Granska Microsoft Defender Antivirus genomsökningsresultat

Gäller för:

När en Microsoft Defender Antivirus har slutförts, oavsett om det är en sökning på begäran eller schemalagd,spelas resultatet in och du kan visa resultaten.

Granska genomsökningsresultaten med Konfigurationshanteraren

Se Hur du övervakar Endpoint Protection status.

Använda PowerShell-cmdlets för att granska genomsökningsresultat

Följande cmdlet returnerar varje identifiering på slutpunkten. Om det finns flera identifieringar av samma hot listas varje identifiering separat, baserat på tiden för varje identifiering:

Get-MpThreatDetection

skärmbild av PowerShell-cmdlets och utdata.

Du kan ange -ThreatID för att begränsa utdata för att bara visa identifieringar för ett visst hot.

Om du vill lista identifieringar av hot, men kombinera identifieringar av samma hot till ett enda objekt, kan du använda följande cmdlet:

Get-MpThreat

PowerShell-kod.

Se Använda PowerShell-cmdlets för att konfigurera och köra Microsoft Defender Antivirus- och Defender Antivirus-cmdlets för mer information om hur du använder PowerShell med Microsoft Defender Antivirus.

Granska Windows genom att använda WMI (Management Instruction)

Använd metoden Get för MSFT_MpThreat och MSFT_MpThreatDetection klasserna.