
 • ssn #ssn#
 • ssnssn
 • versicherungscodeversicherungscode
 • versicherungsnummerversicherungsnummer
 • zdravstveno zavarovanjezdravstveno zavarovanje

Österrikes skatteidentifieringsnummerAustria tax identification number

FormatFormat

Nio siffror med valfritt bindestreck och snedstrecknine digits with optional hyphen and forward slash

MönsterPattern

Nio siffror med valfritt bindestreck och snedstreck:nine digits with optional hyphen and forward slash:

 • två siffrortwo digits
 • Ett bindestreck (valfritt)a hyphen (optional)
 • tre siffrorthree digits
 • ett snedstreck (valfritt)a forward slash (optional)
 • fyra siffrorfour digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_austria_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_austria_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_austria_eu_tax_file_number från hittas.A keyword from Keywords_austria_eu_tax_file_number is found.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_austria_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_austria_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
   <!-- Austria Tax Identification Number -->
   <Entity id="4fd58d22-af28-4451-b18a-6f722430a56d" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_austria_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keywords_austria_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="65">
     <IdMatch idRef="Func_austria_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_austria_eu_tax_file_numberKeywords_austria_eu_tax_file_number

 • österreichösterreich
 • st.nr.st.nr.
 • steuernummersteuernummer
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#
 • tax numbertax number

Moms i ÖsterrikeAustria value added tax

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

Alfanumeriskt mönster med 11 tecken11-character alphanumeric pattern

MönsterPattern

Alfanumeriskt mönster med 11 tecken:11-character alphanumeric pattern:

 • A eller aA or a
 • T eller tT or t
 • Valfritt blankstegOptional space
 • U eller uU or u
 • valfritt blankstegoptional space
 • två eller tre siffrortwo or three digits
 • valfritt blankstegoptional space
 • fyra siffrorfour digits
 • valfritt blankstegoptional space
 • en eller två siffrorone or two digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_Austria_Value_Added_Tax hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_Austria_Value_Added_Tax finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_Austria_Value_Added_Tax hittas.A keyword from Keyword_Austria_Value_Added_Tax is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_Austria_Value_Added_Tax hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_Austria_Value_Added_Tax finds content that matches the pattern.
   <!-- Austria Value Added Tax -->
   <Entity id="b6a3eda2-c56c-4b69-a5f7-dca34db00f48" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_Austria_Value_Added_Tax" />
     <Match idRef="Keyword_Austria_Value_Added_Tax" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_Austria_Value_Added_Tax" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_austria_value_added_taxKeyword_austria_value_added_tax

 • momsregistreringsnummervat number
 • moms #vat#
 • vat-nummer för vat vataustrian vat number
 • momsnr.vat no.
 • vatno #vatno#
 • momsnummervalue added tax number
 • vat för vataustrian vat
 • han/honmwst
 • umsatzsteuernummerumsatzsteuernummer
 • hannnummermwstnummer
 • ust.-identifikationsnummerust.-identifikationsnummer
 • umsatzsteuer-identifikationsnummerumsatzsteuer-identifikationsnummer
 • momsregistreringsnummervat identification number
 • atu-nummeratu number
 • användargränssnittsnummeruid number

Azure DocumentDB-autentiseringsnyckelAzure DocumentDB auth key

FormatFormat

Strängen "DocumentDb" följt av de tecken och strängar som beskrivs i mönstret nedan.The string "DocumentDb" followed by the characters and strings outlined in the pattern below.

MönsterPattern

 • Strängen "DocumentDb"The string "DocumentDb"
 • Valfri kombination av 3–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegAny combination of between 3-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • En större än-symbol (>), ett likhetstecken (=), ett citattecken ("), eller en apostrof (')A greater than symbol (>), an equal sign (=), a quotation mark ("), or an apostrophe (')
 • Valfri kombination av 86 gemener eller versaler, siffror, snedstreck (/) eller plustecken (+)Any combination of 86 lower- or uppercase letters, digits, forward slash (/), or plus sign (+)
 • Två likhetstecken (=)Two equal signs (=)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureDocumentDBAuthKey hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureDocumentDBAuthKey finds content that matches the pattern.
 • Det reguljära uttrycket CEP_CommonExampleKeywords hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_CommonExampleKeywords doesn't find content that matches the pattern.
<!-- Azure Document DB Auth Key -->
<Entity id="0f587d92-eb28-44a9-bd1c-90f2892b47aa" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureDocumentDBAuthKey" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="CEP_CommonExampleKeywords" />
     </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

CEP_CommonExampleKeywordsCEP_CommonExampleKeywords

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • contosocontoso
 • fabrikamfabrikam
 • northwindnorthwind
 • begränsat läge (sandbox)sandbox
 • oneboxonebox
 • localhostlocalhost
 • 127.0.0.1127.0.0.1
 • testacs.testacs.comcom
 • s-int.s-int.netnet

Azure IAAS-databasanslutningssträng och Azure SQL en anslutningssträngAzure IAAS database connection string and Azure SQL connection string

FormatFormat

Strängen "Server", "server" eller "datakälla" följt av de tecken och strängar som beskrivs i mönstret nedan, inklusive strängen "cloudapp.azure.The string "Server", "server", or "data source" followed by the characters and strings outlined in the pattern below, including the string "cloudapp.azure.com" eller "cloudapp.azure.com" or "cloudapp.azure.net" eller "database.windows.net" or "database.windows.net" och strängen "Lösenord" eller "lösenord" eller "pwd".net", and the string "Password" or "password" or "pwd".

MönsterPattern

 • strängen "Server", "server" eller "datakälla"the string "Server", "server", or "data source"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 1–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • Strängen "cloudapp.azure.The string "cloudapp.azure.com", "cloudapp.azure.com", "cloudapp.azure.net" eller "database.windows.net", or "database.windows.net"net"
 • valfri kombination av 1–300 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-300 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • strängen "Lösenord", "lösenord" eller "pwd"the string "Password", "password", or "pwd"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • ett eller flera tecken som inte är semikolon (;), citattecken (") eller apostrof (')one or more characters that aren't a semicolon (;), quotation mark ("), or apostrophe (')
 • Semikolon (;), citattecken (") eller apostrof (')a semicolon (;), quotation mark ("), or apostrophe (')

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureConnectionString hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureConnectionString finds content that matches the pattern.
 • Det reguljära uttrycket CEP_CommonExampleKeywords hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_CommonExampleKeywords doesn't find content that matches the pattern.
<!--Azure IAAS Database Connection String and Azure SQL Connection String-->
<Entity id="ce1a126d-186f-4700-8c0c-486157b953fd" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureConnectionString" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="CEP_CommonExampleKeywords" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

CEP_common_example_keywordsCEP_common_example_keywords

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • contosocontoso
 • fabrikamfabrikam
 • northwindnorthwind
 • begränsat läge (sandbox)sandbox
 • oneboxonebox
 • localhostlocalhost
 • 127.0.0.1127.0.0.1
 • testacs.testacs.comcom
 • s-int.s-int.netnet

Azure IoT-anslutningssträngAzure IoT connection string

FormatFormat

Strängen "HostName" följt av de tecken och strängar som beskrivs i mönstret nedan, inklusive strängarna "azure-devices.The string "HostName" followed by the characters and strings outlined in the pattern below, including the strings "azure-devices.net" och "SharedAccessKey".net" and "SharedAccessKey".

MönsterPattern

 • strängen "HostName"the string "HostName"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 1–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • strängen "azure-devices.the string "azure-devices.net"net"
 • valfri kombination av 1–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • strängen "SharedAccessKey"the string "SharedAccessKey"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 43 gemener eller versaler, siffror, snedstreck (/) eller plustecken (+)any combination of 43 lower- or uppercase letters, digits, forward slash (/), or plus sign (+)
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureIoTConnectionString hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureIoTConnectionString finds content that matches the pattern.
 • Det reguljära uttrycket CEP_CommonExampleKeywords hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_CommonExampleKeywords doesn't find content that matches the pattern.
<!--Azure IoT Connection String-->
<Entity id="0b34bec3-d5d6-4974-b7b0-dcdb5c90c29d" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureIoTConnectionString" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="CEP_CommonExampleKeywords" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

CEP_common_example_keywordsCEP_common_example_keywords

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • contosocontoso
 • fabrikamfabrikam
 • northwindnorthwind
 • begränsat läge (sandbox)sandbox
 • oneboxonebox
 • localhostlocalhost
 • 127.0.0.1127.0.0.1
 • testacs.testacs.comcom
 • s-int.s-int.netnet

Lösenord för Azure-publiceringsinställningAzure publish setting password

FormatFormat

Strängen "userpwd=" följt av en alfanumerisk sträng.The string "userpwd=" followed by an alphanumeric string.

MönsterPattern

 • strängen "userpwd="the string "userpwd="
 • valfri kombination av 60 gemener eller siffrorany combination of 60 lowercase letters or digits
 • ett citattecken (")a quotation mark (")

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzurePublishSettingPasswords hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzurePublishSettingPasswords finds content that matches the pattern.
 • Det reguljära uttrycket CEP_CommonExampleKeywords hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_CommonExampleKeywords doesn't find content that matches the pattern.
<!--Azure Publish Setting Password-->
<Entity id="75f4cc8a-a68e-49e5-89ce-fa8f03d286a5" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzurePublishSettingPasswords" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="CEP_CommonExampleKeywords" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

CEP_common_example_keywordsCEP_common_example_keywords

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • contosocontoso
 • fabrikamfabrikam
 • northwindnorthwind
 • begränsat läge (sandbox)sandbox
 • oneboxonebox
 • localhostlocalhost
 • 127.0.0.1127.0.0.1
 • testacs.testacs.comcom
 • s-int.s-int.netnet

Azure Redis-cacheanslutningssträngAzure Redis cache connection string

FormatFormat

Strängen "redis.cache.windows.The string "redis.cache.windows.net" följt av de tecken och strängar som beskrivs i mönstret nedan, inklusive strängen "lösenord" eller "pwd".net" followed by the characters and strings outlined in the pattern below, including the string "password" or "pwd".

MönsterPattern

 • strängen "redis.cache.windows.the string "redis.cache.windows.net"net"
 • valfri kombination av 1–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • strängen "lösenord" eller "pwd"the string "password" or "pwd"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 43 tecken som är gemener eller versaler, siffror, snedstreck (/) eller plustecken (+)any combination of 43 characters that are lower- or uppercase letters, digits, forward slash (/), or plus sign (+)
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureRedisCacheConnectionString hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureRedisCacheConnectionString finds content that matches the pattern.
 • Det reguljära uttrycket CEP_CommonExampleKeywords hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_CommonExampleKeywords doesn't find content that matches the pattern.
<!--Azure Redis Cache Connection String-->
<Entity id="095a7e6c-efd8-46d5-af7b-5298d53a49fc" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureRedisCacheConnectionString" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="CEP_CommonExampleKeywords" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

CEP_common_example_keywordsCEP_common_example_keywords

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • contosocontoso
 • fabrikamfabrikam
 • northwindnorthwind
 • begränsat läge (sandbox)sandbox
 • oneboxonebox
 • localhostlocalhost
 • 127.0.0.1127.0.0.1
 • testacs.testacs.comcom
 • s-int.s-int.netnet

Azure SASAzure SAS

FormatFormat

Strängen "sig" följt av de tecken och strängar som beskrivs i mönstret nedan.The string "sig" followed by the characters and strings outlined in the pattern below.

MönsterPattern

 • strängen "sig"the string "sig"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 43–53 tecken som är gemener eller versaler, siffror eller procenttecken (%)any combination of between 43-53 characters that are lower- or uppercase letters, digits, or the percent sign (%)
 • strängen "%3d"the string "%3d"
 • alla tecken som inte är en bokstav med gemener eller versaler, siffror eller procenttecken (%)any character that isn't a lower- or uppercase letter, digit, or percent sign (%)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureSAS hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureSAS finds content that matches the pattern.
<!--Azure SAS-->
<Entity id="4d235014-e564-47f4-a6fb-6ebb4a826834" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureSAS" />
 </Pattern>
</Entity>

Azure Service Bus-anslutningssträngAzure service bus connection string

FormatFormat

Strängen "EndPoint" följt av de tecken och strängar som beskrivs i mönstret nedan, inklusive strängarna "servicebus.windows.The string "EndPoint" followed by the characters and strings outlined in the pattern below, including the strings "servicebus.windows.net" och "SharedAccesKey".net" and "SharedAccesKey".

MönsterPattern

 • strängen "EndPoint"the string "EndPoint"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 1–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • strängen "servicebus.windows.the string "servicebus.windows.net"net"
 • valfri kombination av 1–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • strängen "SharedAccessKey"the string "SharedAccessKey"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 43 tecken som är gemener eller versaler, siffror, snedstreck (/) eller plustecken (+)any combination of 43 characters that are lower- or uppercase letters, digits, forward slash (/), or plus sign (+)
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureServiceBusConnectionString hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureServiceBusConnectionString finds content that matches the pattern.
 • Det reguljära uttrycket CEP_CommonExampleKeywords hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_CommonExampleKeywords doesn't find content that matches the pattern.
<!--Azure Service Bus Connection String-->
<Entity id="b9a6578f-a83f-4fcd-bf44-2130bae49a6f" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureServiceBusConnectionString" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="CEP_CommonExampleKeywords" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

CEP_common_example_keywordsCEP_common_example_keywords

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • contosocontoso
 • fabrikamfabrikam
 • northwindnorthwind
 • begränsat läge (sandbox)sandbox
 • oneboxonebox
 • localhostlocalhost
 • 127.0.0.1127.0.0.1
 • testacs.testacs.comcom
 • s-int.s-int.netnet

Azure Storage Account-nyckelAzure storage account key

FormatFormat

Strängen "DefaultEndpointsProtocol" följt av de tecken och strängar som beskrivs i mönstret nedan, inklusive strängen "AccountKey".The string "DefaultEndpointsProtocol" followed by the characters and strings outlined in the pattern below, including the string "AccountKey".

MönsterPattern

 • strängen "DefaultEndpointsProtocol"the string "DefaultEndpointsProtocol"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 1–200 gemener eller versaler, siffror, symboler, specialtecken eller blankstegany combination of between 1-200 lower- or uppercase letters, digits, symbols, special characters, or spaces
 • strängen "AccountKey"the string "AccountKey"
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • Ett likhetstecken (=)an equal sign (=)
 • noll till två blankstegsteckenzero to two whitespace characters
 • valfri kombination av 86 tecken som är gemener eller versaler, siffror, snedstreck (/) eller plustecken (+)any combination of 86 characters that are lower- or uppercase letters, digits, forward slash (/), or plus sign (+)
 • två likhetstecken (=)two equal signs (=)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureStorageAccountKey hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureStorageAccountKey finds content that matches the pattern.
 • Det reguljära CEP_AzureEmulatorStorageAccountFilter hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_AzureEmulatorStorageAccountFilter doesn't find content that matches the pattern.
 • Det reguljära uttrycket CEP_CommonExampleKeywords hittar inte innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_CommonExampleKeywords doesn't find content that matches the pattern.
<!--Azure Storage Account Key-->
<Entity id="c7bc98e8-551a-4c35-a92d-d2c8cda714a7" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureStorageAccountKey" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="CEP_AzureEmulatorStorageAccountFilter" />
      <Match idRef="CEP_CommonExampleKeywords" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

CEP_azure_emulator_storage_account_filterCEP_azure_emulator_storage_account_filter

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErPur4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==

CEP_common_example_keywordsCEP_common_example_keywords

(Tekniskt sett identifierar den här typen av känslig information dessa nyckelord med hjälp av ett reguljärt uttryck, inte en nyckelordslista.)(Technically, this sensitive information type identifies these keywords by using a regular expression, not a keyword list.)

 • contosocontoso
 • fabrikamfabrikam
 • northwindnorthwind
 • begränsat läge (sandbox)sandbox
 • oneboxonebox
 • localhostlocalhost
 • 127.0.0.1127.0.0.1
 • testacs.testacs.comcom
 • s-int.s-int.netnet

Azure Storage (allmän)Azure Storage account key (generic)

FormatFormat

Valfri kombination av 86 gemener eller versaler, siffror, snedstreck (/) eller plustecken (+), före eller efter tecknen som beskrivs i mönstret nedan.Any combination of 86 lower- or uppercase letters, digits, the forward slash (/), or plus sign (+), preceded or followed by the characters outlined in the pattern below.

