Steg 2. Utvärdera Microsoft Defender för identitetsöversikt

Gäller för:

  • Microsoft 365 Defender

Anteckning

Den här artikeln är också en del Microsoft 365 Defender XDR-lösningen vi pratar om i denna översikt.

Om du har för avsikt att utvärdera Microsoft 365 Defender som en EXtended Detection and Response-lösning (XDR) innan du påbörjar processen som aktiverar och pilottestar Microsoft Defender för identitet bör du kontrollera att du har granskat processen från början: utvärdera Microsoft 365 Defender inklusive skapat en Microsoft 365 Defender utvärderingsmiljö.

Aktivera och pilottesta Microsoft Defender för identitet med hjälp av stegen nedan.

Stegen för att lägga till Microsoft Defender för identitet i utvärderingsmiljön Microsoft Defender

I den här tabellen beskrivs stegen i illustrationen.

Serienummer Steg Beskrivning
1 Granska arkitekturkrav och viktiga begrepp Förstå Defender för identitetsarkitektur och se till att din miljö uppfyller arkitekturförutsättningarna.
2 Aktivera utvärderingsmiljön Följ anvisningarna för att konfigurera utvärderingsmiljön.
3 Konfigurera piloten Lär dig mer om prestandainställningar för din identitetsmiljö och prova självstudiekurserna om Defender för identitet.