Nyheter i Microsoft 365-säkerhetWhat's new in Microsoft 365 Security

Viktigt

Välkommen till Microsoft 365 Defender, det nya namnet på Microsoft Threat Protection.Welcome to Microsoft 365 Defender, the new name for Microsoft Threat Protection. Läs mer om detta och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future

Gäller för:Applies to:

  • Microsoft HotskyddMicrosoft Threat Protection

I det här avsnittet beskrivs funktioner som allmänt är tillgängliga (GA) i den senaste versionen av Microsoft 365 Security.This topic will cover capabilities that are generally available (GA) in the latest release of Microsoft 365 Security.

Mer information om förhands gransknings funktioner finns i avsnittet Förhandsgranska funktionerFor more information on preview features, see Preview features