MönsterPattern

 • noll till ett av symbolen större än (>), apostrof ('), likhetstecken (=), citattecken (") eller nummertecken (#)zero to one of the greater than symbol (>), apostrophe ('), equal sign (=), quotation mark ("), or number sign (#)
 • valfri kombination av 86 tecken som är gemener eller versaler, siffror, snedstreck (/) eller plustecken (+)any combination of 86 characters that are lower- or uppercase letters, digits, the forward slash (/), or plus sign (+)
 • två likhetstecken (=)two equal signs (=)

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket CEP_Regex_AzureStorageAccountKeyGeneric hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression CEP_Regex_AzureStorageAccountKeyGeneric finds content that matches the pattern.
<!--Azure Storage Account Key (Generic)-->
<Entity id="7ff41bd0-5419-4523-91d6-383b3a37f084" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="CEP_Regex_AzureStorageAccountKeyGeneric" />
 </Pattern>
</Entity>

Belgiens licensnummerBelgium driver's license number

FormatFormat

10 siffror utan blanksteg och avgränsare10 digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

10 siffror10 digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_belgium_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_belgium_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_belgium_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_belgium_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Belgium Driver's License Number -->
   <Entity id="d89fd329-9324-433c-b687-2c37bd5166f3" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_belgium_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_belgium_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_belgium_eu_driver är s_license_numberKeywords_belgium_eu_driver's_license_number

 • rijbewijsrijbewijs
 • rijbewijsnummerrijbewijsnummer
 • füschescheinführerschein
 • füscheinnummerführerscheinnummer
 • füescheinnummerfüehrerscheinnummer
 • fuschescheinfuhrerschein
 • fuescheinfuehrerschein
 • fuscheinnummerfuhrerscheinnummer
 • fuescheinnummerfuehrerscheinnummer
 • permis de conduirepermis de conduire
 • numéro permis conduirenuméro permis conduire

Belgiens nationalnummerBelgium national number

FormatFormat

11 siffror plus valfria avgränsare11 digits plus optional delimiters

MönsterPattern

11 siffror plus avgränsare:11 digits plus delimiters:

 • Sex siffror och två valfria punkter i formatet YY. MM.DD för födelsedatumsix digits and two optional periods in the format YY.MM.DD for date of birth
 • En valfri avgränsare från punkt, streck, blankstegAn optional delimiter from dot, dash, space
 • Tre siffror i följd (udda för män, även för kvinnor)three sequential digits (odd for males, even for females)
 • En valfri avgränsare från punkt, streck, blankstegAn optional delimiter from dot, dash, space
 • två kontrollsiffrortwo check digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_belgium_national_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_belgium_national_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_belgium_national_number hittas.A keyword from Keyword_belgium_national_number is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_belgium_national_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_belgium_national_number finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Belgium National Number -->
    <Entity id="fb969c9e-0fd1-4b18-8091-a2123c5e6a54" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_belgium_national_number" />
     <Match idRef="Keyword_belgium_national_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="65">
     <IdMatch idRef="Func_belgium_national_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_belgium_national_numberKeyword_belgium_national_number

 • belasting aantalbelasting aantal
 • bnn #bnn#
 • bnnbnn
 • carte d'identitécarte d’identité
 • identifiant nationalidentifiant national
 • identifiantnational #identifiantnational#
 • identificatieidentificatie
 • identificationidentification
 • identifikationidentifikation
 • identifikationsnummeridentifikationsnummer
 • identifizierungidentifizierung
 • identitéidentité
 • identiteitidentiteit
 • identiteitskaartidentiteitskaart
 • identitetidentity
 • var och eninscription
 • national numbernational number
 • national registernational register
 • nationalnumber #nationalnumber#
 • nationalnumbernationalnumber
 • nif #nif#
 • nifnif
 • numéro d'assurénuméro d'assuré
 • numéro de registre nationalnuméro de registre national
 • numéro de sécuriténuméro de sécurité
 • numéro d'identificationnuméro d'identification
 • numéro d'immatriculationnuméro d'immatriculation
 • numéro nationalnuméro national
 • numéronational #numéronational#
 • personligt ID-nummerpersonal id number
 • personalaus enpersonalausweis
 • personalidnumber #personalidnumber#
 • registratieregistratie
 • registreringregistration
 • registrationsnummeregistrationsnumme
 • registrierungregistrierung
 • personnummersocial security number
 • ssn #ssn#
 • ssnssn
 • steuernummersteuernummer
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#

Belgien passnummerBelgium passport number

FormatFormat

Två bokstäver följt av sex siffror utan blanksteg eller avgränsaretwo letters followed by six digits with no spaces or delimiters

MönsterPattern

Två bokstäver och följt av sex siffrortwo letters and followed by six digits

KontrollsummaChecksum

ej tillämpligtnot applicable

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_belgium_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_belgium_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_belgium_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_belgium_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date2 uttrycket hittar datum i formatet DD MM YY eller ett nyckelord från eller Keywords_eu_passport_date Keywords_belgium_eu_passport_number hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date2 finds date in the format DD MM YY or a keyword from Keywords_eu_passport_date or Keywords_belgium_eu_passport_number is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_belgium_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_belgium_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_belgium_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_belgium_eu_passport_number is found.
   <!-- Belgium Passport Number -->
   <Entity id="d7b1315b-21ca-4774-a32a-596010ff78fd" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_belgium_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_belgium_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date2" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
      <Match idRef="Keywords_belgium_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_belgium_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_belgium_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_numberKeywords_eu_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_belgium_eu_passport_numberKeywords_belgium_eu_passport_number

 • numéro passeportnuméro passeport
 • paspoort nrpaspoort nr
 • paspoort-nrpaspoort-nr
 • paspoortnummerpaspoortnummer
 • paspoortnummerspaspoortnummers
 • Passeport cartePasseport carte
 • Passeport livrePasseport livre
 • Pass-NrPass-Nr
 • PassnummerPassnummer
 • reisepass keinreisepass kein

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Nummer för moms för belgienBelgium value added tax number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

Alfanumeriskt mönster med 12 tecken12-character alphanumeric pattern

MönsterPattern

Alfanumeriskt mönster med 12 tecken:12-character alphanumeric pattern:

 • a bokstaven B eller ba letter B or b
 • ett bokstaven E eller ea letter E or e
 • en siffra 0a digit 0
 • en siffra mellan 1 och 9a digit from 1 to 9
 • En valfri punkt eller ett bindestreck eller blankstegan optional dot or Hyphen or space
 • fyra siffrorfour digits
 • En valfri punkt eller ett bindestreck eller blankstegan optional dot or Hyphen or space
 • fyra siffrorfour digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_belgium_value_added_tax_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_belgium_value_added_tax_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_belgium_value_added_tax_number hittas.A keyword from Keywords_belgium_value_added_tax_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_belgium_value_added_tax_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_belgium_value_added_tax_number finds content that matches the pattern.
   <!-- Belgium Value Added Tax Number -->
   <Entity id="85b5b3c3-f2de-4ae8-ac46-fd3cb38bf9ed" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_belgium_value_added_tax_number" />
     <Match idRef="Keywords_belgium_value_added_tax_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_belgium_value_added_tax_number" />
    </Pattern>
   </Entity>
  </Version>

NyckelordKeywords

Keyword_belgium_value_added_tax_numberKeyword_belgium_value_added_tax_number

 • nº tvanº tva
 • momsregistreringsnummervat number
 • momsnrvat no
 • numéro t.v.anuméro t.v.a
 • umsatzsteuer-identifikationsnummerumsatzsteuer-identifikationsnummer
 • umsatzsteuernummerumsatzsteuernummer
 • han/honbtw
 • han/hon #btw#
 • moms #vat#

Brasiliens CPF-nummerBrazil CPF number

FormatFormat

11 siffror som innehåller en bediff och kan formateras eller vara oformaterade11 digits that include a check digit and can be formatted or unformatted

MönsterPattern

Formaterat:Formatted:

 • tre siffrorthree digits
 • en punkta period
 • tre siffrorthree digits
 • en punkta period
 • tre siffrorthree digits
 • ett bindestrecka hyphen
 • två siffror som anger siffrortwo digits that are check digits

Oformaterat:Unformatted:

 • 11 siffror där de två sista siffrorna är kontrollsiffror11 digits where the last two digits are check digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_brazil_cpf hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_brazil_cpf finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_brazil_cpf hittas.A keyword from Keyword_brazil_cpf is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_brazil_cpf hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_brazil_cpf finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Brazil CPF Number -->
<Entity id="78e09124-f2c3-4656-b32a-c1a132cd2711" recommendedConfidence="85" patternsProximity="300">
 <Pattern confidenceLevel="85">
   <IdMatch idRef="Func_brazil_cpf"/>
   <Match idRef="Keyword_brazil_cpf"/>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="75">
   <IdMatch idRef="Func_brazil_cpf"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_brazil_cpfKeyword_brazil_cpf

 • CPFCPF
 • IdentifieringIdentification
 • RegistreringRegistration
 • IntäkterRevenue
 • Cadastro de Pessoas FísicasCadastro de Pessoas Físicas
 • ImpostoImposto
 • IdentificaçãoIdentificação
 • InscriçãoInscrição
 • ReceitaReceita

FormatFormat

14 siffror som innehåller ett registreringsnummer, branchnummer och kontrollera siffror, plus avgränsare14 digits that include a registration number, branch number, and check digits, plus delimiters

MönsterPattern

14 siffror plus avgränsare:14 digits, plus delimiters:

 • två siffrortwo digits
 • en punkta period
 • tre siffrorthree digits
 • en punkta period
 • tre siffror (de åtta första siffrorna är registreringsnumret)three digits (these first eight digits are the registration number)
 • ett snedstrecka forward slash
 • fyrsiffrigt branchnummerfour-digit branch number
 • ett bindestrecka hyphen
 • två siffror som anger siffrortwo digits that are check digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_brazil_cnpj hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_brazil_cnpj finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_brazil_cnpj hittas.A keyword from Keyword_brazil_cnpj is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_brazil_cnpj hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_brazil_cnpj finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Brazil Legal Entity Number (CNPJ) -->
<Entity id="9b58b5cd-5e90-4df6-b34f-1ebcc88ceae4" recommendedConfidence="85" patternsProximity="300">
  <Pattern confidenceLevel="85">
   <IdMatch idRef="Func_brazil_cnpj"/>
   <Match idRef="Keyword_brazil_cnpj"/>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="75">
   <IdMatch idRef="Func_brazil_cnpj"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_brazil_cnpjKeyword_brazil_cnpj

 • CNPJCNPJ
 • CNPJ/MFCNPJ/MF
 • CNPJ-MFCNPJ-MF
 • National Registry of Legal EntitiesNational Registry of Legal Entities
 • Taxpayers RegistryTaxpayers Registry
 • Juridisk personLegal entity
 • Juridiska enheterLegal entities
 • RegistreringsstatusRegistration Status
 • BusinessBusiness
 • CompanyCompany
 • CNPJCNPJ
 • Cadastro Nacional da Pessoa JurídicaCadastro Nacional da Pessoa Jurídica
 • Cadastro Geral de ContribuintesCadastro Geral de Contribuintes
 • CGCCGC
 • Pessoa jurídicaPessoa jurídica
 • Pessoas jurídicasPessoas jurídicas
 • Situação cadasuaSituação cadastral
 • InscriçãoInscrição
 • AnstresaEmpresa

Brasiliens national identification card (RG)Brazil national identification card (RG)

FormatFormat

Registro Geral (gammalt format): Nio siffrorRegistro Geral (old format): Nine digits

Registro de Identidade (RIC) (nytt format): 11 siffrorRegistro de Identidade (RIC) (new format): 11 digits

MönsterPattern

Registro Geral (gammalt format):Registro Geral (old format):

 • två siffrortwo digits
 • en punkta period
 • tre siffrorthree digits
 • en punkta period
 • tre siffrorthree digits
 • ett bindestrecka hyphen
 • en siffra som är en biffrig siffraone digit that is a check digit

Registro de Identidade (RIC) (nytt format):Registro de Identidade (RIC) (new format):

 • 10 siffror10 digits
 • ett bindestrecka hyphen
 • en siffra som är en biffrig siffraone digit that is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_brazil_rg hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_brazil_rg finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_brazil_rg hittas.A keyword from Keyword_brazil_rg is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
   <!-- Brazil National ID Card (RG) -->
   <Entity id="486de900-db70-41b3-a886-abdf25af119c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_brazil_rg" />
     <Match idRef="Keyword_brazil_rg" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_brazil_rgKeyword_brazil_rg

 • Sådär de identidadeCédula de identidade
 • identitetskortidentity card
 • national idnational id
 • número de rregistronúmero de rregistro
 • registro de Iidentidaderegistro de Iidentidade
 • registro geralregistro geral
 • RG (det här nyckelordet är fallkänsligt)RG (this keyword is case-sensitive)
 • RIC (det här nyckelordet är fallkänsligt)RIC (this keyword is case-sensitive)

Bulgariens körkortsnummerBulgaria driver's license number

FormatFormat

Nio siffror utan blanksteg och avgränsarenine digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

nio siffrornine digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_bulgaria_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_bulgaria_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_bulgaria_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_bulgaria_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Bulgaria Driver's License Number -->
   <Entity id="66d39258-94c2-43b2-804b-aa312258e54b" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_bulgaria_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_bulgaria_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>  

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_bulgaria_eu_driver är s_license_numberKeywords_bulgaria_eu_driver's_license_number

 • свидетелство за управление на мпссвидетелство за управление на мпс
 • свидетелство за управление на моторно превозно средствосвидетелство за управление на моторно превозно средство
 • сумпссумпс
 • шофьорска книжкашофьорска книжка
 • шофьорски книжкишофьорски книжки

Bulgariens enhetliga civilnummerBulgaria uniform civil number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

10 siffror utan blanksteg och avgränsare10 digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

10 siffror utan blanksteg och avgränsare10 digits without spaces and delimiters

 • Sex siffror som motsvarar födelsedatumet (AMMDD)six digits that correspond to the birth date (YYMMDD)
 • två siffror som motsvarar födelsedatumettwo digits that correspond to the birth order
 • en siffra som motsvarar kön: En jämn siffra för man och en udda siffra för kvinnaone digit that corresponds to gender: An even digit for male and an odd digit for female
 • en checksiffraone check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_bulgaria_eu_national_id_card innehåll som matchar mönstret.The function Func_bulgaria_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_bulgaria_eu_national_id_card från hittas.A keyword from Keywords_bulgaria_eu_national_id_card is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_bulgaria_eu_national_id_card innehåll som matchar mönstret.The function Func_bulgaria_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
   <!-- Bulgaria Uniform Civil Number -->
   <Entity id="100d58b1-0a35-4fb1-aa89-e4a86fb53fcc" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_bulgaria_eu_national_id_card" />
     <Match idRef="Keywords_bulgaria_eu_national_id_card" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_bulgaria_eu_national_id_card" />
     <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="Keywords_bulgaria_eu_telephone_number" />
      <Match idRef="Keywords_bulgaria_eu_mobile_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_bulgaria_eu_national_id_cardKeywords_bulgaria_eu_national_id_card

 • bnn #bnn#
 • bnnbnn
 • bucn #bucn#
 • bucnbucn
 • edinenhdanski nomeredinen grazhdanski nomer
 • egn #egn#
 • egnegn
 • identification numberidentification number
 • national idnational id
 • national numbernational number
 • nationalnumber #nationalnumber#
 • nationalnumbernationalnumber
 • personligt IDpersonal id
 • personligt nejpersonal no
 • personligt nummerpersonal number
 • personalidnumber #personalidnumber#
 • personnummersocial security number
 • ssn #ssn#
 • ssnssn
 • uniform civil iduniform civil id
 • Uniform civil nouniform civil no
 • enhetligt civilnummeruniform civil number
 • uniformcivilno #uniformcivilno#
 • uniformcivilnouniformcivilno
 • uniformcivilnumber #uniformcivilnumber#
 • uniformcivilnumberuniformcivilnumber
 • unikt unika nummerunique citizenship number
 • егн #егн#
 • егнегн
 • единен граждански номерединен граждански номер
 • идентификационен номеридентификационен номер
 • личен номерличен номер
 • лична идентификациялична идентификация
 • лично нелично не
 • национален номернационален номер
 • номер на гражданствотономер на гражданството
 • униформ idуниформ id
 • униформ графдански idуниформ граждански id
 • униформ граждански неуниформ граждански не
 • униформ граждански номеруниформ граждански номер
 • униформграфданскиid #униформгражданскиid#
 • униформгражданскине. #униформгражданскине.#

Bulgarien passnummerBulgaria passport number

FormatFormat

Nio siffror utan blanksteg och avgränsarenine digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

nio siffrornine digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_bulgaria_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_bulgaria_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_bulgaria_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_bulgaria_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date1 uttrycket hittar datum i formatet DD.MM.YYYY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date1 finds date in the format DD.MM.YYYY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_bulgaria_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_bulgaria_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_bulgaria_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_bulgaria_eu_passport_number is found.
   <!-- Bulgaria Passport Number -->
   <Entity id="f7172b82-c588-4216-845e-4e54e397f29a" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_bulgaria_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_bulgaria_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date1" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_bulgaria_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_bulgaria_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_numberKeywords_eu_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_bulgaria_eu_passport_numberKeywords_bulgaria_eu_passport_number

 • номер на паспортаномер на паспорта
 • номер на паспортномер на паспорт
 • паспорт Noпаспорт №

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Bankkontonummer för KanadaCanada bank account number

FormatFormat

7 eller 12 siffror7 or 12 digits

MönsterPattern

Ett bankkontonummer i Kanada har 7 eller 12 siffror.A Canada Bank Account Number is 7 or 12 digits.

Ett bankkontotransitnummer för Kanada är:A Canada bank account transit number is:

 • fem siffrorfive digits
 • ett bindestrecka hyphen
 • tre siffror ELLERthree digits OR
 • en nolla "0"a zero "0"
 • åtta siffroreight digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_canada_bank_account_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_canada_bank_account_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_canada_bank_account_number hittas.A keyword from Keyword_canada_bank_account_number is found.
 • Det reguljära uttrycket Regex_canada_bank_account_transit_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_canada_bank_account_transit_number finds content that matches the pattern.

