Skype för företag - Online i Office 365 - hjälp för administratörerSkype for Business Online in Office 365 - Admin Help

Vi hjälper gärna till!We're here to help!

Som administratör för Office 365 för företag får du kostnadsfri åtkomst till vår kunniga supportpersonal.As an admin for Office 365 for business, you get free access to our knowledgeable support agents. Om du inte hittar den information du behöver på den här webbplatsen ** kontaktar du support för affärs produkter – hjälp för administratörer**If you don't find the information you need on this web site, Contact support for business products - Admin Help

Låt dina användare kontakta externa Skype- eller Skype för företag-användareLet your users contact external Skype or Skype for Business users

Du kan låta personer som använder Skype för företag kontakta användare som finns utanför organisationen och lägg till dem i deras lista med Skype för företag-kontakter. När de externa kontakterna har lagts till i kontaktlistan visas deras onlinestatus och det går att skicka snabbmeddelanden till, ha möten med och dela skrivbord med dem. Instruktioner finns i:You can let people who are using Skype for Business contact users from outside your organization and add them to their list of Skype for Business contacts. After they add them to their contact list, they can see if they are online and IM with them, hold meetings and share desktops. For instructions see:

Förbättra kvaliteten för samtal och videoImprove call and video quality

Råkar användarna ut för avbrutna samtal? Är kvaliteten på ljud, video och programdelning dålig? Nätverksanslutningens kvalitet har stor påverkan på Skype för företag. För bästa resultat är det viktigt att kontrollera att det finns en högkvalitativ anslutning mellan företagets nätverk och Skype för företag - Online. Mer information finns i Tune Skype for Business Online performance.Are your users experiencing dropped calls? Is the quality of audio, video, and application sharing poor? Skype for Business is greatly impacted by the quality of end-to-end network connectivity. For the best experience, it is important to make sure there is a high-quality connection between your company network and Skype for Business Online. To learn more, see Tune Skype for Business Online performance.

Se även:Also see:

Konfigurera Skype för företag – OnlineSet up Skype for Business Online

Åtgärda problem för användarnaFix problems for your users

Hjälp användarna att komma igång snabbt!Help your users get started quickly!

Fler artiklar om användare finns i Hjälp om Skype för företag.For more articles for users, see Skype for Business help.