Utvärdera Microsoft Cloud App Security

Gäller för:

  • Microsoft 365 Defender

I den här artikeln beskrivs processen för att aktivera och pilottesta Microsoft Cloud App Security tillsammans med Microsoft 365 Defender. Innan du påbörjar den här processen bör du granska den övergripande processen för att utvärdera Microsoft 365 Defender och du har skapat en Microsoft 365 Defender utvärderingsmiljö.

Använd följande steg för att aktivera och pilottesta säkerhet för Microsoft-molnappen.

Steg för att lägga till Microsoft Defender Office i Defender-utvärderingsmiljön.

Steg Beskrivning
Granska arkitekturkrav och viktiga begrepp Förstå arkitekturen Cloud App Security och hur den integreras med Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender för Endpoint och Azure Active Directory.
Aktivera utvärderingsmiljön Anslut till portalen, konfigurera integrering med Defender för identitet och/eller din organisations nätverksenheter och börja visa och hantera molnappar.
Konfigurera piloten Begränsa distributionen till vissa användargrupper, konfigurera villkorsstyrd appkontroll och prova självstudiekurser för att skydda din miljö.