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_canada_bank_account_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_canada_bank_account_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_canada_bank_account_number hittas.A keyword from Keyword_canada_bank_account_number is found.
<!-- Canada Bank Account Number -->
<Entity id="552e814c-cb50-4d94-bbaa-bb1d1ffb34de" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Regex_canada_bank_account_number" />
    <Match idRef="Keyword_canada_bank_account_number" />
    <Match idRef="Regex_canada_bank_account_transit_number" />
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_canada_bank_account_number" />
    <Match idRef="Keyword_canada_bank_account_number" />
  </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_canada_bank_account_numberKeyword_canada_bank_account_number

 • canada savingscanada savings bonds
 • canada revenue agencycanada revenue agency
 • kanadensiskt finansiellt institutioncanadian financial institution
 • formulär för direktinsättningdirect deposit form
 • kanadensiskt invånarecanadian citizen
 • juridisk representantlegal representative
 • notary publicnotary public
 • oathscommissioner for oaths
 • förmån för barnvårdchild care benefit
 • allmän barnvårduniversal child care
 • kanada för barnskattcanada child tax benefit
 • förmån med inkomstskattincome tax benefit
 • taxaharmonized sales tax
 • social insurance numbersocial insurance number
 • återbetalning av inkomstskattincome tax refund
 • förmån för barnskattchild tax benefit
 • betalningarterritorial payments
 • institution numberinstitution number
 • insättningsbegärandeposit request
 • bankinformationbanking information
 • direktinsättningdirect deposit

Kanadas körkortsnummerCanada driver's license number

FormatFormat

Varierar per provinsVaries by province

MönsterPattern

Olika mönster som täcker:Various patterns covering:

 • AlbertaAlberta
 • British ColumbiaBritish Columbia
 • ManitobaManitoba
 • New BrunswickNew Brunswick
 • Newfoundland/LabradorNewfoundland/Labrador
 • Nova ScotiaNova Scotia
 • OntarioOntario
 • Prince Edward IslandPrince Edward Island
 • QuebecQuebec
 • SaskatchewanSaskatchewan

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_[province_name]drivers_license_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func[province_name]_drivers_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_[province_name]drivers_license_name hittas.A keyword from Keyword[province_name]_drivers_license_name is found.
 • Ett nyckelord från Keyword_canada_drivers_license hittas.A keyword from Keyword_canada_drivers_license is found.
<!-- Canada Driver's License Number -->
  <Entity id="37186abb-8e48-4800-ad3c-e3d1610b3db0" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_alberta_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_alberta_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_british_columbia_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_british_columbia_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_manitoba_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_manitoba_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_new_brunswick_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_new_brunswick_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_newfoundland_labrador_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_newfoundland_labrador_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_nova_scotia_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_nova_scotia_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_ontario_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_ontario_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_prince_edward_island_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_prince_edward_island_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_quebec_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_quebec_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_saskatchewan_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_saskatchewan_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_canada_drivers_license" />
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_[province_name]drivers_license_nameKeyword[province_name]_drivers_license_name

 • Provinsförkortningen, till exempel ABThe province abbreviation, for example AB
 • Namnet på provinsen, till exempel AlbertaThe province name, for example Alberta

Keyword_canada_drivers_licenseKeyword_canada_drivers_license

 • DLDL
 • DLSDLS
 • CDLCDL
 • CDLSCDLS
 • DriverLicDriverLic
 • DriverLicsDriverLics
 • DriverLicenseDriverLicense
 • DriverLicensesDriverLicenses
 • DriverLicenceDriverLicence
 • DriverLicencesDriverLicences
 • Driver LicDriver Lic
 • Driver LicsDriver Lics
 • Driver LicenseDriver License
 • Driver LicensesDriver Licenses
 • Driver LicenceDriver Licence
 • Driver LicencesDriver Licences
 • DriversLicDriversLic
 • DriversLicsDriversLics
 • DriversLicenceDriversLicence
 • DriversLicencesDriversLicences
 • DriversLicenseDriversLicense
 • DriversLicensesDriversLicenses
 • Drivers LicDrivers Lic
 • Drivers LicsDrivers Lics
 • Drivers LicenseDrivers License
 • Drivers LicensesDrivers Licenses
 • Drivers LicenceDrivers Licence
 • Drivers LicencesDrivers Licences
 • Driver'LicDriver'Lic
 • Driver'LicsDriver'Lics
 • Driver'LicenseDriver'License
 • Driver'LicensesDriver'Licenses
 • Driver'LicenceDriver'Licence
 • Driver'LicencesDriver'Licences
 • Driver' LicDriver' Lic
 • Driver' LicsDriver' Lics
 • Driver' LicenseDriver' License
 • Driver' LicensesDriver' Licenses
 • Driver' LicenceDriver' Licence
 • Driver' LicencesDriver' Licences
 • Driver'sLicDriver'sLic
 • Driver'sLicsDriver'sLics
 • Driver'sLicenseDriver'sLicense
 • Driver'sLicensesDriver'sLicenses
 • Driver'sLicenceDriver'sLicence
 • Driver'sLicencesDriver'sLicences
 • Driver's LicDriver's Lic
 • Driver's LicsDriver's Lics
 • Driver's LicenseDriver's License
 • Driver's LicensesDriver's Licenses
 • Driver's LicenceDriver's Licence
 • Driver's LicencesDriver's Licences
 • Permis de ConduirePermis de Conduire
 • idid
 • idsids
 • idcard-nummeridcard number
 • idcard-nummeridcard numbers
 • idcard #idcard #
 • idcard-#sidcard #s
 • idcard-kortidcard card
 • idcard-kortidcard cards
 • idcardidcard
 • identification numberidentification number
 • identification numbersidentification numbers
 • identification #identification #
 • identification #sidentification #s
 • identification cardidentification card
 • identification cardsidentification cards
 • identificationidentification
 • DL #DL#
 • DLS #DLS#
 • CDL #CDL#
 • CDLS #CDLS#
 • DriverLic #DriverLic#
 • DriverLics #DriverLics#
 • DriverLicense #DriverLicense#
 • DriverLicenses #DriverLicenses#
 • DriverLicence #DriverLicence#
 • DriverLicences #DriverLicences#
 • Driver Lic #Driver Lic#
 • Driver Lics #Driver Lics#
 • Driver License #Driver License#
 • Driver Licenses #Driver Licenses#
 • Driver License #Driver License#
 • Driver Licences #Driver Licences#
 • DriversLic #DriversLic#
 • DriversLics #DriversLics#
 • DriversLicense #DriversLicense#
 • DriversLicenses #DriversLicenses#
 • DriversLicence #DriversLicence#
 • DriversLicences #DriversLicences#
 • Drivers Lic #Drivers Lic#
 • Drivers Lics #Drivers Lics#
 • Drivers License #Drivers License#
 • Drivers Licenses #Drivers Licenses#
 • Drivers Licence #Drivers Licence#
 • Drivers Licences #Drivers Licences#
 • Driver'Lic #Driver'Lic#
 • Driver'Lics #Driver'Lics#
 • Driver'License #Driver'License#
 • Driver'Licenses #Driver'Licenses#
 • Driver'Licence #Driver'Licence#
 • Driver'Licences #Driver'Licences#
 • Driver' Lic #Driver' Lic#
 • Driver' Lics #Driver' Lics#
 • Driver' License #Driver' License#
 • Driver' Licenses #Driver' Licenses#
 • Driver' Licence #Driver' Licence#
 • Driver' Licences #Driver' Licences#
 • Driver'sLic #Driver'sLic#
 • Driver'sLics #Driver'sLics#
 • Driver'sLicense #Driver'sLicense#
 • Driver'sLicenses #Driver'sLicenses#
 • Driver'sLicence #Driver'sLicence#
 • Driver'sLicences #Driver'sLicences#
 • Driver's Lic #Driver's Lic#
 • Driver's Lics #Driver's Lics#
 • Driver's License #Driver's License#
 • Driver's Licenses #Driver's Licenses#
 • Driver's Licence #Driver's Licence#
 • Driver's Licences #Driver's Licences#
 • Permis de Conduire #Permis de Conduire#
 • id #id#
 • ids #ids#
 • idcard-kort #idcard card#
 • idcard-kort #idcard cards#
 • idcard #idcard#
 • identification card #identification card#
 • identification cards #identification cards#
 • identification #identification#

Kanadas hälsotjänstnummerCanada health service number

FormatFormat

10 siffror10 digits

MönsterPattern

10 siffror10 digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_canada_health_service_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_canada_health_service_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_canada_health_service_number hittas.A keyword from Keyword_canada_health_service_number is found.
<!-- Canada Health Service Number -->
<Entity id="59c0bf39-7fab-482c-af25-00faa4384c94" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
 <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_canada_health_service_number" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_canada_health_service_number" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_canada_health_service_numberKeyword_canada_health_service_number

 • personligt hälsonummerpersonal health number
 • patientinformationpatient information
 • hälsotjänsterhealth services
 • specialtjänsterspeciality services
 • bil misstagautomobile accident
 • patient sjukhuspatient hospital
 • ska varapsychiatrist
 • kompensation för anställdaworkers compensation
 • funktionshinderdisability

Kanada passnummerCanada passport number

FormatFormat

Två versaler följt av sex siffrortwo uppercase letters followed by six digits

MönsterPattern

Två versaler följt av sex siffrortwo uppercase letters followed by six digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_canada_passport_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_canada_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_canada_passport_number eller Keyword_passport hittas.A keyword from Keyword_canada_passport_number or Keyword_passport is found.
<!-- Canada Passport Number -->
<Entity id="14d0db8b-498a-43ed-9fca-f6097ae687eb" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
 <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_canada_passport_number" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_canada_passport_number" />
     <Match idRef="Keyword_passport" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_canada_passport_numberKeyword_canada_passport_number

 • kanadensiskt klippcanadian citizenship
 • kanadensiskt passcanadian passport
 • passport-programpassport application
 • passfotonpassport photos
 • certified translatorcertified translator
 • kanadensiska invånarecanadian citizens
 • bearbetningstiderprocessing times
 • förnyelseprogramrenewal application

Keyword_passportKeyword_passport

 • Passport NumberPassport Number
 • Passport NoPassport No
 • Pass #Passport #
 • Pass #Passport#
 • PassportIDPassportID
 • PassportnoPassportno
 • passportnumberpassportnumber
 • パスポートパスポート
 • パスポート番号パスポート番号
 • パスポートのNumパスポートのNum
 • パスポート#パスポート#
 • Numéro de passeportNuméro de passeport
 • Passeport n °Passeport n °
 • Passeport NonPasseport Non
 • Passeport #Passeport #
 • Passeport #Passeport#
 • PasseportNonPasseportNon
 • Passeportn °Passeportn °

Canada Personal Health Identification Number (PHIN)Canada personal health identification number (PHIN)

FormatFormat

nio siffrornine digits

MönsterPattern

nio siffrornine digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_canada_phin hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_canada_phin finds content that matches the pattern.
 • Minst två nyckelord från Keyword_canada_phin eller Keyword_canada_provinces hittas.At least two keywords from Keyword_canada_phin or Keyword_canada_provinces are found.
<!-- Canada PHIN -->
<Entity id="722e12ac-c89a-4ec8-a1b7-fea3469f89db" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
 <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_canada_phin" />
    <Any minMatches="2">
     <Match idRef="Keyword_canada_phin" />
     <Match idRef="Keyword_canada_provinces" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_canada_phinKeyword_canada_phin

 • social insurance numbersocial insurance number
 • hälsoinformation agerahealth information act
 • information om inkomstskattincome tax information
 • manitoba healthmanitoba health
 • hälsoregistreringhealth registration
 • köp som köpts tidigareprescription purchases
 • förmånsberättigandebenefit eligibility
 • personlig hälsapersonal health
 • fullmaktpower of attorney
 • registreringsnummerregistration number
 • personligt hälsonummerpersonal health number
 • hänvisning till, hänvisningpractitioner referral
 • professionalwellness professional
 • patienthänvisningpatient referral
 • hälso- och hälsocenterhealth and wellness

Keyword_canada_provincesKeyword_canada_provinces

 • NunavutNunavut
 • QuebecQuebec
 • Northwest TerritoriesNorthwest Territories
 • OntarioOntario
 • British ColumbiaBritish Columbia
 • AlbertaAlberta
 • SaskatchewanSaskatchewan
 • ManitobaManitoba
 • YukonYukon
 • Newfoundland och LabradorNewfoundland and Labrador
 • New BrunswickNew Brunswick
 • Nova ScotiaNova Scotia
 • Prince Edward IslandPrince Edward Island
 • KanadaCanada

Kanadas socialförsäkringsnummerCanada social insurance number

FormatFormat

Nio siffror med valfria bindestreck eller blankstegnine digits with optional hyphens or spaces

MönsterPattern

Formaterat:Formatted:

 • tre siffrorthree digits
 • Ett bindestreck eller blankstega hyphen or space
 • tre siffrorthree digits
 • Ett bindestreck eller blankstega hyphen or space
 • tre siffrorthree digits

Oformaterad: nio siffrorUnformatted: nine digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_canadian_sin hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_canadian_sin finds content that matches the pattern.
 • Minst två av följande mönster:At least two of the following patterns:
  • Ett nyckelord från Keyword_sin hittas.A keyword from Keyword_sin is found.
  • Ett nyckelord från Keyword_sin_collaborative hittas.A keyword from Keyword_sin_collaborative is found.
  • Funktionen Func_eu_date hittar ett datum i rätt datumformat.The function Func_eu_date finds a date in the right date format.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_unformatted_canadian_sin hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_unformatted_canadian_sin finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_sin hittas.A keyword from Keyword_sin is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Canada Social Insurance Number -->
<Entity id="a2f29c85-ecb8-4514-a610-364790c0773e" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_canadian_sin" />
    <Any minMatches="2">
     <Match idRef="Keyword_sin" />
     <Match idRef="Keyword_sin_collaborative" />
     <Match idRef="Func_eu_date" />
    </Any>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_unformatted_canadian_sin" />
    <Match idRef="Keyword_sin" />
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_sinKeyword_sin

 • sinsin
 • social insurancesocial insurance
 • numero d'assurance socialenumero d'assurance sociale
 • sinssins
 • ssnssn
 • ssnsssns
 • social securitysocial security
 • numero d'assurance socialnumero d'assurance social
 • national identification numbernational identification number
 • national idnational id
 • sin #sin#
 • soc inssoc ins
 • sociala inssocial ins

Keyword_sin_collaborativeKeyword_sin_collaborative

 • driver's licensedriver's license
 • drivers licensedrivers license
 • driver's licencedriver's licence
 • drivers licencedrivers licence
 • DOBDOB
 • BirthdateBirthdate
 • FödelsedagBirthday
 • FödelsedatumDate of Birth

Chiles identitetskortsnummerChile identity card number

FormatFormat

sju till åtta siffror plus avgränsare en kontrollerad siffra eller bokstavseven to eight digits plus delimiters a check digit or letter

MönsterPattern

sju till åtta siffror plus avgränsare:seven to eight digits plus delimiters:

 • En till två siffrorone to two digits
 • en valfri periodan optional period
 • tre siffrorthree digits
 • en valfri periodan optional period
 • tre siffrorthree digits
 • ett strecka dash
 • en siffra eller bokstav (inte en teckenkänslig) som är en kontrollsiffraone digit or letter (not case-sensitive) which is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_chile_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_chile_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_chile_id_card hittas.A keyword from Keyword_chile_id_card is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_chile_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_chile_id_card finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Chile Identity Card Number -->
<Entity id="4e979794-49a0-407e-a0b9-2c536937b925" recommendedConfidence="85" patternsProximity="300">
 <Pattern confidenceLevel="85">
   <IdMatch idRef="Func_chile_id_card"/>
   <Match idRef="Keyword_chile_id_card"/>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="75">
   <IdMatch idRef="Func_chile_id_card"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_chile_id_cardKeyword_chile_id_card

 • ratdula de identidadcédula de identidad
 • identificaciónidentificación
 • national identificationnational identification
 • national identification numbernational identification number
 • national idnational id
 • número de identificación nacionalnúmero de identificación nacional
 • rol único nacionalrol único nacional
 • rol único tributariorol único tributario
 • RUNRUN
 • RUTRUT
 • tarjeta de identificacióntarjeta de identificación
 • Rol Unico NacionalRol Unico Nacional
 • Rol Unico TributarioRol Unico Tributario
 • RUN #RUN#
 • RUT #RUT#
 • nationaluniqueroleID #nationaluniqueroleID#
 • nacional identidadnacional identidad
 • número identificaciónnúmero identificación
 • identidad númeroidentidad número
 • numero identificacionnumero identificacion
 • identidad numeroidentidad numero
 • Chilenska identitetsnr.Chilean identity no.
 • Chilenska identitetsnummerChilean identity number
 • Chilenska identitet #Chilean identity #
 • Unikt skatteregisterUnique Tax Registry
 • Unik Tributary-rollUnique Tributary Role
 • Unik skatterollUnique Tax Role
 • Unikt Tributary-nummerUnique Tributary Number
 • Unique National NumberUnique National Number
 • Unique National RoleUnique National Role
 • National unique roleNational unique role
 • Chile identity no.Chile identity no.
 • Chile-identitetsnummerChile identity number
 • Chile-identitet #Chile identity #

Inhörande identitetskort (Folkrepubliken Kina) i KinaChina resident identity card (PRC) number

FormatFormat

18 siffror18 digits

MönsterPattern

18 siffror:18 digits:

 • Sex siffror som är en adresskodsix digits that are an address code
 • Åtta siffror i formuläret YYYYMMDD, som är födelsedatumeteight digits in the form YYYYMMDD, which are the date of birth
 • tre siffror som är en orderkodthree digits that are an order code
 • en siffra som är en biffrig siffraone digit that is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_china_resident_id hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_china_resident_id finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_china_resident_id hittas.A keyword from Keyword_china_resident_id is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_china_resident_id hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_china_resident_id finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- China Resident Identity Card (PRC) Number -->
<Entity id="c92daa86-2d16-4871-901f-816b3f554fc1" recommendedConfidence="85" patternsProximity="300">
 <Pattern confidenceLevel="85">
   <IdMatch idRef="Func_china_resident_id"/>
   <Match idRef="Keyword_china_resident_id"/>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="75">
   <IdMatch idRef="Func_china_resident_id"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_china_resident_idKeyword_china_resident_id

 • Insvarande identitetskortResident Identity Card
 • Folkrepubliken KinaPRC
 • National Identification CardNational Identification Card
 • 身份证身份证
 • 居民 身份证居民 身份证
 • 居民身份证居民身份证
 • 鉴定鉴定
 • 身分證身分證
 • 居民 身份證居民 身份證
 • 鑑定鑑定

KreditkortsnummerCredit card number

FormatFormat

14 till 16 siffror som kan vara formaterade eller oformaterade (ddddddddddd) och som måste passera Luhn-testet.14 to 16 digits that can be formatted or unformatted (dddddddddddddddd) and that must pass the Luhn test.

MönsterPattern

Identifierar kort från alla större varumärken över hela världen, inklusive Visa, MasterCard, Discover Card, JCB, American Express, presentkort och betalkort.Detects cards from all major brands worldwide, including Visa, MasterCard, Discover Card, JCB, American Express, gift cards, and diner cards.

KontrollsummaChecksum

Ja, Luhn-kontrollsummaYes, the Luhn checksum

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_credit_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_credit_card finds content that matches the pattern.
 • Något av följande är sant:One of the following is true:
  • Ett nyckelord från Keyword_cc_verification hittas.A keyword from Keyword_cc_verification is found.
  • Ett nyckelord från Keyword_cc_name hittas.A keyword from Keyword_cc_name is found.
  • Funktionen Func_expiration_date hittar ett datum i rätt datumformat.The function Func_expiration_date finds a date in the right date format.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_credit_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_credit_card finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Credit Card Number -->
<Entity id="50842eb7-edc8-4019-85dd-5a5c1f2bb085" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_cc_verification" />
     <Match idRef="Keyword_cc_name" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
    </Any>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_cc_verificationKeyword_cc_verification

 • kortverifieringcard verification
 • id-nummer för kortcard identification number
 • cvncvn
 • cidcid
 • cvc2cvc2
 • cvv2cvv2
 • fästblockpin block
 • säkerhetskodsecurity code
 • säkerhetsnummersecurity number
 • säkerhetsnrsecurity no
 • utfärdandenummerissue number
 • problemnrissue no
 • cryptogrammcryptogramme
 • numéro de sécuriténuméro de sécurité
 • numero de securitenumero de securite
 • kreditkartenprüfnummerkreditkartenprüfnummer
 • kreditkartenprufnummerkreditkartenprufnummer
 • prüfzifferprüfziffer
 • prufzifferprufziffer
 • sicherheits Kodesicherheits Kode
 • sicherheitscodesicherheitscode
 • sicherheitsnummersicherheitsnummer
 • verfalldatumverfalldatum
 • codice di verificacodice di verifica
 • cod.cod. sicurezzasicurezza
 • cod sicurezzacod sicurezza
 • n autorizzazionen autorizzazione
 • códigocódigo
 • codigocodigo
 • cod.cod. segseg
 • cod segcod seg
 • código de segurançacódigo de segurança
 • codigo de segurancacodigo de seguranca
 • codigo de segurançacodigo de segurança
 • código de segurancacódigo de seguranca
 • cód.cód. segurançasegurança
 • cod.cod. segurancaseguranca
 • cod.cod. segurançasegurança
 • cód.cód. segurancaseguranca
 • cód segurançacód segurança
 • cod segurancacod seguranca
 • cod segurançacod segurança
 • cód segurancacód seguranca
 • número de verificaçãonúmero de verificação
 • numero de verificacaonumero de verificacao
 • ablaufablauf
 • gültig bisgültig bis
 • gültigkeitsdatumgültigkeitsdatum
 • gultig bisgultig bis
 • gultigkeitsdatumgultigkeitsdatum
 • scadenzascadenza
 • data scaddata scad
 • fecha de expiracionfecha de expiracion
 • fecha de vencfecha de venc
 • vencimientovencimiento
 • válido hastaválido hasta
 • valido hastavalido hasta
 • vtovto
 • data de expiraçãodata de expiração
 • data de expiracaodata de expiracao
 • data em que expiradata em que expira
 • validadevalidade
 • valorvalor
 • vencimentovencimento
 • transaktiontransaction
 • transaktionsnummertransaction number
 • referensnummerreference number
 • セキュリティコードセキュリティコード
 • セキュリティ コードセキュリティ コード
 • セキュリティナンバーセキュリティナンバー
 • セキュリティ ナンバーセキュリティ ナンバー
 • セキュリティ番号セキュリティ番号

Keyword_cc_nameKeyword_cc_name

 • amexamex
 • american expressamerican express
 • americanexpressamericanexpress
 • americano såddamericano espresso
 • VisaVisa
 • mastercardmastercard
 • master cardmaster card
 • mcmc
 • mastercardsmastercards
 • master cardsmaster cards
 • diner's Clubdiner's Club
 • diners clubdiners club
 • diners besserdinersclub
 • upptäckdiscover
 • discover carddiscover card
 • discovercarddiscovercard
 • discover cardsdiscover cards
 • JCBJCB
 • Brand SmartBrandSmart
 • japansk kortbyråjapanese card bureau
 • carte blanchecarte blanche
 • carteblanchecarteblanche
 • kreditkortcredit card
 • kopia #cc#
 • kopia#:cc#:
 • utgångsdatumexpiration date
 • exp datumexp date
 • utgångsdatumexpiry date
 • date d'expirationdate d’expiration
 • date d'expdate d'exp
 • datum förfallodagdate expiration
 • bankkortbank card
 • bankkortbankcard
 • kortnummercard number
 • kortnumcard num
 • kortnummercardnumber
 • kortnummercardnumbers
 • kortnummercard numbers
 • kreditkortcreditcard
 • kreditkortcredit cards
 • kreditkortcreditcards
 • ccnccn
 • kort innehavarecard holder
 • kortinnehavarecardholder
 • kort innehavarecard holders
 • kortinnehavarecardholders
 • de olika kortencheck card
 • degcardcheckcard
 • de olika kortencheck cards
 • degcardscheckcards
 • betalkortdebit card
 • betalkortdebitcard
 • betalkortdebit cards
 • betalkortdebitcards
 • bank kortatm card
 • bankkortatmcard
 • bank kortatm cards
 • bankkortatmcards
 • enrouteenroute
 • en routeen route
 • korttypcard type
 • Cardmember AcctCardmember Acct
 • kortmedlemskontocardmember account
 • CardnoCardno
 • FöretagskortCorporate Card
 • FöretagskortCorporate cards
 • Typ av kortType of card
 • kortkontonummercard account number
 • kortmedlemskontocard member account
 • Cardmember Acct.Cardmember Acct.
 • kortnrcard no.
 • kortnrcard no
 • kortnummercard number
 • carte bancairecarte bancaire
 • carte de créditcarte de crédit
 • carte de creditcarte de credit
 • numéro de cartenuméro de carte
 • numero de cartenumero de carte
 • nº de la cartenº de la carte
 • nº de cartenº de carte
 • kreditkartekreditkarte
 • kartekarte
 • karteninhaberkarteninhaber
 • karteninhaberskarteninhabers
 • kreditkarteninhaberkreditkarteninhaber
 • kreditkarteninstitutkreditkarteninstitut
 • kreditkartentypkreditkartentyp
 • eigentümernameeigentümername
 • kartennrkartennr
 • kartennummerkartennummer
 • kreditkartennummerkreditkartennummer
 • kreditkarten-nummerkreditkarten-nummer
 • carta di creditocarta di credito
 • carta creditocarta credito
 • n.n. cartacarta
 • n cartan carta
 • nr.nr. cartacarta
 • nr cartanr carta
 • numero cartanumero carta
 • numero della cartanumero della carta
 • numero di cartanumero di carta
 • tarjeta creditotarjeta credito
 • tarjeta de creditotarjeta de credito
 • tarjeta créditotarjeta crédito
 • tarjeta de créditotarjeta de crédito
 • tarjeta de atmtarjeta de atm
 • tarjeta atmtarjeta atm
 • tarjeta debitotarjeta debito
 • tarjeta de debitotarjeta de debito
 • tarjeta débitotarjeta débito
 • tarjeta de débitotarjeta de débito
 • nº de tarjetanº de tarjeta
 • Nej.no. de tarjetade tarjeta
 • no de tarjetano de tarjeta
 • numero de tarjetanumero de tarjeta
 • número de tarjetanúmero de tarjeta
 • tarjeta notarjeta no
 • tarjetahabientetarjetahabiente
 • cartão de créditocartão de crédito
 • cartão de creditocartão de credito
 • cartao de créditocartao de crédito
 • cartao de creditocartao de credito
 • cartão de débitocartão de débito
 • cartao de débitocartao de débito
 • cartão de debitocartão de debito
 • cartao de debitocartao de debito
 • débito automáticodébito automático
 • debito automaticodebito automatico
 • número do cartãonúmero do cartão
 • numero do cartãonumero do cartão
 • número do cartaonúmero do cartao
 • numero do cartaonumero do cartao
 • número de cartãonúmero de cartão
 • numero de cartãonumero de cartão
 • número de cartaonúmero de cartao
 • numero de cartaonumero de cartao
 • nº do cartãonº do cartão
 • nº do cartaonº do cartao
 • nº.nº. do cartãodo cartão
 • no do cartãono do cartão
 • no do cartaono do cartao
 • Nej.no. do cartãodo cartão
 • Nej.no. do cartaodo cartao
 • クレジットカード番号クレジットカード番号
 • クレジットカードナンバークレジットカードナンバー
 • クレジットカード#クレジットカード#
 • クレジットカードクレジットカード
 • クレジットクレジット
 • クレカクレカ
 • カード番号カード番号
 • カードナンバーカードナンバー
 • カード#カード#
 • アメックスアメックス
 • アメリカンエクスプレスアメリカンエクスプレス
 • アメリカン エクスプレスアメリカン エクスプレス
 • VisaカードVisaカード
 • Visa カードVisa カード
 • マスターカードマスターカード
 • マスター カードマスター カード
 • マスターマスター
 • ダイナースクラブダイナースクラブ
 • ダイナース クラブダイナース クラブ
 • ダイナースダイナース
 • 有効期限有効期限
 • 期限期限
 • キャッシュカードキャッシュカード
 • キャッシュ カードキャッシュ カード
 • カード名義人カード名義人
 • カードの名義人カードの名義人
 • カードの名義カードの名義
 • デビット カードデビット カード
 • デビットカードデビットカード

Kroatiens körkortsnummerCroatia driver's license number

FormatFormat

Åtta siffror utan blanksteg och avgränsareeight digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

åtta siffroreight digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_croatia_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_croatia_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_croatia_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_croatia_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Croatia Driver's License Number -->
   <Entity id="005b3ef1-47dd-4e68-bb02-c6db484d00f2" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_croatia_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_croatia_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_croatia_eu_driver är s_license_numberKeywords_croatia_eu_driver's_license_number

 • vozačka dozvolavozačka dozvola
 • vozačke dozvolevozačke dozvole

Kroatiens identitetskortsnummerCroatia identity card number

Den här enheten ingår i den typ av känsligt id-nummer som är känslig för EU.This entity is included in the EU National Identification Number sensitive information type. Det är tillgängligt som en fristående typ av känslig information.It's available as a stand-alone sensitive information type entity.

FormatFormat

nio siffrornine digits

MönsterPattern

nio siffror i följdnine consecutive digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_croatia_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_croatia_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_croatia_id_card hittas.A keyword from Keyword_croatia_id_card is found.
<!--Croatia Identity Card Number-->
<Entity id="ff12f884-c20a-4189-b185-34c8e7258d47" recommendedConfidence="75" patternsProximity="300">
 <Pattern confidenceLevel="75">
   <IdMatch idRef="Func_croatia_id_card"/>
   <Match idRef="Keyword_croatia_id_card"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_croatia_id_cardKeyword_croatia_id_card

 • majstorski broj gra ianamajstorski broj građana
 • master master numbermaster citizen number
 • nacionalni identifikacijski brojnacionalni identifikacijski broj
 • national identification numbernational identification number
 • oib #oib#
 • oiboib
 • osobna iskaznicaosobna iskaznica
 • osobni idosobni id
 • osobni identifikacijski brojosobni identifikacijski broj
 • personal identification numberpersonal identification number
 • porezni brojporezni broj
 • porezni identifikacijski brojporezni identifikacijski broj
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#

Kroatien passnummerCroatia passport number

FormatFormat

Nio siffror utan blanksteg och avgränsarenine digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

nio siffrornine digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_croatia_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_croatia_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_croatia_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_croatia_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date1 uttrycket hittar datum i formatet DD.MM.YYYY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date1 finds date in the format DD.MM.YYYY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_croatia_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_croatia_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_croatia_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_croatia_eu_passport_number is found.
   <!-- Croatia Passport Number -->
   <Entity id="7d7a729d-32d8-4204-8d01-d5e6a6c25581" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_croatia_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_croatia_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date1" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_croatia_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_croatia_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_number_commonKeywords_eu_passport_number_common

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_croatia_eu_passport_numberKeywords_croatia_eu_passport_number

 • broj putovnicebroj putovnice
 • br.br. PutovnicePutovnice
 • br putovnicebr putovnice

Kroatiens id-nummer (OIB)Croatia personal identification (OIB) number

FormatFormat

11 siffror11 digits

MönsterPattern

11 siffror:11 digits:

 • 10 siffror10 digits
 • slutsiffra är en kontrollsiffrafinal digit is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_croatia_oib_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_croatia_oib_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_croatia_eu_tax_file_number hittas.A keyword from Keywords_croatia_eu_tax_file_number is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_croatia_oib_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_croatia_oib_number finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
   <!-- Croatia Personal Identification (OIB) Number -->
   <Entity id="31983b6d-db95-4eb2-a630-b44bd091968d" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_croatia_oib_number" />
     <Match idRef="Keywords_croatia_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_croatia_oib_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_croatia_oib_numberKeyword_croatia_oib_number

 • majstorski broj gra ianamajstorski broj građana
 • master master numbermaster citizen number
 • nacionalni identifikacijski brojnacionalni identifikacijski broj
 • national identification numbernational identification number
 • oib #oib#
 • oiboib
 • osobna iskaznicaosobna iskaznica
 • osobni idosobni id
 • osobni identifikacijski brojosobni identifikacijski broj
 • personal identification numberpersonal identification number
 • porezni brojporezni broj
 • porezni identifikacijski brojporezni identifikacijski broj
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#

Licensnummer för cyperns drivrutinerCyprus drivers license number

FormatFormat

12 siffror utan blanksteg och avgränsare12 digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

12 siffror12 digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_cyprus_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_cyprus_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_cyprus_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_cyprus_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Cyprus Driver's License Number -->
   <Entity id="356fa104-f9ac-4aff-a0e4-2e6e65ea06c4" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_cyprus_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_cyprus_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_cyprus_eu_driver är s_license_numberKeywords_cyprus_eu_driver's_license_number

 • άδεια οδήγησηςάδεια οδήγησης
 • αριθμό άδειας οδήγησηςαριθμό άδειας οδήγησης
 • άδειες οδήγησηςάδειες οδήγησης

Identitetskort för CypernCyprus identity card

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

10 siffror utan blanksteg och avgränsare10 digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

10 siffror10 digits

KontrollsummaChecksum

ej tillämpligtnot applicable

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_cyprus_eu_national_id_card uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_cyprus_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_cyprus_eu_national_id_card från hittas.A keyword from Keywords_cyprus_eu_national_id_card is found.
   <!-- Cyprus Identity Card -->
   <Entity id="3ba8afe5-7a6c-4929-8247-0001b6878438" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_cyprus_eu_national_id_card" />
     <Match idRef="Keywords_cyprus_eu_national_id_card" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_cyprus_eu_national_id_cardKeywords_cyprus_eu_national_id_card

 • ID-kortnummerid card number
 • Identitetskortsnummeridentity card number
 • kimlik kartikimlik karti
 • national identification numbernational identification number
 • personligt ID-nummerpersonal id number
 • ταυτοτητασταυτοτητασ

Cypern passnummerCyprus passport number

FormatFormat

en bokstav följt av 6–8 siffror utan blanksteg eller avgränsareone letter followed by 6-8 digits with no spaces or delimiters

MönsterPattern

en bokstav följt av sex till åtta siffrorone letter followed by six to eight digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_cyprus_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_cyprus_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_cyprus_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_cyprus_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_cyprus_eu_passport_date uttrycket hittar datum i formatet DD/MM/YYY eller ett nyckelord från Keywords_cyprus_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_cyprus_eu_passport_date finds date in the format DD/MM/YYYY or a keyword from Keywords_cyprus_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_cyprus_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_cyprus_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_cyprus_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_cyprus_eu_passport_number is found.
   <!-- Cyprus Passport Number -->
   <Entity id="9193e2e8-7f8c-43c1-a274-ac40d651936f" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_cyprus_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_cyprus_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_cyprus_eu_passport_date" />
      <Match idRef="Keywords_cyprus_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_cyprus_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_cyprus_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_number_commonKeywords_eu_passport_number_common

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_cyprus_eu_passport_numberKeywords_cyprus_eu_passport_number

 • αριθμό διαβατηρίουαριθμό διαβατηρίου
 • pasaportupasaportu
 • Αριθμός ΔιαβατηρίουΑριθμός Διαβατηρίου
 • κυπριακό διαβατήριοκυπριακό διαβατήριο
 • διαβατήριο #διαβατήριο#
 • διαβατήριοδιαβατήριο
 • αριθμός διαβατηρίουαριθμός διαβατηρίου
 • Pasaport KimliğiPasaport Kimliği
 • pasaport nuısıpasaport numarası
 • Pasaport no.Pasaport no.
 • Αρ.Αρ. ΔιαβατηρίουΔιαβατηρίου

Keywords_cyprus_eu_passport_dateKeywords_cyprus_eu_passport_date

 • går utexpires on
 • utfärdat denissued on

Skatteidentifieringsnummer för CypernCyprus tax identification number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

Åtta siffror och en bokstav i det angivna mönstreteight digits and one letter in the specified pattern

MönsterPattern

Åtta siffror och en bokstav:eight digits and one letter:

 • a "0" eller "9"a "0" or "9"
 • sju siffrorseven digits
 • en bokstav (inte en ärendekänslig)one letter (not case-sensitive)

KontrollsummaChecksum

ej tillämpligtnot applicable

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_cyprus_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_cyprus_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_cyprus_eu_tax_file_number från hittas.A keyword from Keywords_cyprus_eu_tax_file_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_cyprus_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_cyprus_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
   <!-- Cyprus Tax Identification Number -->
   <Entity id="40e64bd9-55f3-4a09-9bd6-1db18dced9dd" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_cyprus_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keywords_cyprus_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_cyprus_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_cyprus_eu_tax_file_numberKeywords_cyprus_eu_tax_file_number

 • tax idtax id
 • tax identification codetax identification code
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tic #tic#
 • tictic
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#
 • vergi kimlik koduvergi kimlik kodu
 • vergi kimlik nuısıvergi kimlik numarası
 • αριθμός φορολογικού μητρώουαριθμός φορολογικού μητρώου
 • κωδικός φορολογικού μητρώουκωδικός φορολογικού μητρώου
 • φορολογική ταυτότηταφορολογική ταυτότητα
 • φορολογικού κωδικούφορολογικού κωδικού

Tjeckiska körkortsnummerCzech driver's license number

FormatFormat

Två bokstäver följt av sex siffrortwo letters followed by six digits

MönsterPattern

Åtta bokstäver och siffror:eight letters and digits:

 • bokstaven "E" (inte den är det.letter 'E' (not case-sensitive)
 • en bokstava letter
 • ett blanksteg (valfritt)a space (optional)
 • sex siffrorsix digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_czech_republic_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_czech_republic_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_czech_republic_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_czech_republic_eu_driver's_license_number is found.
   <Entity id="86b40d3b-d8ea-4c36-aab0-ef9416a6769c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_czech_republic_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_czech_republic_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_czech_republic_eu_driver är s_license_numberKeywords_czech_republic_eu_driver's_license_number

 • čidičskú prúkazřidičský prúkaz
 • čidičské prčka upptagetřidičské průkazy
 • číslo čidičského prčkazučíslo řidičského průkazu
 • čísla čidičskách prčkazíčísla řidičských průkazů

Tjeckiska passnummerCzech passport number

FormatFormat

Åtta siffror utan blanksteg eller avgränsareeight digits without spaces or delimiters

MönsterPattern

Åtta siffror utan blanksteg eller avgränsareeight digits without spaces or delimiters

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_czech_republic_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_czech_republic_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_czech_republic_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_czech_republic_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date1 uttrycket hittar datum i formatet DD.MM.YYYY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date1 finds date in the format DD.MM.YYYY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_czech_republic_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_czech_republic_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_czech_republic_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_czech_republic_eu_passport_number is found.
   <!-- Czech Republic Passport Number -->
   <Entity id="7bcd8ce8-5e92-4bbe-bc92-fa669f0369fa" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_czech_republic_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_czech_republic_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date1" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_czech_republic_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_czech_republic_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_number_commonKeywords_eu_passport_number_common

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_czech_republic_eu_passport_numberKeywords_czech_republic_eu_passport_number

 • cestovní pascestovní pas
 • číslo pasučíslo pasu
 • cestovní pasucestovní pasu
 • passeport nopasseport no
 • čísla pasučísla pasu

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Tjeckiska personnummerCzech personal identity number

FormatFormat

Nio siffror med valfritt snedstreck (gammalt format) 10 siffror med valfritt snedstreck (nytt format)nine digits with optional forward slash (old format) 10 digits with optional forward slash (new format)

MönsterPattern

Nio siffror (gammalt format):nine digits (old format):

 • Sex siffror som representerar födelsedatumsix digits that represent date of birth
 • ett valfritt snedstreckan optional forward slash
 • tre siffrorthree digits

10 siffror (nytt format):10 digits (new format):

 • Sex siffror som representerar födelsedatumsix digits that represent date of birth
 • ett valfritt snedstreckan optional forward slash
 • fyra siffror där sista siffran är en bårdfour digits where last digit is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_czech_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_czech_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_czech_id_card hittas.A keyword from Keyword_czech_id_card is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_czech_id_card_new_format hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_czech_id_card_new_format finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Czech Personal Identity Number -->
   <!-- Czech Personal Identity Number -->
   <Entity id="60c0725a-4eb6-455b-9dda-05d8a7396497" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_czech_id_card" />
     <Match idRef="Keyword_czech_id_card" />
    </Pattern>
    <Version minEngineVersion="15.20.3000.000">
     <Pattern confidenceLevel="75">
      <IdMatch idRef="Func_czech_id_card_new_format" />
     </Pattern>
    </Version>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_czech_id_cardKeyword_czech_id_card

 • födelsedatumbirth number
 • tjeckien idczech republic id
 • czechidno #czechidno#
 • daňové číslodaňové číslo
 • identifikační čísloidentifikační číslo
 • identity noidentity no
 • identitetsnummeridentity number
 • identityno #identityno#
 • identitynoidentityno
 • insurance number (försäkringsnummer)insurance number
 • national identification numbernational identification number
 • nationalnumber #nationalnumber#
 • national numbernational number
 • osobní čísloosobní číslo
 • personalidnumber #personalidnumber#
 • personligt ID-nummerpersonal id number
 • personal identification numberpersonal identification number
 • personligt nummerpersonal number
 • pid #pid#
 • pidpid
 • pojištšní číslopojištění číslo
 • janne cislorodne cislo
 • né číslorodné číslo
 • ssnssn
 • ssn #ssn#
 • personnummersocial security number
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#
 • unikt ID-nummerunique identification number

Danmarks körkortsnummerDenmark driver's license number

FormatFormat

Åtta siffror utan blanksteg och avgränsareeight digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

åtta siffroreight digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_denmark_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_denmark_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_denmark_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_denmark_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Denmark Driver's License Number -->
   <Entity id="98a95812-6203-451a-a220-d39870ebef0e" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_denmark_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_denmark_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_denmark_eu_driver är s_license_numberKeywords_denmark_eu_driver's_license_number

 • kørekortkørekort
 • kørekortnummerkørekortnummer

Danmark passnummerDenmark passport number

FormatFormat

Nio siffror utan blanksteg och avgränsarenine digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

nio siffrornine digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_denmark_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_denmark_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_denmark_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_denmark_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date2 uttrycket hittar datum i formatet DD MM YY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date2 finds date in the format DD MM YY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_denmark_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_denmark_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_denmark_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_denmark_eu_passport_number is found.
   <!-- Denmark Passport Number -->
   <Entity id="25e8c47e-e6fe-4884-a211-74898f8c0196" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_denmark_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_denmark_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date2" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_denmark_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_denmark_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_number_commonKeywords_eu_passport_number_common

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_denmark_eu_passport_numberKeywords_denmark_eu_passport_number

 • pasnummerpasnummer
 • Passeport n°Passeport n°
 • pasnumrepasnumre

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Danmarks personliga ID-nummerDenmark personal identification number

FormatFormat

10 siffror som innehåller ett bindestreck10 digits containing a hyphen

MönsterPattern

10 siffror:10 digits:

 • Sex siffror i formatet DDMMYY, som är födelsedatumetsix digits in the format DDMMYY, which are the date of birth
 • ett bindestrecka hyphen
 • fyra siffror där den sista siffran är en bårdfour digits where the final digit is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Func_denmark_eu_tax_file_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Func_denmark_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_denmark_id hittas.A keyword from Keyword_denmark_id is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Func_denmark_eu_tax_file_number hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Func_denmark_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Denmark Personal Identification Number -->
   <!-- Denmark Personal Identification Number -->
   <Entity id="6c4f2fef-56e1-4c00-8093-88d7a01cf460" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_denmark_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keyword_denmark_id" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="65">
     <IdMatch idRef="Func_denmark_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_denmark_idKeyword_denmark_id

 • centrale personregistercentrale personregister
 • civilt registreringssystemcivilt registreringssystem
 • cprcpr
 • cpr #cpr#
 • gesundheitskarte nummergesundheitskarte nummer
 • gesundheitsversicherungkarte nummergesundheitsversicherungkarte nummer
 • hälsokorthealth card
 • hälsoförsäkringskortsnummerhealth insurance card number
 • hälsoförsäkringsnummerhealth insurance number
 • identification numberidentification number
 • identifikationsnummeridentifikationsnummer
 • identifikationsnummer #identifikationsnummer#
 • identitetsnummeridentity number
 • denkkenka uppnummerkrankenkassennummer
 • nationalid #nationalid#
 • nationalnumber #nationalnumber#
 • national numbernational number
 • personalidnumber #personalidnumber#
 • personalidentityno #personalidentityno#
 • personligt ID-nummerpersonal id number
 • personnummerpersonnummer
 • personnummer #personnummer#
 • reiseichkenversicherungskartenummerreisekrankenversicherungskartenummer
 • rejsesygesikringskortrejsesygesikringskort
 • ssnssn
 • ssn #ssn#
 • skat-IDskat id
 • skat kodeskat kode
 • skat nummerskat nummer
 • skattenummerskattenummer
 • personnummersocial security number
 • diversehedsforsikringskortsundhedsforsikringskort
 • diversehedsforsikringsnummersundhedsforsikringsnummer
 • diverseedskortsundhedskort
 • diverseedskortnummersundhedskortnummer
 • stavelsesygesikring
 • sygesikringkortnummersygesikringkortnummer
 • skattekodtax code
 • reseförsäkringskorttravel health insurance card
 • uniqueidentityno #uniqueidentityno#
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • tax idtax id
 • tax identification numbertax identification number
 • taxid #taxid#
 • räknare #taxnumber#
 • tax notax no
 • taxno #taxno#
 • räknaretaxnumber
 • tax identification notax identification no
 • tin #tin#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • tax no #tax no#
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • cpr.nrcpr.nr
 • cprnrcprnr
 • cprnummercprnummer
 • personnrpersonnr
 • personregisterpersonregister
 • sygesikringsbevissygesikringsbevis
 • sygesikringsbevisnrsygesikringsbevisnr
 • sygesikringsbevisnummersygesikringsbevisnummer
 • sygesikringskortsygesikringskort
 • sygesikringskortnrsygesikringskortnr
 • sygesikringskortnummersygesikringskortnummer
 • sygesikringsnrsygesikringsnr
 • sygesikringsnummersygesikringsnummer

Dea-nummerDrug Enforcement Agency (DEA) number

FormatFormat

Två bokstäver följt av sju siffrortwo letters followed by seven digits

MönsterPattern

Mönster måste omfatta alla följande:Pattern must include all of the following:

 • en bokstav (inte den här uppsättning möjliga bokstäver) från den här uppsättningen möjliga bokstäver: abcdefghjklmnprstux, som är en registrantkodone letter (not case-sensitive) from this set of possible letters: abcdefghjklmnprstux, which is a registrant code
 • en bokstav (inte fallkänslig), som är den första bokstaven i registrantens efternamn eller siffran "9"one letter (not case-sensitive), which is the first letter of the registrant's last name or digit '9'
 • sju siffror, den sista är bårdsiffranseven digits, the last of which is the check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_dea_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_dea_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keyword_dea_number från hittasA keyword from Keyword_dea_number is found
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_dea_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_dea_number finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
  <!-- DEA Number -->
  <Entity id="9a5445ad-406e-43eb-8bd7-cac17ab6d0e4" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_dea_number" />
   </Pattern>
   <Version minEngineVersion="15.20.1207.000" maxEngineVersion="15.20.3134.000">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_dea_number" />
    </Pattern>
   </Version>
   <Version minEngineVersion="15.20.3135.000">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_dea_number" />
     <Match idRef="Keyword_dea_number" />
    </Pattern>
   </Version>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_dea_numberKeyword_dea_number

 • deadea
 • dea #dea#
 • efterlevnadsadministrationdrug enforcement administration
 • tvingande agenturdrug enforcement agency

Estlands körkortsnummerEstonia driver's license number

FormatFormat

Två bokstäver följt av sex siffrortwo letters followed by six digits

MönsterPattern

Två bokstäver och sex siffror:two letters and six digits:

 • bokstäverna "ET" (inte case-sensitive)the letters "ET" (not case-sensitive)
 • sex siffrorsix digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_estonia_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_estonia_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_estonia_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_estonia_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Estonia Driver's License Number -->
   <Entity id="51da8171-da70-4cc1-9d65-055a59ca4f83" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_estonia_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_estonia_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_estonia_eu_driver är s_license_numberKeywords_estonia_eu_driver's_license_number

-- permis de conduire-- permis de conduire

 • juubade numbridjuhilubade numbrid
 • junéoa-nummerjuhiloa number
 • juubaubajuhiluba

Estland – personidentifieringskodEstonia Personal Identification Code

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

11 siffror utan blanksteg och avgränsare11 digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

11 siffror:11 digits:

 • en siffra som motsvarar sex och ett sekel (udda nummer man, jämn kvinna; 1–2: 19:e talet; 3–4: 20:e talet; 5–6: 2000)one digit that corresponds to sex and century of birth (odd number male, even number female; 1-2: 19th century; 3-4: 20th century; 5-6: 21st century)
 • Sex siffror som motsvarar födelsedatumet (DSMMMDD)six digits that correspond to date of birth (YYMMDD)
 • Tre siffror som motsvarar ett serienummer som separerar personer som föds samma datumthree digits that correspond to a serial number separating persons born on the same date
 • en checksiffraone check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_estonia_eu_national_id_card innehåll som matchar mönstret.The function Func_estonia_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_estonia_eu_national_id_card från hittas.A keyword from Keywords_estonia_eu_national_id_card is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_estonia_eu_national_id_card innehåll som matchar mönstret.The function Func_estonia_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
   <!-- Estonia Personal Identification Code -->
   <Entity id="bfb26de6-dad5-4d48-ab72-4789cdd0654c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_estonia_eu_national_id_card" />
     <Match idRef="Keywords_estonia_eu_national_id_card" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_estonia_eu_national_id_card" />
     <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="Keywords_estonia_eu_telephone_number" />
      <Match idRef="Keywords_estonia_eu_mobile_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_estonia_eu_national_id_cardKeywords_estonia_eu_national_id_card

 • id-kaartid-kaart
 • ikik
 • isikkood #isikukood#
 • isikkoodisikukood
 • maksu idmaksu id
 • maksukohustuslase identifitseerimisnumbermaksukohustuslase identifitseerimisnumber
 • maksunumbermaksunumber
 • national identification numbernational identification number
 • national numbernational number
 • personlig kodpersonal code
 • personligt ID-nummerpersonal id number
 • personal identification codepersonal identification code
 • personal identification numberpersonal identification number
 • personalidnumber #personalidnumber#
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#

Estland passnummerEstonia passport number

FormatFormat

en bokstav följt av sju siffror utan blanksteg eller avgränsareone letter followed by seven digits with no spaces or delimiters

MönsterPattern

en bokstav följt av sju siffrorone letter followed by seven digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_estonia_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_estonia_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_estonia_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_estonia_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date1 uttrycket hittar datum i formatet DD.MM.YYYY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date1 finds date in the format DD.MM.YYYY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_estonia_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_estonia_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_estonia_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_estonia_eu_passport_number is found.
   <!-- Estonia Passport Number -->
   <Entity id="61f7073a-509e-425b-a754-bc01bb5d5b8c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_estonia_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_estonia_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date1" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_estonia_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_estonia_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_number_commonKeywords_eu_passport_number_common

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_estonia_eu_passport_numberKeywords_estonia_eu_passport_number

eesti kodaniku passi number passinumbrid document number document document no dokumendi nreesti kodaniku pass passi number passinumbrid document number document no dokumendi nr

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

BETALKORTSNUMMER (EU)EU debit card number

FormatFormat

16 siffror16 digits

MönsterPattern

Komplext och robust mönsterComplex and robust pattern

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_eu_debit_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_eu_debit_card finds content that matches the pattern.
 • Minst ett av följande stämmer:At least one of the following is true:
  • Ett nyckelord från Keyword_eu_debit_card hittas.A keyword from Keyword_eu_debit_card is found.
  • Ett nyckelord från Keyword_card_terms_dict hittas.A keyword from Keyword_card_terms_dict is found.
  • Ett nyckelord från Keyword_card_security_terms_dict hittas.A keyword from Keyword_card_security_terms_dict is found.
  • Ett nyckelord från Keyword_card_expiration_terms_dict hittas.A keyword from Keyword_card_expiration_terms_dict is found.
  • Funktionen Func_expiration_date hittar ett datum i rätt datumformat.The function Func_expiration_date finds a date in the right date format.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
  <!-- EU Debit Card Number -->
  <Entity id="0e9b3178-9678-47dd-a509-37222ca96b42" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
   <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_eu_debit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_eu_debit_card" />
     <Match idRef="Keyword_card_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_security_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_expiration_terms_dict" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
    </Any>
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_eu_debit_cardKeyword_eu_debit_card

 • kontonummeraccount number
 • kortnummercard number
 • kortnrcard no.
 • säkerhetsnummersecurity number
 • kopia #cc#

Keyword_card_terms_dictKeyword_card_terms_dict

 • acct nbracct nbr
 • acct numacct num
 • acct noacct no
 • american expressamerican express
 • americanexpressamericanexpress
 • americano såddamericano espresso
 • amexamex
 • bank kortatm card
 • bank kortatm cards
 • atm kaartatm kaart
 • bankkortatmcard
 • bankkortatmcards
 • atmkaartatmkaart
 • atmkaartenatmkaarten
 • bancontactbancontact
 • bankkortbank card
 • bankkaartbankkaart
 • kort innehavarecard holder
 • kort innehavarecard holders
 • kortnumcard num
 • kortnummercard number
 • kortnummercard numbers
 • korttypcard type
 • cardano numericocardano numerico
 • kortinnehavarecardholder
 • kortinnehavarecardholders
 • kortnummercardnumber
 • kortnummercardnumbers
 • carta någracarta bianca
 • carta creditocarta credito
 • carta di creditocarta di credito
 • cartao de creditocartao de credito
 • cartao de créditocartao de crédito
 • cartao de debitocartao de debito
 • cartao de débitocartao de débito
 • carte bancairecarte bancaire
 • carte blanchecarte blanche
 • carte bleuecarte bleue
 • carte de creditcarte de credit
 • carte de créditcarte de crédit
 • carte di creditocarte di credito
 • carteblanchecarteblanche
 • cartão de creditocartão de credito
 • cartão de créditocartão de crédito
 • cartão de debitocartão de debito
 • cartão de débitocartão de débito
 • cbcb
 • ccnccn
 • de olika kortencheck card
 • de olika kortencheck cards
 • degcardcheckcard
 • degcardscheckcards
 • chekaartchequekaart
 • cirruscirrus
 • cirrus-edc-maestrocirrus-edc-maestro
 • controlekaartcontrolekaart
 • controlekaartencontrolekaarten
 • kreditkortcredit card
 • kreditkortcredit cards
 • kreditkortcreditcard
 • kreditkortcreditcards
 • debetkaartdebetkaart
 • debetkaartendebetkaarten
 • betalkortdebit card
 • betalkortdebit cards
 • betalkortdebitcard
 • betalkortdebitcards
 • debito automaticodebito automatico
 • diners clubdiners club
 • diners besserdinersclub
 • upptäckdiscover
 • discover carddiscover card
 • discover cardsdiscover cards
 • discovercarddiscovercard
 • discovercardsdiscovercards
 • débito automáticodébito automático
 • edcedc
 • eigentümernameeigentümername
 • europeiskt bankkorteuropean debit card
 • hoofdkaarthoofdkaart
 • hoofdkaartenhoofdkaarten
 • in vi andrain viaggio
 • japansk kortbyråjapanese card bureau
 • japanse kaartdienstjapanse kaartdienst
 • jcbjcb
 • kaartkaart
 • kaart numkaart num
 • kaartaantalkaartaantal
 • kaartaantallenkaartaantallen
 • kaarthouderkaarthouder
 • kaarthouderkaarthouders
 • kartekarte
 • karteninhaberkarteninhaber
 • karteninhaberskarteninhabers
 • kartennrkartennr
 • kartennummerkartennummer
 • kreditkartekreditkarte
 • kreditkarten-nummerkreditkarten-nummer
 • kreditkarteninhaberkreditkarteninhaber
 • kreditkarteninstitutkreditkarteninstitut
 • kreditkartennummerkreditkartennummer
 • kreditkartentypkreditkartentyp
 • maestromaestro
 • master cardmaster card
 • master cardsmaster cards
 • mastercardmastercard
 • mastercardsmastercards
 • mcmc
 • cashmister cash
 • n cartan carta
 • cartacarta
 • no de tarjetano de tarjeta
 • no do cartaono do cartao
 • no do cartãono do cartão
 • Nej.no. de tarjetade tarjeta
 • Nej.no. do cartaodo cartao
 • Nej.no. do cartãodo cartão
 • nr cartanr carta
 • nr.nr. cartacarta
 • numeri di schedanumeri di scheda
 • numero cartanumero carta
 • numero de cartaonumero de cartao
 • numero de cartenumero de carte
 • numero de cartãonumero de cartão
 • numero de tarjetanumero de tarjeta
 • numero della cartanumero della carta
 • numero di cartanumero di carta
 • numero di schedanumero di scheda
 • numero do cartaonumero do cartao
 • numero do cartãonumero do cartão
 • numéro de cartenuméro de carte
 • nº cartanº carta
 • nº de cartenº de carte
 • nº de la cartenº de la carte
 • nº de tarjetanº de tarjeta
 • nº do cartaonº do cartao
 • nº do cartãonº do cartão
 • nº.nº. do cartãodo cartão
 • número de cartaonúmero de cartao
 • número de cartãonúmero de cartão
 • número de tarjetanúmero de tarjeta
 • número do cartaonúmero do cartao
 • scheda dell'assegnoscheda dell'assegno
 • scheda dell'atmosferascheda dell'atmosfera
 • scheda dell'atmosferascheda dell'atmosfera
 • scheda della bancascheda della banca
 • scheda di controlloscheda di controllo
 • scheda di debitoscheda di debito
 • scheda matricescheda matrice
 • schede dell'atmosferaschede dell'atmosfera
 • schede di controlloschede di controllo
 • schede di debitoschede di debito
 • schede matricischede matrici
 • scoprono la schedascoprono la scheda
 • scoprono le schedescoprono le schede
 • solosolo
 • supporti di schedasupporti di scheda
 • supporto di schedasupporto di scheda
 • växlaswitch
 • tarjeta atmtarjeta atm
 • tarjeta creditotarjeta credito
 • tarjeta de atmtarjeta de atm
 • tarjeta de creditotarjeta de credito
 • tarjeta de debitotarjeta de debito
 • tarjeta debitotarjeta debito
 • tarjeta notarjeta no
 • tarjetahabientetarjetahabiente
 • tipo della schedatipo della scheda
 • ufficio giapponese dellaufficio giapponese della
 • schedascheda
 • v payv pay
 • v-payv-pay
 • visavisa
 • visa plusvisa plus
 • visa electronvisa electron
 • vistovisto
 • var och envisum
 • vpayvpay

Keyword_card_security_terms_dictKeyword_card_security_terms_dict

 • id-nummer för kortcard identification number
 • kortverifieringcard verification
 • cardi la verificacardi la verifica
 • cidcid
 • cod segcod seg
 • cod segurancacod seguranca
 • cod segurançacod segurança
 • cod sicurezzacod sicurezza
 • cod.cod. segseg
 • cod.cod. segurancaseguranca
 • cod.cod. segurançasegurança
 • cod.cod. sicurezzasicurezza
 • codice di sicurezzacodice di sicurezza
 • codice di verificacodice di verifica
 • codigocodigo
 • codigo de segurancacodigo de seguranca
 • codigo de segurançacodigo de segurança
 • crittogrammacrittogramma
 • cryptogramcryptogram
 • cryptogrammcryptogramme
 • cv2cv2
 • cvccvc
 • cvc2cvc2
 • cvncvn
 • cvvcvv
 • cvv2cvv2
 • cód segurancacód seguranca
 • cód segurançacód segurança
 • cód.cód. segurancaseguranca
 • cód.cód. segurançasegurança
 • códigocódigo
 • código de segurancacódigo de seguranca
 • código de segurançacódigo de segurança
 • de kaart controlede kaart controle
 • geeft nr uitgeeft nr uit
 • problemnrissue no
 • utfärdandenummerissue number
 • kaartidentificatienummerkaartidentificatienummer
 • kreditkartenprufnummerkreditkartenprufnummer
 • kreditkartenprüfnummerkreditkartenprüfnummer
 • kwestieaantalkwestieaantal
 • Nej.no. dell'edizionedell'edizione
 • Nej.no. di sicurezzadi sicurezza
 • numero de securitenumero de securite
 • numero de verificacaonumero de verificacao
 • numero dell'edizionenumero dell'edizione
 • numero di identificazione dellanumero di identificazione della
 • schedascheda
 • numero di sicurezzanumero di sicurezza
 • numero van veiligheidnumero van veiligheid
 • numéro de sécuriténuméro de sécurité
 • nº autorizzazionenº autorizzazione
 • número de verificaçãonúmero de verificação
 • perno il bloccoperno il blocco
 • fästblockpin block
 • prufzifferprufziffer
 • prüfzifferprüfziffer
 • säkerhetskodsecurity code
 • säkerhetsnrsecurity no
 • säkerhetsnummersecurity number
 • sicherheits kodesicherheits kode
 • sicherheitscodesicherheitscode
 • sicherheitsnummersicherheitsnummer
 • speldblokspeldblok
 • veiligheid nrveiligheid nr
 • veiligheidsaantalveiligheidsaantal
 • veiligheidscodeveiligheidscode
 • veiligheidsnummerveiligheidsnummer
 • verfalldatumverfalldatum

Keyword_card_expiration_terms_dictKeyword_card_expiration_terms_dict

 • ablaufablauf
 • data de expiracaodata de expiracao
 • data de expiraçãodata de expiração
 • data del expdata del exp
 • data di expdata di exp
 • data di scadenzadata di scadenza
 • data em que expiradata em que expira
 • data scaddata scad
 • data scadenzadata scadenza
 • date de validitédate de validité
 • datum afloopdatum afloop
 • datum van expdatum van exp
 • de afloopde afloop
 • espiraespira
 • espiraespira
 • exp datumexp date
 • exp datumexp datum
 • utgångexpiration
 • utgåexpire
 • förfallerexpires
 • utgångexpiry
 • fecha de expiracionfecha de expiracion
 • fecha de vencfecha de venc
 • gultig bisgultig bis
 • gultigkeitsdatumgultigkeitsdatum
 • gültig bisgültig bis
 • gültigkeitsdatumgültigkeitsdatum
 • la scadenzala scadenza
 • scadenzascadenza
 • valablevalable
 • validadevalidade
 • valido hastavalido hasta
 • valorvalor
 • vencvenc
 • vencimentovencimento
 • vencimientovencimiento
 • verlooptverloopt
 • vervaldagvervaldag
 • vervaldatumvervaldatum
 • vtovto
 • válido hastaválido hasta

EU:s körkortsnummerEU driver's license number

De här enheterna finns i EU:s licensnummer och är typer av känslig information.These entities are in the EU Driver's License Number and are sensitive information types.

NATIONELLA IDENTIFIKATIONSNUMMER (EU)EU national identification number

Enheterna finns i EU:s National Identification Number och är typer av känslig information.These entities are in the EU National Identification Number and are sensitive information types.

EU-passnummerEU passport number

Dessa enheter finns i EU:s passnummer och är typer av känslig information.These entities are in the EU passport number and are sensitive information types. De här enheterna finns i EU:s passnummerpaket.These entities are in the EU passport number bundle.

EU:s personnummer eller motsvarande identifikationEU social security number or equivalent identification

Dessa enheter i EU:s personnummer eller motsvarande identifiering och är typer av känslig information.These entities that are in the EU Social Security Number or equivalent identification and are sensitive information types.

EU:s skatteidentifieringsnummerEU Tax identification number

Enheterna finns i typen Skatteidentifieringsnummer för känslig information inom EU.These entities are in the EU Tax identification number sensitive information type.

Finlands körkortsnummerFinland driver's license number

FormatFormat

10 siffror som innehåller ett bindestreck10 digits containing a hyphen

MönsterPattern

10 siffror som innehåller ett bindestreck:10 digits containing a hyphen:

 • sex siffrorsix digits
 • ett bindestrecka hyphen
 • tre siffrorthree digits
 • en siffra eller bokstava digit or letter

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_finland_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_finland_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_finland_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_finland_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Finland Driver's License Number -->
   <Entity id="bb3b27a3-79bd-4ac4-81a7-f9fca3c7d1a7" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_finland_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_finland_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_finland_eu_driver är s_license_numberKeywords_finland_eu_driver's_license_number

 • ajokorttiajokortti
 • permis de conduirepermis de conduire
 • ajokortin numeroajokortin numero
 • kuljettaja lic.kuljettaja lic.
 • körkortkörkort
 • körkortnummerkörkortnummer
 • lic.förare lic.
 • ajokortitajokortit
 • ajokortin numerotajokortin numerot

Finlands hälsoförsäkringsnummerFinland european health insurance number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

20-siffrigt nummer20-digit number

MönsterPattern

20-siffrigt nummer:20-digit number:

 • 10 siffror – 802468024610 digits - 8024680246
 • Ett valfritt blanksteg eller bindestreckan optional space or hyphen
 • 10 siffror10 digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Regex-Regex_Finland_European_Health_Insurance_Number hittar innehåll som matchar mönstret.The regex Regex_Finland_European_Health_Insurance_Number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_Finland_European_Health_Insurance_Number hittas.A keyword from Keyword_Finland_European_Health_Insurance_Number is found.
   <!-- Finland European Health Insurance Number -->
   <Entity id="60f75aed-81bf-4625-89b0-0846b9248ee7" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_Finland_European_Health_Insurance_Number"/>
     <Match idRef="Keyword_Finland_European_Health_Insurance_Number"/>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_finland_european_health_insurance_numberKeyword_finland_european_health_insurance_number

 • ehic #ehic#
 • ehicehic
 • finlandehicnumber #finlandehicnumber#
 • finska denskortfinska sjukförsäkringskort
 • hälsokorthealth card
 • hälsoförsäkringskorthealth insurance card
 • hälsoförsäkringsnummerhealth insurance number
 • hälsokorthälsokort
 • sairaanhoitokortinsairaanhoitokortin
 • sairausvakuutuskorttisairausvakuutuskortti
 • sairausvakuutusnumerosairausvakuutusnumero
 • den här nummernsjukförsäkring nummer
 • denskortsjukförsäkringskort
 • suomen sairausvakuutuskorttisuomen sairausvakuutuskortti
 • etteveyskorttiterveyskortti

Finlands national-IDFinland national ID

FormatFormat

Sex siffror plus ett tecken som anger ett sekel plus tre siffror plus en bårdsix digits plus a character indicating a century plus three digits plus a check digit

MönsterPattern

Mönster måste omfatta alla följande:Pattern must include all of the following:

 • Sex siffror i formatet DDMMYY, som är ett födelsedatumsix digits in the format DDMMYY, which are a date of birth
 • talmarkör (antingen '-', '+' eller 'a')century marker (either '-', '+' or 'a')
 • tresiffrigt id-nummerthree-digit personal identification number
 • En siffra eller bokstav (tecken insensitiv) som är en kontrollsiffraa digit or letter (case insensitive) which is a check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • funktionen som Func_finnish_national_id hittar innehåll som matchar mönstretthe function Func_finnish_national_id finds content that matches the pattern
 • ett nyckelord från Keyword_finnish_national_id hittasa keyword from Keyword_finnish_national_id is found
 • kontrollsumma passerasthe checksum passes

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • funktionen som Func_finnish_national_id hittar innehåll som matchar mönstretthe function Func_finnish_national_id finds content that matches the pattern
 • kontrollsumma passerasthe checksum passes
   <!-- Finnish National ID-->
   <Entity id="338FD995-4CB5-4F87-AD35-79BD1DD926C1" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_finnish_national_id" />
     <Match idRef="Keyword_finnish_national_id" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_finnish_national_id" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

 • ainutlaatuinen henkilöktaintainen tunnusainutlaatuinen henkilökohtainen tunnus
 • henkilöktainen tunnushenkilökohtainen tunnus
 • henkilötunakihenkilötunnus
 • henkilötunningsnumero #henkilötunnusnumero#
 • henkilötunningsnumerohenkilötunnusnumero
 • hetuhetu
 • id noid no
 • id-nummerid number
 • identification numberidentification number
 • identiteette numeroidentiteetti numero
 • identitetsnummeridentity number
 • idnumberidnumber
 • kansallinen henkilötunakikansallinen henkilötunnus
 • kansallisen henkilökortinkansallisen henkilökortin
 • national id cardnational id card
 • national id no.national id no.
 • personligt IDpersonal id
 • personlig identitetskodpersonal identity code
 • personalidnumber #personalidnumber#
 • personbeteckningpersonbeteckning
 • personnummerpersonnummer
 • personnummersocial security number
 • sosiaaliturvatunanososiaaliturvatunnus
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#
 • tunnistenumerotunnistenumero
 • tunnus numerotunnus numero
 • tunnuslukutunnusluku
 • tunnusnumerotunnusnumero
 • verokorttiverokortti
 • veronumeroveronumero
 • verotunnisteverotunniste
 • verotunanoverotunnus

Finland passnummerFinland passport number

Den här entiteten är tillgänglig i typen känslig information av EU-passnummer och är tillgänglig som en fristående typ av känslig information.This entity is available in the EU Passport Number sensitive information type and is available as a stand-alone sensitive information type entity.

FormatFormat

kombination av nio bokstäver och siffrorcombination of nine letters and digits

MönsterPattern

kombination av nio bokstäver och siffror:combination of nine letters and digits:

 • Två bokstäver (inte versaler och teckenkänsliga)two letters (not case-sensitive)
 • sju siffrorseven digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_finland_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_finland_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keyword_finland_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keyword_finland_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date1 uttrycket hittar datum i formatet DD.MM.YYYY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date1 finds date in the format DD.MM.YYYY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_finland_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_finland_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keyword_finland_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keyword_finland_passport_number is found.
   <!-- Finland Passport Number -->
   <Entity id="d1685ac3-1d3a-40f8-8198-32ef5669c7a5" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_finland_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keyword_finland_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date1" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_finland_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keyword_finland_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_numberKeywords_eu_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keyword_finland_passport_numberKeyword_finland_passport_number

 • suomaénen passisuomalainen passi
 • passin numeropassin numero
 • passin numero. #passin numero.#
 • passin numero #passin numero#
 • passin numero.passin numero.
 • passi #passi#
 • passi-nummerpassi number

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Frankrikes körkortsnummerFrance driver's license number

Den här enheten är tillgänglig i EU-drivrutinens informationstyp Licensnummerkänslig information och är tillgänglig som en fristående typ av känslig information.This entity is available in the EU Driver's License Number sensitive information type and is available as a stand-alone sensitive information type entity.

FormatFormat

12 siffror12 digits

MönsterPattern

12 siffror med validering för rabatt på liknande mönster som franska telefonnummer12 digits with validation to discount similar patterns such as French telephone numbers

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • funktionen Func_french_drivers_license hittar innehåll som matchar mönstret.the function Func_french_drivers_license finds content that matches the pattern.
 • ett nyckelord från Keyword_french_drivers_license hittas.a keyword from Keyword_french_drivers_license is found.
  <!-- France Driver's License Number -->
  <Entity id="18e55a36-a01b-4b0f-943d-dc10282a1824" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_french_drivers_license" />
    <Match idRef="Keyword_french_drivers_license" />
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_french_drivers_licenseKeyword_french_drivers_license

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number
 • permis de conduirepermis de conduire
 • licensnummerlicence number
 • licensnummerlicense number
 • licensnummerlicence numbers
 • licensnummerlicense numbers
 • numéros de licencenuméros de licence

Frankrikes hälsoförsäkringsnummerFrance health insurance number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

21-siffrigt nummer21-digit number

MönsterPattern

21-siffrigt nummer:21-digit number:

 • 10 siffror10 digits
 • ett valfritt blankstegan optional space
 • 10 siffror10 digits
 • ett valfritt blankstegan optional space
 • en siffraa digit

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • regex-Regex_France_Health_Insurance_Number hittar innehåll som matchar mönstret.the regex Regex_France_Health_Insurance_Number finds content that matches the pattern.
 • ett nyckelord från Keyword_France_Health_Insurance_Number hittas.a keyword from Keyword_France_Health_Insurance_Number is found.
   <!-- France Health Insurance Number -->
   <Entity id="9bc2069e-76df-4ff9-ac02-2f519469e236" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_France_Health_Insurance_Number"/>
     <Match idRef="Keyword_France_Health_Insurance_Number"/>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_France_health_insurance_numberKeyword_France_health_insurance_number

 • insurance cardinsurance card
 • carte vitalecarte vitale
 • carte d'assuré socialcarte d'assuré social

France national id card (CNI)France national id card (CNI)

FormatFormat

12 siffror12 digits

MönsterPattern

12 siffror12 digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_france_cni hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_france_cni finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_france_eu_national_id_card hittas.A keyword from Keywords_france_eu_national_id_card is found.
  <!-- France CNI -->
  <Entity id="f741ac74-1bc0-4665-b69b-f0c7f927c0c4" patternsProximity="300" recommendedConfidence="65">
   <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Regex_france_cni" />
    <Match idRef="Keywords_france_eu_national_id_card" />
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_france_eu_national_id_cardKeywords_france_eu_national_id_card

 • kortnummercard number
 • carte nationale d'identitécarte nationale d’identité
 • carte nationale d'idenite nocarte nationale d'idenite no
 • cni #cni#
 • cnicni
 • compte bancairecompte bancaire
 • national identification numbernational identification number
 • national identitynational identity
 • nationalidno #nationalidno#
 • numéro d'assurance malakitnuméro d'assurance maladie
 • numéro de carte vitalenuméro de carte vitale

Frankrike passnummerFrance passport number

Den här entiteten är tillgänglig i typen Känslig information av eu-passnummer.This entity is available in the EU Passport Number sensitive information type. Det är också tillgängligt som en fristående typ av känslig information.It's also available as a stand-alone sensitive information type entity.

FormatFormat

Nio siffror och bokstävernine digits and letters

MönsterPattern

Nio siffror och bokstäver:nine digits and letters:

 • två siffrortwo digits
 • Två bokstäver (inte versaler och teckenkänsliga)two letters (not case-sensitive)
 • fem siffrorfive digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_fr_passport innehåll som matchar mönstret.The function Func_fr_passport finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_france_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_france_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära Regex_eu_passport_date3 uttrycket hittar datum i formatet DD MM YYYY eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_eu_passport_date3 finds date in the format DD MM YYYY or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_fr_passport innehåll som matchar mönstret.The function Func_fr_passport finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_france_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_france_eu_passport_number is found.
  <!-- France Passport Number -->
  <Entity id="3008b884-8c8c-4cd8-a289-99f34fc7ff5d" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_fr_passport" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_france_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_eu_passport_date3" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_fr_passport" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_france_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_numberKeywords_eu_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_france_eu_passport_numberKeywords_france_eu_passport_number

 • numéro de passeportnuméro de passeport
 • passeport n °passeport n °
 • passeport nonpasseport non
 • passeport #passeport #
 • passeport #passeport#
 • passeportnonpasseportnon
 • passeportn °passeportn °
 • passeport françaispasseport français
 • passeport livrepasseport livre
 • passeport cartepasseport carte
 • numéro passeportnuméro passeport
 • passeport n°passeport n°
 • n° du passeportn° du passeport
 • n° passeportn° passeport

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Frankrikes personnummer (INSEE)France social security number (INSEE)

FormatFormat

15 siffror15 digits

MönsterPattern

Måste matcha ett av två mönster:Must match one of two patterns:

 • 13 siffror följt av ett blanksteg följt av två siffror13 digits followed by a space followed by two digits
  elleror
 • 15 siffror i följd15 consecutive digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_french_insee innehåll som matchar mönstret.The function Func_french_insee finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_fr_insee hittas.A keyword from Keyword_fr_insee is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen Func_french_insee eller Func_fr_insee hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_french_insee or Func_fr_insee finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
  <!-- France INSEE -->
  <Entity id="71f62b97-efe0-4aa1-aa49-e14de253619d" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_french_insee" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_fr_insee" />
    </Any>
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_french_insee" />
    <Match idRef="Keyword_fr_insee" />
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_fr_inseeKeyword_fr_insee

 • code sécucode sécu
 • d'identité nationaled'identité nationale
 • inseeinsee
 • fssn #fssn#
 • le numéro d'identification nationalele numéro d'identification nationale
 • le code de la sécurité socialele code de la sécurité sociale
 • national idnational id
 • national identificationnational identification
 • no d'identiténo d'identité
 • Nej.no. d'identitéd'identité
 • numéro d'assurancenuméro d'assurance
 • numéro d'identiténuméro d'identité
 • numero d'identitenumero d'identite
 • numéro de sécunuméro de sécu
 • numéro de sécurité socialenuméro de sécurité sociale
 • no d'identiteno d'identite
 • Nej.no. d'identited'identite
 • ssnssn
 • ssn #ssn#
 • sécurité socialesécurité sociale
 • securité socialesecurité sociale
 • securite socialesecurite sociale
 • socialsecuritynumbersocialsecuritynumber
 • personnummersocial security number
 • social security codesocial security code
 • social insurance numbersocial insurance number

Frankrikes skattenummerFrance tax identification number

FormatFormat

13 siffror13 digits

MönsterPattern

13 siffror13 digits

 • En siffra som måste vara 0, 1, 2 eller 3One digit that must be 0, 1, 2, or 3
 • En siffraOne digit
 • Ett blanksteg (valfritt)A space (optional)
 • Två siffrorTwo digits
 • Ett blanksteg (valfritt)A space (optional)
 • Tre siffrorThree digits
 • Ett blanksteg (valfritt)A space (optional)
 • Tre siffrorThree digits
 • Ett blanksteg (valfritt)A space (optional)
 • Tre kontrollsiffrorThree check digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_france_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_france_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_france_eu_tax_file_number från hittas.A keyword from Keywords_france_eu_tax_file_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_france_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_france_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
   <!-- France Tax Identification Number (numéro SPI.) -->
   <Entity id="ed59e77e-171d-442c-9ec1-88e2ebcb5b0a" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_france_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keywords_france_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_france_eu_tax_file_number" />
     <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="Keywords_france_eu_telephone_number" />
      <Match idRef="Keywords_france_eu_mobile_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_france_eu_tax_file_numberKeywords_france_eu_tax_file_number

 • numéro d'identification fiscalenuméro d'identification fiscale
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#

Värdeskattenummer för FrankrikeFrance value added tax number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

Alfanumeriskt mönster med 13 tecken13 character alphanumeric pattern

MönsterPattern

13 tecken för alfanumeriskt mönster:13 character alphanumeric pattern:

 • två bokstäver – FR (teckenkänsligt)two letters - FR (case insensitive)
 • Ett valfritt blanksteg eller bindestreckan optional space or hyphen
 • två bokstäver eller siffrortwo letters or digits
 • Ett valfritt blanksteg, punkt, bindestreck eller kommateckenan optional space, dot, hyphen, or comma
 • tre siffrorthree digits
 • Ett valfritt blanksteg, punkt, bindestreck eller kommateckenan optional space, dot, hyphen, or comma
 • tre siffrorthree digits
 • Ett valfritt blanksteg, punkt, bindestreck eller kommateckenan optional space, dot, hyphen, or comma
 • tre siffrorthree digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_france_value_added_tax_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_france_value_added_tax_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_france_value_added_tax_number hittas.A keyword from Keywords_france_value_added_tax_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_france_value_added_tax_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_france_value_added_tax_number finds content that matches the pattern.
   <!-- France Value Added Tax Number -->
   <Entity id="949121e6-ad9f-4379-8731-710342baea78" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_france_value_added_tax_number" />
     <Match idRef="Keywords_france_value_added_tax_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_france_value_added_tax_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_France_value_added_tax_numberKeyword_France_value_added_tax_number

 • momsregistreringsnummervat number
 • momsnrvat no
 • moms #vat#
 • momsvalue added tax
 • siren identification no numéro d'identification taxe sur valeur ajoutéesiren identification no numéro d'identification taxe sur valeur ajoutée
 • taxe valeur ajoutéetaxe valeur ajoutée
 • taxe sur la valeur ajoutéetaxe sur la valeur ajoutée
 • n° tvan° tva
 • numéro de tvanuméro de tva
 • numéro d'identification sirennuméro d'identification siren

Tysklands körkortsnummerGermany driver's license number

Den här typen av känslig information ingår i EU:s typ av licensnummer för känslig information.This sensitive information type entity is included in the EU Driver's License Number sensitive information type. Det är också tillgängligt som en fristående typ av känslig information.It's also available as a stand-alone sensitive information type entity.

FormatFormat

kombination av 11 siffror och bokstävercombination of 11 digits and letters

MönsterPattern

11 siffror och bokstäver (inte teckenkänsliga):11 digits and letters (not case-sensitive):

 • en siffra eller bokstava digit or letter
 • två siffrortwo digits
 • Sex siffror eller bokstäversix digits or letters
 • en siffraa digit
 • en siffra eller bokstava digit or letter

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_german_drivers_license hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_german_drivers_license finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_german_drivers_license_number hittas.A keyword from Keyword_german_drivers_license_number is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
  <!-- German Driver's License Number -->
  <Entity id="91da9335-1edb-45b7-a95f-5fe41a16c63c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_german_drivers_license" />
    <Match idRef="Keyword_german_drivers_license" />
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_german_drivers_license_numberKeyword_german_drivers_license_number

 • ausstelelssdatumausstellungsdatum
 • ausstelellsortausstellungsort
 • ausstellende beelledeausstellende behöde
 • ausstellende behordeausstellende behorde
 • ausstellende behoerdeausstellende behoerde
 • füschescheinführerschein
 • fuschescheinfuhrerschein
 • fuescheinfuehrerschein
 • füscheinnummerführerscheinnummer
 • fuscheinnummerfuhrerscheinnummer
 • fuescheinnummerfuehrerscheinnummer
 • füscheschein-führerschein-
 • fuschein-fuhrerschein-
 • fueschein-fuehrerschein-
 • füscheinnummernrführerscheinnummernr
 • fuscheinnummernrfuhrerscheinnummernr
 • fuescheinnummernrfuehrerscheinnummernr
 • füscheinnummerklasseführerscheinnummerklasse
 • fuscheinnummerklassefuhrerscheinnummerklasse
 • fuescheinnummerklassefuehrerscheinnummerklasse
 • nr-füschescheinnr-führerschein
 • nr-fuscheinnr-fuhrerschein
 • nr-fuescheinnr-fuehrerschein
 • no-füschescheinno-führerschein
 • no-fuschescheinno-fuhrerschein
 • no-fueschescheinno-fuehrerschein
 • n-füschescheinn-führerschein
 • n-fuscheinn-fuhrerschein
 • n-fuescheinn-fuehrerschein
 • permis de conduirepermis de conduire
 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dlnodlno

Identitetskortsnummer i TysklandGermany identity card number

FormatFormat

sedan 1 november 2010: nio bokstäver och siffrorsince 1 November 2010: Nine letters and digits

från 1 april 1987 till 31 oktober 2010: 10 siffrorfrom 1 April 1987 until 31 October 2010: 10 digits

MönsterPattern

sedan 1 november 2010:since 1 November 2010:

 • en bokstav (inte en ärendekänslig)one letter (not case-sensitive)
 • åtta siffroreight digits

från den 1 april 1987 till den 31 oktober 2010:from 1 April 1987 until 31 October 2010:

 • 10 siffror10 digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_germany_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_germany_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_germany_id_card hittas.A keyword from Keyword_germany_id_card is found.
<!-- Germany Identity Card Number -->
<Entity id="e577372f-c42e-47a0-9d85-bebed1c237d4" recommendedConfidence="65" patternsProximity="300">
 <Pattern confidenceLevel="65">
   <IdMatch idRef="Regex_germany_id_card"/>
   <Match idRef="Keyword_germany_id_card"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_germany_id_cardKeyword_germany_id_card

 • aus denisysausweis
 • gpidgpid
 • identificationidentification
 • identifikationidentifikation
 • identifizierungsnummeridentifizierungsnummer
 • identitetskortidentity card
 • identitetsnummeridentity number
 • id-nummerid-nummer
 • personligt IDpersonal id
 • personalaus enpersonalausweis
 • persönliche id nummerpersönliche id nummer
 • persönliche identifikationsnummerpersönliche identifikationsnummer
 • persönliche-id-nummerpersönliche-id-nummer

Tyskland passnummerGermany passport number

Den här entiteten ingår i typen KÄNSLIG information av EU-passnummer och är tillgänglig som en fristående typ av känslig information.This entity is included in the EU Passport Number sensitive information type and is available as a stand-alone sensitive information type entity.

FormatFormat

10 siffror eller bokstäver10 digits or letters

MönsterPattern

Mönster måste omfatta alla följande:Pattern must include all of the following:

 • det första tecknet är en siffra eller en bokstav från denna uppsättning (C, F, G, H, J, K)first character is a digit or a letter from this set (C, F, G, H, J, K)
 • tre siffrorthree digits
 • Fem siffror eller bokstäver från denna uppsättning (C, -H, J-N, P, R, T, V-Z)five digits or letters from this set (C, -H, J-N, P, R, T, V-Z)
 • en siffraa digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_german_passport hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_german_passport finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_german_passport eller Keywords_eu_passport_number_common hittas.A keyword from Keyword_german_passport or Keywords_eu_passport_number_common is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_german_passport_data hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_german_passport_data finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_german_passport eller Keywords_eu_passport_number_common hittas.A keyword from Keyword_german_passport or Keywords_eu_passport_number_common is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
  <!-- German Passport Number -->
  <Entity id="2e3da144-d42b-47ed-b123-fbf78604e52c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_german_passport" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_german_passport" />
     <Match idRef="Keywords_eu_passport_number_common" />
    </Any>
   </Pattern>
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_german_passport_data" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_german_passport" />
     <Match idRef="Keywords_eu_passport_number_common" />
    </Any>
   </Pattern>
  </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_german_passportKeyword_german_passport

 • reisepassereisepasse
 • reisepassnummerreisepassnummer
 • No-ReisepassNo-Reisepass
 • Nr-ReisepassNr-Reisepass
 • Reisepass-NrReisepass-Nr
 • PassnummerPassnummer
 • reisessessereisepässe
 • passeport no.passeport no.
 • passeport nopasseport no

Keywords_eu_passport_number_commonKeywords_eu_passport_number_common

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Tysklands skatteidentifieringsnummerGermany tax identification number

FormatFormat

11 siffror utan blanksteg och avgränsare11 digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

11 siffror11 digits

 • Två siffrorTwo digits
 • Ett valfritt blankstegAn optional space
 • Tre siffrorThree digits
 • Ett valfritt blankstegAn optional space
 • Tre siffrorThree digits
 • Ett valfritt blankstegAn optional space
 • Två siffrorTwo digits
 • en checksiffraone check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_germany_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_germany_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_germany_eu_tax_file_number från hittas.A keyword from Keywords_germany_eu_tax_file_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_germany_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_germany_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
   <!-- Germany Tax Identification Number -->
   <Entity id="43316a89-9880-40cf-b980-04bc7eefcec5" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_germany_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keywords_germany_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_germany_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_germany_eu_tax_file_numberKeywords_germany_eu_tax_file_number

 • identifikationsnummeridentifikationsnummer
 • steuer idsteuer id
 • steueridentifikationsnummersteueridentifikationsnummer
 • steuernummersteuernummer
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#
 • zinn #zinn#
 • zinnzinn
 • zinnnummerzinnnummer

Momsnummer för TysklandGermany value added tax number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

Alfanumeriskt mönster med 11 tecken11 character alphanumeric pattern

MönsterPattern

Alfanumeriskt mönster med 11 tecken:11-character alphanumeric pattern:

 • a bokstaven D eller da letter D or d
 • ett bokstaven E eller ea letter E or e
 • ett valfritt blankstegan optional space
 • tre siffrorthree digits
 • Ett valfritt blanksteg eller kommateckenan optional space or comma
 • tre siffrorthree digits
 • Ett valfritt blanksteg eller kommateckenan optional space or comma
 • tre siffrorthree digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_germany_value_added_tax_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_germany_value_added_tax_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_germany_value_added_tax_number hittas.A keyword from Keywords_germany_value_added_tax_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_germany_value_added_tax_number hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_germany_value_added_tax_number finds content that matches the pattern.
   <!-- Germany Value Added Tax Number -->
   <Entity id="db177eb2-8811-4842-bffc-128c14aa219f" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_germany_value_added_tax_number" />
     <Match idRef="Keywords_germany_value_added_tax_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_germany_value_added_tax_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_germany_value_added_tax_numberKeyword_germany_value_added_tax_number

 • momsregistreringsnummervat number
 • momsnrvat no
 • moms #vat#
 • vat# mehrwertsteuervat# mehrwertsteuer
 • han/honmwst
 • mehrwertsteuer identifikationsnummermehrwertsteuer identifikationsnummer
 • mehrwertsteuer nummermehrwertsteuer nummer

Greklands körkortsnummerGreece driver's license number

Den här enheten ingår i EU:s informationstyp Licensnummerkänslig information.This entity is included in the EU Driver's License Number sensitive information type. Det är också tillgängligt som en fristående typ av känslig information.It is also available as a stand-alone sensitive information type entity.

FormatFormat

Nio siffror utan blanksteg och avgränsarenine digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

nio siffrornine digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_greece_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_greece_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_greece_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_greece_eu_driver's_license_number is found.
   <!-- Greece Driver's License Number -->
   <Entity id="7a2200b5-aacf-4e3c-ab36-136d3e68b7da" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_greece_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_greece_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_greece_eu_driver är s_license_numberKeywords_greece_eu_driver's_license_number

 • δεια οδήγησηςδεια οδήγησης
 • Adeia odigisisAdeia odigisis
 • Άδεια οδήγησηςΆδεια οδήγησης
 • Δίπλωμα οδήγησηςΔίπλωμα οδήγησης

Greklands nationella ID-kortGreece national ID card

FormatFormat

Kombination av 7–8 bokstäver och siffror plus ett streckCombination of 7-8 letters and numbers plus a dash

MönsterPattern

Sju bokstäver och siffror (gammalt format):Seven letters and numbers (old format):

 • En bokstav (valfri bokstav i det grekiska alfabetet)One letter (any letter of the Greek alphabet)
 • Ett streckA dash
 • Sex siffrorSix digits

Åtta bokstäver och siffror (nytt format):Eight letters and numbers (new format):

 • Två bokstäver med versaler både i det grekiska och det latinska alfabetet (ABEZHIKMNOPTYX)Two letters whose uppercase character occurs in both the Greek and Latin alphabets (ABEZHIKMNOPTYX)
 • Ett streckA dash
 • Sex siffrorSix digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_greece_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_greece_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_greece_id_card hittas.A keyword from Keyword_greece_id_card is found.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära uttrycket Regex_greece_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_greece_id_card finds content that matches the pattern.
   <!-- Greece National ID Card -->
   <Entity id="82568215-1da1-46d3-874a-d2294d81b5ac" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_greece_id_card" />
     <Match idRef="Keyword_greece_id_card" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="65">
     <IdMatch idRef="Regex_greece_id_card" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_greece_id_cardKeyword_greece_id_card

 • grekiska idgreek id
 • grekiska national idgreek national id
 • grekiska personliga ID-kortgreek personal id card
 • grekiska police idgreek police id
 • identitetskortidentity card
 • tautotitatautotita
 • ταυτότηταταυτότητα
 • ταυτότηταςταυτότητας

Greklands passnummerGreece passport number

FormatFormat

Två bokstäver följt av sju siffror utan blanksteg eller avgränsareTwo letters followed by seven digits with no spaces or delimiters

MönsterPattern

Två bokstäver följt av sju siffrorTwo letters followed by seven digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_greece_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_greece_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_greece_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_greece_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära uttrycket hittar datum i Regex_greece_eu_passport_date formatet DD MMM YY (Exempel - 28 augusti 19) eller ett Keywords_greece_eu_passport_date nyckelord från hittasThe regular expression Regex_greece_eu_passport_date finds date in the format DD MMM YY (Example - 28 Aug 19) or a keyword from Keywords_greece_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_greece_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_greece_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_greece_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_greece_eu_passport_number is found.
   <!-- Greece Passport Number -->
   <Entity id="7e65eb47-cdf9-4f52-8f90-2a27d5ee67e3" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_greece_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_greece_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_greece_eu_passport_date" />
      <Match idRef="Keywords_greece_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_greece_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_greece_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_numberKeywords_eu_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_greece_eu_passport_numberKeywords_greece_eu_passport_number

 • αριθμός διαβατηρίουαριθμός διαβατηρίου
 • αριθμούς διαβατηρίουαριθμούς διαβατηρίου
 • αριθμός διαβατηριοαριθμός διαβατηριο

Greklands social securitynummer (AMKA)Greece Social Security Number (AMKA)

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

11 siffror utan blanksteg och avgränsare11 digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

 • Sex siffror som födelsedatumMMDDSix digits as date of birth YYMMDD
 • Fyra siffrorFour digits
 • en kontrollsiffraa check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_greece_eu_ssn innehåll som matchar mönstret.The function Func_greece_eu_ssn finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_greece_eu_ssn_or_equivalent från hittas.A keyword from Keywords_greece_eu_ssn_or_equivalent is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_greece_eu_ssn innehåll som matchar mönstret.The function Func_greece_eu_ssn finds content that matches the pattern.
   <!-- Greece Social Security Number (AMKA) -->
   <Entity id="e39b03f4-50ea-41ae-af7a-a4b9539596ad" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_greece_eu_ssn" />
     <Match idRef="Keywords_greece_eu_ssn_or_equivalent" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_greece_eu_ssn" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_greece_eu_ssn_or_equivalentKeywords_greece_eu_ssn_or_equivalent

 • ssnssn
 • ssn #ssn#
 • social security nosocial security no
 • socialsecurityno #socialsecurityno#
 • personnummersocial security number
 • amkaamka
 • e.Kr.m.a.a.m.k.a.
 • Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής ΑσφάλισηςΑριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Greklands skatteidentifieringsnummerGreece tax identification number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

Nio siffror utan blanksteg och avgränsareNine digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

Nio siffrorNine digits

KontrollsummaChecksum

Ej tillämpligtNot applicable

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_greece_eu_tax_file_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_greece_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_greece_eu_tax_file_number från hittas.A keyword from Keywords_greece_eu_tax_file_number is found.
   <!-- Greek Tax Identification Number -->
   <Entity id="15a54a5a-53d4-4080-ad43-a2a4fe1d3bf7" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_greece_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keywords_greece_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_greece_eu_tax_file_numberKeywords_greece_eu_tax_file_number

 • afm #afm#
 • afmafm
 • aμ|aμ αμμμμμì ì μaφμ|aφμ αριθμός
 • aφμ
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number
 • tax no #tax no#
 • tax notax no
 • tax numbertax number
 • skatteregistreringsnummertax registration number
 • skatteregisternrtax registry no
 • skatteregisternummertax registry number
 • taxid #taxid#
 • taxidno #taxidno#
 • taxidnumber #taxidnumber#
 • taxno #taxno#
 • räknare #taxnumber#
 • räknaretaxnumber
 • taxregistryno #taxregistryno#
 • tin-idtin id
 • tin notin no
 • tin #tin#
 • αριθμός φορολογικού μητρώουαριθμός φορολογικού μητρώου
 • τον αριθμό φορολογικού μητρώουτον αριθμό φορολογικού μητρώου
 • φορολογικού μητρώου νοφορολογικού μητρώου νο

Hongkong identitetskort (HKID) nummerHong Kong identity card (HKID) number

FormatFormat

Kombination av 8–9 bokstäver och siffror samt valfria parenteser runt det sista tecknetCombination of 8-9 letters and numbers plus optional parentheses around the final character

MönsterPattern

Kombination av 8–9 bokstäver:Combination of 8-9 letters:

 • 1–2 bokstäver (inte teckenkänsliga)1-2 letters (not case-sensitive)
 • Sex siffrorSix digits
 • Det sista tecknet (valfri siffra eller bokstaven A), som är en kontrollsiffra och som kan omges av parenteser.The final character (any digit or the letter A), which is the check digit and is optionally enclosed in parentheses.

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_hong_kong_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_hong_kong_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keyword_hong_kong_id_card hittas.A keyword from Keyword_hong_kong_id_card is found.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.

En DLP-princip har låg konfidens för att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has low confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen för Func_hong_kong_id_card hittar innehåll som matchar mönstret.The function Func_hong_kong_id_card finds content that matches the pattern.
 • Kontrollsumman passeras.The checksum passes.
<!-- Hong Kong Identity Card (HKID) number -->
<Entity id="e63c28a7-ad29-4c17-a41a-3d2a0b70fd9c" recommendedConfidence="75" patternsProximity="300">
 <Pattern confidenceLevel="75">
   <IdMatch idRef="Func_hong_kong_id_card"/>
   <Match idRef="Keyword_hong_kong_id_card"/>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="65">
   <IdMatch idRef="Func_hong_kong_id_card"/>
 </Pattern>
</Entity>

NyckelordKeywords

Keyword_hong_kong_id_cardKeyword_hong_kong_id_card

 • hkidhkid
 • Hong Kong-identitetskorthong kong identity card
 • HKIDCHKIDC
 • id cardid card
 • identitetskortidentity card
 • hk-identitetskorthk identity card
 • hong kong idhong kong id
 • 香港身份證香港身份證
 • 香港永久性居民身份證香港永久性居民身份證
 • 身份證身份證
 • 身份証身份証
 • 身分證身分證
 • 身分証身分証
 • 香港身份証香港身份証
 • 香港身分證香港身分證
 • 香港身分証香港身分証
 • 香港身份證香港身份證
 • 香港居民身份證香港居民身份證
 • 香港居民身份証香港居民身份証
 • 香港居民身分證香港居民身分證
 • 香港居民身分証香港居民身分証
 • 香港永久性居民身份証香港永久性居民身份証
 • 香港永久性居民身分證香港永久性居民身分證
 • 香港永久性居民身分証香港永久性居民身分証
 • 香港永久性居民身份證香港永久性居民身份證
 • 香港非永久性居民身份證香港非永久性居民身份證
 • 香港非永久性居民身份証香港非永久性居民身份証
 • 香港非永久性居民身分證香港非永久性居民身分證
 • 香港非永久性居民身分証香港非永久性居民身分証
 • 香港特別行政區永久性居民身份證香港特別行政區永久性居民身份證
 • 香港特別行政區永久性居民身份証香港特別行政區永久性居民身份証
 • 香港特別行政區永久性居民身分證香港特別行政區永久性居民身分證
 • 香港特別行政區永久性居民身分証香港特別行政區永久性居民身分証
 • 香港特別行政區非永久性居民身份證香港特別行政區非永久性居民身份證
 • 香港特別行政區非永久性居民身份証香港特別行政區非永久性居民身份証
 • 香港特別行政區非永久性居民身分證香港特別行政區非永久性居民身分證
 • 香港特別行政區非永久性居民身分証香港特別行政區非永久性居民身分証

Ungerns körkortsnummerHungary driver's license number

FormatFormat

Två bokstäver följt av sex siffrorTwo letters followed by six digits

MönsterPattern

Två bokstäver och sex siffror:Two letters and six digits:

 • Två bokstäver (inte versaler och teckenkänsliga)Two letters (not case-sensitive)
 • Sex siffrorSix digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_hungary_eu_driver's_license_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_hungary_eu_driver's_license_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_driver's_license_number eller Keywords_hungary_eu_driver's_license_number hittas.A keyword from Keywords_eu_driver's_license_number or Keywords_hungary_eu_driver's_license_number is found.
   <Entity id="9d31c46b-6e6b-444c-aeb1-6dd7e604bb24" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_hungary_eu_driver's_license_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_driver's_license_number" />
      <Match idRef="Keywords_hungary_eu_driver's_license_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_driver är s_license_numberKeywords_eu_driver's_license_number

 • driverlicdriverlic
 • driverlicsdriverlics
 • driverlicensedriverlicense
 • driverlicensesdriverlicenses
 • driverlicencedriverlicence
 • driverlicencesdriverlicences
 • driver licdriver lic
 • driver licsdriver lics
 • driver licensedriver license
 • driver licensesdriver licenses
 • driver licencedriver licence
 • driver licencesdriver licences
 • driverslicdriverslic
 • driverslicsdriverslics
 • driverslicencedriverslicence
 • driverslicencesdriverslicences
 • driverslicensedriverslicense
 • driverslicensesdriverslicenses
 • drivers licdrivers lic
 • drivers licsdrivers lics
 • drivers licensedrivers license
 • drivers licensesdrivers licenses
 • drivers licencedrivers licence
 • drivers licencesdrivers licences
 • driver'licdriver'lic
 • driver'licsdriver'lics
 • driver'licensedriver'license
 • driver'licensesdriver'licenses
 • driver'licencedriver'licence
 • driver'licencesdriver'licences
 • driver' licdriver' lic
 • driver' licsdriver' lics
 • driver' licensedriver' license
 • driver' licensesdriver' licenses
 • driver' licencedriver' licence
 • driver' licencesdriver' licences
 • driver'slicdriver'slic
 • driver'slicsdriver'slics
 • driver'slicensedriver'slicense
 • driver'slicensesdriver'slicenses
 • driver'slicencedriver'slicence
 • driver'slicencesdriver'slicences
 • driver's licdriver's lic
 • driver's licsdriver's lics
 • driver's licensedriver's license
 • driver's licensesdriver's licenses
 • driver's licencedriver's licence
 • driver's licencesdriver's licences
 • dl #dl#
 • dls #dls#
 • driverlic #driverlic#
 • driverlics #driverlics#
 • driverlicense #driverlicense#
 • driverlicenses #driverlicenses#
 • driverlicence #driverlicence#
 • driverlicences #driverlicences#
 • driver lic #driver lic#
 • driver lics #driver lics#
 • driver license #driver license#
 • driver licenses #driver licenses#
 • driver licences #driver licences#
 • driverslic #driverslic#
 • driverslics #driverslics#
 • driverslicense #driverslicense#
 • driverslicenses #driverslicenses#
 • driverslicence #driverslicence#
 • driverslicences #driverslicences#
 • drivers lic #drivers lic#
 • drivers lics #drivers lics#
 • drivers license #drivers license#
 • drivers licenses #drivers licenses#
 • drivers licence #drivers licence#
 • drivers licences #drivers licences#
 • driver'lic #driver'lic#
 • driver'lics #driver'lics#
 • driver'license #driver'license#
 • driver'licenses #driver'licenses#
 • driver'licence #driver'licence#
 • driver'licences #driver'licences#
 • driver' lic #driver' lic#
 • driver' lics #driver' lics#
 • driver' license #driver' license#
 • driver' licenses #driver' licenses#
 • driver' licence #driver' licence#
 • driver' licences #driver' licences#
 • driver'slic #driver'slic#
 • driver'slics #driver'slics#
 • driver'slicense #driver'slicense#
 • driver'slicenses #driver'slicenses#
 • driver'slicence #driver'slicence#
 • driver'slicences #driver'slicences#
 • driver's lic #driver's lic#
 • driver's lics #driver's lics#
 • driver's license #driver's license#
 • driver's licenses #driver's licenses#
 • driver's licence #driver's licence#
 • driver's licences #driver's licences#
 • billicensdriving licence
 • billicensdriving license
 • dlno #dlno#
 • driv licdriv lic
 • driv licendriv licen
 • driv licensedriv license
 • driv licensesdriv licenses
 • driv licencedriv licence
 • driv licencesdriv licences
 • driver licendriver licen
 • drivers licendrivers licen
 • driver's licendriver's licen
 • kör licdriving lic
 • kör licensdriving licen
 • billicenserdriving licenses
 • billicensdriving licence
 • billicenserdriving licences
 • biltillstånddriving permit
 • dl nodl no
 • dlnodlno
 • dl-nummerdl number

Keywords_hungary_eu_driver är s_license_numberKeywords_hungary_eu_driver's_license_number

 • vezetoi engedelyvezetoi engedely
 • vezetõi engedélyvezetői engedély
 • vezetõi engedélyekvezetői engedélyek

Ungerns personliga ID-nummerHungary personal identification number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

11 siffror11 digits

MönsterPattern

11 siffror:11 digits:

 • En siffra som motsvarar kön, 1 för man, 2 för kvinna.One digit that corresponds to gender, 1 for male, 2 for female. Andra siffror är också möjliga för personer som föddes före 1900 eller för personer med dubbel detknubb.Other numbers are also possible for citizens born before 1900 or citizens with double citizenship.
 • Sex siffror som motsvarar födelsedatum (AMMDD)Six digits that correspond to birth date (YYMMDD)
 • Tre siffror som motsvarar ett serienummerThree digits that correspond to a serial number
 • En kontrollsiffraOne check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_hungary_eu_national_id_card innehåll som matchar mönstret.The function Func_hungary_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_hungary_eu_national_id_card från hittas.A keyword from Keywords_hungary_eu_national_id_card is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_hungary_eu_national_id_card innehåll som matchar mönstret.The function Func_hungary_eu_national_id_card finds content that matches the pattern.
   <!-- Hungary Personal Identification Number -->
   <Entity id="7b5cc218-7046-47d9-80c9-f325b50896ca" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_hungary_eu_national_id_card" />
     <Match idRef="Keywords_hungary_eu_national_id_card" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_hungary_eu_national_id_card" />
     <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="Keywords_hungary_eu_telephone_number" />
      <Match idRef="Keywords_hungary_eu_mobile_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_hungary_eu_national_id_cardKeywords_hungary_eu_national_id_card

 • id-nummerid number
 • identification numberidentification number
 • sz igsz ig
 • sz.sz. ig.ig.
 • sz.ig.sz.ig.
 • személyazonosító igaméványszemélyazonosító igazolvány
 • személyi igaáványszemélyi igazolvány

Ungern passnummerHungary passport number

FormatFormat

Två bokstäver följt av sex eller sju siffror utan blanksteg eller avgränsareTwo letters followed by six or seven digits with no spaces or delimiters

MönsterPattern

Två bokstäver följt av sex eller sju siffrorTwo letters followed by six or seven digits

KontrollsummaChecksum

NejNo

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_hungary_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_hungary_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_hungary_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_hungary_eu_passport_number is found.
 • Det reguljära uttrycket hittar datum i Regex_hungary_eu_passport_date formatet DD MMM/MMM YY (Exempel - 01 MÁR/MAR 12) eller ett nyckelord från Keywords_eu_passport_date hittasThe regular expression Regex_hungary_eu_passport_date finds date in the format DD MMM/MMM YY (Example - 01 MÁR/MAR 12) or a keyword from Keywords_eu_passport_date is found

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Det reguljära Regex_hungary_eu_passport_number uttrycket hittar innehåll som matchar mönstret.The regular expression Regex_hungary_eu_passport_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord från Keywords_eu_passport_number eller Keywords_hungary_eu_passport_number hittas.A keyword from Keywords_eu_passport_number or Keywords_hungary_eu_passport_number is found.
   <!-- Hungary Passport Number -->
   <Entity id="5b483910-9aa7-4c99-9917-f4001464bda7" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Regex_hungary_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_hungary_eu_passport_number" />
     </Any>
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Regex_hungary_eu_passport_date" />
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_date" />
     </Any>
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Regex_hungary_eu_passport_number" />
     <Any minMatches="1">
      <Match idRef="Keywords_eu_passport_number" />
      <Match idRef="Keywords_hungary_eu_passport_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_eu_passport_numberKeywords_eu_passport_number

 • pass #passport#
 • pass #passport #
 • passportidpassportid
 • passpassports
 • passportnopassportno
 • passport nopassport no
 • passportnumberpassportnumber
 • passnummerpassport number
 • passportnumberspassportnumbers
 • passnummerpassport numbers

Keywords_hungary_eu_passport_numberKeywords_hungary_eu_passport_number

 • útleúl számaútlevél száma
 • Útlevelek számaÚtlevelek száma
 • útleúl számútlevél szám

Keywords_eu_passport_dateKeywords_eu_passport_date

 • utfärdandedatumdate of issue
 • utgångsdatumdate of expiry

Ungerns social security number (TAJ)Hungary social security number (TAJ)

FormatFormat

Nio siffror utan blanksteg och avgränsareNine digits without spaces and delimiters

MönsterPattern

Nio siffrorNine digits

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_hungary_eu_ssn_or_equivalent innehåll som matchar mönstret.The function Func_hungary_eu_ssn_or_equivalent finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_hungary_eu_ssn_or_equivalent från hittas.A keyword from Keywords_hungary_eu_ssn_or_equivalent is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_hungary_eu_ssn_or_equivalent innehåll som matchar mönstret.The function Func_hungary_eu_ssn_or_equivalent finds content that matches the pattern.
   <!-- Hungarian Social Security Number (TAJ) -->
   <Entity id="0de78315-9537-47f5-95ab-b3e77eba3993" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_hungary_eu_ssn_or_equivalent" />
     <Match idRef="Keywords_hungary_eu_ssn_or_equivalent" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_hungary_eu_ssn_or_equivalent" />
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_hungary_eu_ssn_or_equivalentKeywords_hungary_eu_ssn_or_equivalent

 • ungerska personnummerhungarian social security number
 • personnummersocial security number
 • socialsecuritynumber #socialsecuritynumber#
 • hssn #hssn#
 • socialsecuritynnosocialsecuritynno
 • hssnhssn
 • tadtaj
 • tad #taj#
 • ssnssn
 • ssn #ssn#
 • social security nosocial security no
 • áfaáfa
 • közösségi adószámközösségi adószám
 • általádiagnos forgalmi adó számáltalános forgalmi adó szám
 • hozzáadottérték adóhozzáadottérték adó
 • áfa számáfa szám
 • magyar áfa számmagyar áfa szám

Ungerns skatteidentifieringsnummerHungary tax identification number

Den här typen av känslig information kan bara användas i:This sensitive information type is only available for use in:

 • principer för dataförlustskydddata loss prevention policies
 • policyer för kommunikationsefterlevnadcommunication compliance policies
 • informationsstyrninginformation governance
 • hantering av arkivhandlingarrecords management
 • Säkerhet för Microsoft-molnappenMicrosoft cloud app security

FormatFormat

10 siffror utan blanksteg eller avgränsare10 digits with no spaces or delimiters

MönsterPattern

10 siffror:10 digits:

 • En siffra som måste vara "8"One digit that must be "8"
 • Åtta siffrorEight digits
 • En kontrollsiffraOne check digit

KontrollsummaChecksum

JaYes

DefinitionDefinition

En DLP-princip har hög säkerhet att den har upptäckt den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has high confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_hungary_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_hungary_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
 • Ett nyckelord Keywords_hungary_eu_tax_file_number från hittas.A keyword from Keywords_hungary_eu_tax_file_number is found.

En DLP-princip har med medelhög säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande inifrån 300 tecken:A DLP policy has medium confidence that it's detected this type of sensitive information if, within a proximity of 300 characters:

 • Funktionen hittar Func_hungary_eu_tax_file_number innehåll som matchar mönstret.The function Func_hungary_eu_tax_file_number finds content that matches the pattern.
   <!-- Hungary Tax Identification Number -->
   <Entity id="ede42eb4-59d9-49eb-9603-d7853fbda91d" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
    <Pattern confidenceLevel="85">
     <IdMatch idRef="Func_hungary_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keywords_hungary_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_hungary_eu_tax_file_number" />
     <Any minMatches="0" maxMatches="0">
      <Match idRef="Keywords_hungary_eu_telephone_number" />
      <Match idRef="Keywords_hungary_eu_mobile_number" />
     </Any>
    </Pattern>
   </Entity>

NyckelordKeywords

Keywords_hungary_eu_tax_file_numberKeywords_hungary_eu_tax_file_number

 • adóazonosító számadóazonosító szám
 • adóhatóság számadóhatóság szám
 • adószámadószám
 • ungerska tinhungarian tin
 • hungatiantin #hungatiantin#
 • skattemyndigheten nejtax authority no
 • tax idtax id
 • tax identification notax identification no
 • tax identification numbertax identification number